• PODSTRANICE

Ministarstvo civilnih poslova BiH - Javni natječaj „Sufinanciranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2015. godinu

Na temelju članka 8. stavak (6) Zakona o  Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu („Službeni glasnik BIH“, broj 40/15) i članka 2. stavak (2), članka 6. st. (1) i (2) Odluke o kriterijima za „Sufinanciranje projekata institucija  kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2015. godinu, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Herecegovine, o b j

Javni oglas za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2015. godini iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna

 

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

 

Temeljem čl. 24 Zakona o zaštiti okoliša ("Sl. novine SBK/KSB", broj: 04/05) te čl.24 Zakona o Fondu za zaštitu okoliša SBK/KSB („Sl. Novine SBK/KSB“, broj:14/11), a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova zaštite okoliša

Javni oglas Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Kantona Središnja Bosna

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Kantona Središnja Bosna objavilo je Javni oglas za podnošenje prijava EKO udruga za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2015.g. na prostoru KSB/SBK

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna

 

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

 

Temeljem čl. 24 Zakona

Javni natječaj za odabir korisnika sredstava Poticaji privredi za 2015. godinu

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA

 

Ministarstvo privrede / gospodarstva

TRAVNIK

 

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave («Službene novine Srednjobosanskog kantona», broj: 8/03 i 14/03) te na osnovu tačke I Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa utroška sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa

Javni poziv Ministarstva prostornog uređenja - utopljavanje zgrada

Na osnovu Odluke o usvajanju programa i kriterija raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije"  utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH", broj:43/15 od 05.06.2015. godine) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj:04-14-4-491/15-7 od 10.06.2015.godine, Federalno

Podsjećamo: Natječaj za najljepše uređeno dvorište, balkon i naseljeno mjesto

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/SBK
Općina Kreševo
Općinski načelnik
Broj: 02-49-603
Datum: 31.03.2015. godine
NATJEČAJ ZA NAJLJEPŠE UREĐENO DVORIŠTE, BALKON I NASELJENO MJESTO
Općinski načelnik Općine Kreševo raspisuje Natječaj za najljepše uređeno dvorište, balkon i naseljeno mjesto u 2015. godini.
Pravo natjecanja imaju svi građani na području općine Kreševo, odnosno za naseljena mjesta predsjednici mjesnih zajednica ili povjerenici iz svakog

Objavljen Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH

Državni ured Republike Hrvatske za Hrvate izvan RH raspisao je javni natječaj za 2015. godinu.
Opširnije...
Prijaviti se mogu registrirane pravne osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i to za programe i projekte koji zadovoljavaju opće i javne potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini kao što su:
• izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture, te zaštita i obnova spomenika kulture, kao

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavilo četiri javna poziva

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavilo je četiri javna poziva.
Opširnije...
Javni pozivi objavljeni su: za dodjelu sredstava transfera financiranje studentskog standarda, za financiranje iz sredstava transfera za implementaciju Bolonjskog procesa, za financiranje/sufinanciranje programa i projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja iz proračuna FBiH te za financiranje/sufinanciranje programa i projekata u oblasti nauke.
Tekstovi javnih poziva i pripadajući obrasci

Županijsko Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa - Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za kulturu

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON
                                                                                                TRAVNIK
Ministarstvo, obrazovanja, znanossti, kulture i športa
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 8/03 i 14/03), te člana 33. Zakona o kulturi („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj:13/06) i na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona

Županijsko Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa - Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON
TRAVNIK
Ministarstvo, obrazovanja, znanossti, kulture i športa
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Na osnovu članova 9, 57. i 58. Zakona o sportu („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj 8/05 i 3/10) ministar  obrazovanja, nauke, kulture i sporta objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport
iz Budžeta

Javni natječaj Općine Kreševo za dodjelu stipendija

Bosna i Hercegovina
Federacija BIH
Kanton Središnja Bosna/SBK
OPĆINA KREŠEVO
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-38-865/15
Kreševo, 18.5.2015.g.  
Na temelju članka 39. Statuta Općine Kreševo broj 01-02-670/08 od 08.V.2008. godine, Općinski načelnik raspisuje
 
                             JAVNI   NATJEČAJ
                             za dodjelu stipendija
1.    studentima  II., III., IV. i V. godine studija Bolonjskog sustava studiranja sa područja općine Kreševo;
2.    studentima magistarskog i doktorskog

Natječaj UNESCOVOG Međunarodnog fonda za promociju kulture

UNESCOV Međunarodni fond za promociju kulture raspisao je javni poziv za projekte koji mogu podnijeti umjetnici, nevladine organizacije, privatne tvrtke ili javne ustanove čije aktivnosti doprinose promociji kulture i umjetničkog stvaralaštva.
Aktivnosti koje se mogu financirati iz ovog fonda su proizvodnja kulturnih i umjetničkih djela, organizacija kulturnih i umjetničkih događaja nacionalnog, regionalnog i/ili međunarodnog obuhvata koji doprinose kulturi i razvojnim

Poziv poljoprivrednicima - poticaji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna / Srednjobosanski kanton

Općina Kreševo

Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb

Broj: 03-24-sl.-2/15

Kreševo, 04.05.2015. godine

      Na temelju  Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji ( „Službene novine F BiH“, broj: 60/14) ova služba donosi:

                                   P  R  I  O 

JKP "Kostajnica" - poziv korisnicima gradskog vodovoda za plaćanje dospjelih obveza

JKP „Kostajnica“ d.o.o. K R E Š E V O
Fra Grge Martića br. 143,
Općinski sud Travnik: 051-0-reg-13-000479
Tel/Fax: 030 806 233
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
                                             POZIV
korisnicima gradskog vodovoda za plaćanje dospjelih obaveza
Imajući u vidu obaveze javnog komunalnog poduzeća „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo, a koje se sastoje od održavanja mreže,

Javni poziv za odabir korisnika za podizanje nasada jagodičastog voća

                              JAVNI POZIV
za odabir korisnika/ca za podizanje nasada jagodastog voća na području općina Travnik, Vitez, Kiseljak, Fojnica, Busovača, Novi Travnik i Kreševo za proljetnu sadnju 2015. godine.
REDAH - regionalna razvojna agencija za Hercegovinu i Ured za koordinaciju projekata – PCU pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uz podršku općina u okviru IFAD-ovog projekta „Poboljšanje životnih uslova na selu

Javni poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu zemljišta

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SBK
OPĆINA KREŠEVO
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-31-637/15
Datum: 01.04.2015.godine
Na temelju članka 14. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Sl. novine Federacije BiH” broj: 49/06), Odluke za kupovinu zemljišta u poduzetničkoj zoni “Resnik” broj: 01-02-610/15 od 28.03.2015. godini i članka 39.Statuta općine Kreševo broj:01-02-760/08 od 08.05.2008. godine, Općinski načelnik o b

Projekt Općine Kreševo za utopljavanje sportske dvorane prošao na natječaju

Nedavno smo pisali o tome da je projekt Općine Kreševo "Utopljavanje gradske športske dvorane" ušao u uži krug na natječaju pod nazivom "Energetska učinkovitost u udruženjima općina".
Opširnije...
Tehnički tim (GIZ ORF, GIZ, SOGFBiH) je nakon evaluacije i verifikacije dostavljene dokumentacije donio konačnu listu odabranih općina/gradova, a na njoj se našla i naša općina.
Uz projekt Općine Kreševo, na konačnoj listi

Natječaj za najljepše uređeno dvorište, balkon i naseljeno mjesto

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/SBK
Općina Kreševo
Općinski načelnik
Broj: 02-49-603
Datum: 31.03.2015. godine
NATJEČAJ ZA NAJLJEPŠE UREĐENO DVORIŠTE, BALKON I NASELJENO MJESTO
Općinski načelnik Općine Kreševo raspisuje Natječaj za najljepše uređeno dvorište, balkon i naseljeno mjesto u 2015. godini.
Pravo natjecanja imaju svi građani na području općine Kreševo, odnosno za naseljena mjesta predsjednici mjesnih zajednica ili povjerenici iz svakog

HKD "Napredak" - poziv za sudjelovanje u radu folklorne sekcije

HKD „Napredak“ – podružnica Kreševo poziva sve zainteresirane za rad u folklornoj sekciji na sastanak u srijedu, 25.III. u 17 sati  na konačni dogovor s voditeljem/koregrafom Ivanom Križanovićem iz Busovače. Za manji uzrast poželjan je i dolazak jednog od roditelja.
Opširnije...

Novi Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske

U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te očuvanja hrvatskog identiteta, odnosno promicanja hrvatskog jezika, kulture, tradicije i jačanja položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u 2015. godini objavio je Javni poziv za prijavu

JKP "Kostajnica" - natječaj za radno mjesto vodoinstalater

JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo
ID broj: 4236581600001
Fra Grge Martića 143
Tel. 030/806-233
Broj: 40-02/15
Kreševo, 16.1.2015. godine.
Na temelju članka 32. Statuta javnog komunalnog poduzeća „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo, broj: 01-02-1161 od 20.06.2013.god. JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo  Direktor objavljuje:
                                  NATJEČAJ

I
Raspisuje se javni natječaj za popunjavanje slijedećih radnih mjesta:
1.    vodoinstalater
 (na određeno vrijeme -

Natječaj Državnog ureda za Hrvate izvan RH za studentske stipendije

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske – za akademsku godinu 2014./15.
Opširnije...
Bit će dodijeljeno će se 450 stipendija: 250 stipendija za studij u Republici Hrvatskoj i 200 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini.
Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 10 mjeseci u

Javni natječaj za članove Povjerenstva za javno-privatno partnerstvo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BIH
KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SBK
OPĆINA KREŠEVO
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:02-05-2269/14.
Kreševo, 26.11.2014.godine
Na temelju članka 8.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH («Sl. novine Federacije BiH» br.12/03, 34/03 i 65/13), a u svezi sa člankom 24. Zakona o javno-privatnom partnerstvu (Sl. novine Kantona Središnja Bosna broj 13/13.) i Odluke Općinskog vijeća Kreševo broj 01-02-882/14 od 19.4.2014. u

Javni natječaj za imenovanje dva člana Općinskog izbornog povjerenstva

Na temelju članka 2.12. točka 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/2, 25/02, 4/04, 20/04, 25/04, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 i 18/13), Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 9/10

Poziv Veleposlanstva Republike Hrvatske u BiH na registraciju birača

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini objavljuje
POZIV NA PRETHODNU/AKTIVNU REGISTRACIJU BIRAČA ZA GLASOVANJE U INOZEMSTVU ZA IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
Izbori za predsjednika Republike Hrvatske održat će se u nedjelju 28. prosinca 2014. godine, a eventualno ponovljeni izbori održat će se u nedjelju 11. siječnja 2015. godine.
Izborna mjesta u Bosni i Hercegovini bit će otvorena u:
- Veleposlanstvu Republike Hrvatske

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Odluke o komunalnom redu

U četvrtak, 27.XI., s početkom u 18 sati, u prostorijama Osnovne škole „Dr. Boris Ćorić“ u Kreševu bit će, organizaciji Mjesne zajednice Kreševo, održana usmena javna rasprava o Nacrtu Odluke o komunalnom redu.
U raspravi mogu sudjelovati svi stanovnici Mjesne zajednice Kreševo, a obvezno bi trebali biti nazočni predsjednici podružnica (Kojsina, Vranci, Kreševski Kamenik, Lipa i Deževice), kao i predstavnici nevladinih organizacija koje djeluju na području Mjesne zajednice.

IZDVOJENI JAVNI NATJEČAJI

JAVNI OGLASI I NATJEČAJI

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Svibanj 2019
N P U S Č P S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png