• PODSTRANICE

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga u svrhu elektrifikacije stambenih jedinica povratnika i raseljenih osoba

                           

Br: 01-41-6-1991-2/17

Sarajevo,28.7.2017. godine

Na temelju čl. 21. i 23. Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 23/99, 21/03 i 33/03), Odluke o raspoređivanju sredstava za 2016. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 16/17) Odluke o preusmjeravanju i rasporedu neutrošenih sredstava preostalim po projektima odobrenim u periodu 2004-2015. godina broj K-8-41-1-1304-11/17 od 19.6.2017. godine  i Odluke o načinu i procedurama odobravanja sredstava udruženih u Fond za povratak BiH namijenjenih za realiziranje prava iz Aneksa VII. Daytonskog mirovnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj 63/16), Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH objavljuje

J A V N I   P O Z I V

 

 za dostavu projektnih prijedloga u svrhu elektrifikacije

stambenih jedinica povratnika i raseljenih osoba

 

 

 

Financijska sredstva

Odlukom o raspoređivanju sredstava za 2016. godinu i Odlukom o preusmjeravanju i rasporedu neutrošenih sredstava preostalim po projektima odobrenim u periodu 2004-2015. godina, za projekte elektrifikacije stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika raspoređena su sredstva u ukupnome iznosu od 838.507,09 KM.

Pravo na dostavu projektnih prijedloga

Pravo na dostavu  projektnih prijedloga  imaju  općine, Brčko Distrikt BiH i gradovi u Bosni i Hercegovini koji su na nedvojben način utvrdili da na njihovoj kandidiranoj mikrolokaciji  žive povratnici i raseljene osobe u objektima koji su prije rata bili, a u vrijeme dostave projektnih prijedloga nisu priključeni na elektromrežu. 

Ranije dostavljeni projektni prijedlozi, zahtjevi, prijavni obrasci, informacije o potrebama u elektrifikaciji i slično ne mogu biti predmetom razmatranja.  

Izrada i način dostave projektnih prijedloga 

Projektni prijedlog čini na propisani način popunjen i ovjeren prijavni obrazac za iskazivanje potreba u elektrifikaciji lokacija/objekata realiziranog povratka (prijavni obrazac).

Prijavni obrazac dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (u daljnjem tekstu: Ministarstvo): www.mhrr.gov.ba ,  a može se preuzeti i u regionalnim centrima Ministarstva, na sljedećim adresama:

-Regionalni centar Sarajevo, Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo, tel. 033/714-207,

-Regionalni centar Banja Luka,  Vidovdanska bb, Banja Luka, tel.051/223-580,

-Regionalni centar Mostar,  Mladena Balorde 77,  Mostar, tel. 036/555-841 i

-Regionalni centar Tuzla, Kralja Tvrtka 2, Tuzla, tel. 035/253-603.

Projektni prijedlog (popunjen i ovjeren prijavni obrazac) kuvertira se i poštom  dostavlja na adresu: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH broj 3, 71 000 Sarajevo, s naznakom: JAVNI POZIV – dostava projektnih prijedloga za elektrifikaciju lokacija/objekata realiziranog povratka.

Rok za dostavu prijava

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 21 dan, računajući od dana objave Javnog poziva.

Procedura odabira i realiziranja projektnih prijedloga

 • Ministarstvo zaprima projektne prijedloge, evidentira i sistematizira dostavljene podatke i izrađuje izvješće o rezultatima Javnog poziva.
 • Po potrebi, Ministarstvo putem svojih regionalnih centara obavlja i terensku kontrolu podataka predočenih projektnim prijedlozima.
 • U svrhu izrade prijedloga liste prioritetnih projektnih prijedloga, Ministarstvo imenuje članove Povjerenstva za odabir prioritetnih projektnih prijedloga elektrifikacije.
 • Na temelju kriterija iz Javnog poziva, Povjerenstvo za odabir prioritetnih projektnih prijedloga elektrifikacije izrađuje bodovnu listu kriterija i, sukladno njoj, vrednuje projektne prijedloge.
 • Nakon vrednovanja projektnih prijedloga, Povjerenstvo za odabir prioritetnih projektnih prijedloga elektrifikacije izrađuje prijedlog liste prioritetnih projektnih prijedloga i dostavlja ga Povjerenstvu za izbjeglice i raseljene osobe BiH.
 • Povjerenstvo za izbjeglice i raseljene osobe BiH donosi odluku o odabiru i financiranju projektnih prijedloga elektrifikacije.
 • Odabrane projektne prijedloge realiziraju općine (podnositelji projektnih prijedloga), u suradnji s mjerodavnim elektrodistribucijama.
 • Sukladno procedurama, Ministarstvo nadzire realiziranje odabranih projekata.
 • Fond za povratak BiH financijski realizira odabrane projekte, sukladno svojim procedurama.

 

Kriteriji za odabir prioritetnih projektnih prijedloga

 • ukupan broj objekata povratnika/raseljenih osoba za svaku kandidiranu mikrolokaciju
 • ukupan broj povratnika/raseljenih osoba za svaku kandidiranu mikrolokaciju
 • prosječna dužina neprekidnog stanovanja povratnika, računajući od dana povratka do dostave projektnog prijedloga
 • iznos traženih sredstava po objektu
 • iznos traženih sredstava po povratniku/raseljenoj osobi
 • ukupan iznos traženih sredstava po svakoj kandidiranoj mikrolokaciji
 • sufinanciranje projektnog prijedloga
 • neminiranost područja elektrifikacije.

Nepotpuni i nepravovremeno dostavljeni projektni prijedlozi neće biti razmatrani.

Sve dodatne informacije u vezi s Javnim pozivom  mogu se dobiti na telefonski broj: 033/703-948 ili telefonske brojeve regionalnih centara.

                                                                                                         

                                                                                                          M I N I S T R I C A

                                                                                                             Semiha Borovac       

Privitci:
DatotekaOpisVeličina datoteke
Preuzmite ovu datoteku (aplikacija EL 2017 - H.doc)aplikacija EL 2017 - H.doc 106 kB

BRUCELOZA VREBA

br

IZDVOJENI JAVNI NATJEČAJI

JAVNI OGLASI I NATJEČAJI

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Srpanj 2018
N P U S Č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png