• PODSTRANICE

Javni poziv socijalno ugroženim osobama - rekonstrukcija stambenih objekata

Opširnije...Opširnije...

Opširnije...

 

 

 

 

 

 

JAVNI POZIV

 

Udruženje „Alterural“, u suradnji s Općinom Kreševo,  u okviru projekta „Poboljšanje stanovanja socijalno ugroženih osoba u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine“, financiranom od strane Fondacije „Abbe Pierre“ iz Francuske, raspisuje natječaj za rekonstrukciju stambenih objekata  za socijalno ugrožene obitelji.

Cilj projekta je borba protiv loših i nezdravih stambenih uvjeta u ruralnim područjima

Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH

Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti strateški je interes Republike Hrvatske. U tom cilju, nastavljajući pružati potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske raspisao je 28. travnja 2017. Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od

Javni natječaj – podrška za tehničku kulturu i inovacije

Na temelju članka 7 Zakona o igrama na sreću (“Službene novine Federacije BiH, broj 48/15 i 60/15) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, broj 89/15 i 11/17) Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa i projekata

Prvi javni poziv za dodjelu grant sredstava iz Challenge fonda za inovativne poslovne ideje

Načelnik Općine Kreševo Renato Pejak u četvrtak, 27.4., nazočio je svečanoj promociji programa Challenge to change, koji će grant sredstvima podržati inovativne kompanije iz BiH. Zahvaljujući sredstvima Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)/Ambasade  Švedske, ovaj program je uspostavljen i u BiH.

Opširnije...Grant sredstva Challenge programa bit će dostupna gospodarskim subjektima iz cijele BiH, ali i Švedske,

Javni natječaj – Grant shema za jačanje konkurentnosti MSP

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje Javni natječaj za odabir korisnika grant sheme - "Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća" za 2017. godinu.

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sheme za 2017. godinu.

Svi potrebni podaci i obrasci za natječaj mogu se naći na stranici Ministarstva, na linku http://www.fmrpo.gov.ba/javni-natjecaj-grant-shema-za-jacanje-konkurentnosti-msp/

Javni poziv za financiranje/sufinanciranje programa i projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2017. godini

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisuje Javni poziv za financiranje/sufinanciranje projekata iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za sljedeće programe:

- „Podrška projektima poboljšanja inkluzivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja“

- „Podrška projektima koji doprinose razvoju ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kod djece predškolskog uzrasta, učenika osnovnih i srednjih škola“

- „Podrška projektima angažiranja Rom medijatora/asistenta radi povećanja

Javni poziv za financiranje projekata iz oblasti kulture

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 8/03 i 14/03), te člana 33. Zakona o kulturi („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj:13/06) i na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih budžetom Srednjobosanskog kantona za 2017.godinu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Javni poziv za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta 2017.

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/17 od 15.03.2017. godine), i Odluke o raspisivanju Javnog poziva Federalnog ministarstva prostornog uređenja

Javni poziv za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije 2017.

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije”  utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/17 od 29.03.2017.  godine), i Odluke o raspisivanju Javnog poziva Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj:

Javni poziv za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

Iz  dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine  po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata i programa koji se odnose na:

1. zaštitu prava djeteta koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja,

2. učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv

Javni natječaj za odabir korisnika sredstava "Transfer za sufinanciranje istraživačkih radova o domeni mineralnih sirovina" za 2017. godinu

Na osnovi člana 9. Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave (Službene novine Županije Središnja Bosna broj: 8/03 i 14/03) te na osnovi člana 6. Odluke Vlade Županije Središnja Bosna o usvajanju programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije Transfer za sufinanciranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina Proračuna Županije Središnja Bosna za 2017. godinu broj:

Javni natječaj o prodaji nekretnina - zemljišta u vlasništvu Općine Kreševo putem javnog nadmetanja

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton

Općina Kreševo

Općinski načelnik

Broj: 02-31-601/17-1

Kreševo, 28.3.2017.godine

Na temelju članka 363., stavak 1. i 2. Zakona o stvarnim pravima (Sl. novine FBiH br. 66/13, 100/13), članka 5. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Sl. Novine

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz proračuna Županije Središnja Bosna za 2017. godine

Na osnovi člana  9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj:8/03 i 14/03), te člana 9. i 58.Zakona o sportu („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj 8/05 i 3/10) i na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona, o donošenju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za sport za 2017.godinu, broj:01-02-82/17 od 24.2.2017. godine, Ministarstvo obrazovanja,

Javni poziv općinama za sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata i terena

Na osnovi člana  9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Srednjobosanskog Kantona“, broj:8/03 i 14/03), te člana 9. i 58.Zakona o sportu („Službene novine Srednjobosanskog Kantona“, broj 8/05 i 3/10) a na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog Kantona, o donošenju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za sport za 2017.godinu, broj: 01-02.82/17 od 24.2.2017.godine, Ministarstvo obrazovanja,

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata energijske efikasnosti za 2017. godinu

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisuje otvoreni javni konkurs za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za financiranje projekata energijske efikasnosti za 2017. godinu.

Zahtjevi se primaju do utroška finansijskih sredstava, a najkasnije do 14.7.2017. godine

I. PREDMET OTVORENOG JAVNOG KONKURSA

Predmet Otvorenog Javnog konkursa 1 je prikupljanje prijava za dodjelu sredstava iz Revolving fonda putem kredita za

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta - Natječaj za dodjelu sponzorstava i donacija u 2017. godini

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2017. godinu.
Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava za 2017. godinu.

 

Javni natječaj - Grant 2017 - tekst


PROJEKT BR. 1: IZGRADNJA PODUZETNIČKIH ZONA

Dokumentacija:


Smjernice za uključivanje u Projekt

Obrazac-projektnog-prijedloga

Prilog I - Plan-aktivnosti

Prilog II -

Natječaj za dodjelu sponzorstava i donacija u 2017. godini

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina raspisuje Natječaj za dodjelu sponzorstava i donacija u 2017. godini na teritoriji Bosne i Hercegovine za projekte namijenjene pomoći osobama starosti do 18 godina i osobama pod starateljstvom, te u vezi jednog od sljedećih navedenih područja:

  1. Obrazovanje
  2. Kultura
  3. Humanitarno djelovanje
  4. Sport
  5. Okoliš

Vrijeme trajanja

6.03. - 14.04.2017. godine

Sve prijave na Natječaj

Poziv na javnu raspravu - istraživanje i eksploatacija žilnog kvarca na lokalitetu Šeina stijena

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna /SBK

Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb                                                     

Kreševo, 28.02.2017                                
                

                                                              P O Z I V

                                                na javnu raspravu  za istraživanje

Objavljen novi Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske

U cilju promicanja veza i jačanje suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja hrvatskog identiteta i promicanja hrvatskog jezika, kulture i tradicije te jačanja položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za prijavu posebnih potreba

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida Domovinskog / Odbrambeno-oslobodilačkog rata - javni pozivi

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida Domovinskog / Odbrambeno-oslobodilačkog rata objavilo je ovih dana nekoliko javnih poziva.

Radi se o Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za pomoć u liječenju, Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva i programa za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava proračuna - tekući transfer neprofitnim organizacijama - udruge proistekle iz Domovinskog

JAVNI OGLASI I NATJEČAJI

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Svibanj 2017
N P U S Č P S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png