• PODSTRANICE

Federalno ministarstvo kulture i športa - Javni poziv za odabir programa i projekata za 2020. godinu

Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za transfere:
TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA
TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH
TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU
TRANSFER ZA MLADE
TRANSFER

Objavljen Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu

Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti strateški je interes Republike Hrvatske. U tom cilju, nastavljajući pružati potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod

EU4Business: Poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru ublažavanja negativnog uticaja COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor

Projekat Evropske unije EU4Business objavio je   javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava kako bi se ublažio negativan uticaj COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi javnog poziva su sljedeći:
1. doprinijeti ublažavanju negativnog uticaja epidemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor u BiH;
2. optimizacija operativnih troškova, održavanje produktivnost, likvidnosti i konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora u BiH;
3. podrška stabilizaciji postojećih lanaca vrijednosti

Javni poziv za učenje hrvatskog jezika

Na Javni poziv mogu se prijaviti pripadnici hrvatskoga naroda, njihovi supružnici kao i prijatelji hrvatskoga naroda i Republike Hrvatske koji njeguju hrvatski identitet i promiču hrvatsko kulturno zajedništvo, s navršenih 18 godina života, završenom najmanje srednjom školom te s prebivalištem izvan Republike Hrvatske ili pak s prebivalištem/boravištem u Republici Hrvatskoj ne duljim od tri godine zaključno s danom objave ovog Javnog poziva.

Opširnije na linku https://hrvatiizvanrh.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-ucenje-hrvatskog-jezika/4699

Ponovljeni poziv za dostavljanje aplikacije za sufinanciranje zapošljavanja

Ciljane kategorije: žene u dobi do 55 godina i mladi do 35 godina koji su zasnovali radni odnos tokom 2020.godine (do utroška sredstava).
Programom je predviđeno sufinanciranje dijela troškova za isplatu obveznih doprinosa za novozaposlene osobe s iznosom od 200 KM mjesečno po osobi za 12 mjeseci. Program će sufinancirati maksimalno 10 novouposlenih radnika po jednom privrednom subjektu, podnosiocu prijave. Opširnije na 

https://www.razepce.com/ponovljeni-poziv-za-dostavljanje-aplikacije-za-sufinanciranje-zaposljavanja/

Dva javna poziva Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida Odbrambeno-oslobodilačkog rata

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU SREDSTAVA ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ U LIJEČENJU ČLANOVA UŽE PORODICE POGINULIH BRANILACA, PORODICE UMRLIH RATNIH VOJNIH INVALIDA I PORODICE UMRLIH DOBITNIKA NAJVEĆIH RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA U 2020. GODINI

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH POMOĆI ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA SAHRANA I DŽENAZA PRIPADNIKA BRANILAČKIH POPULACIJA IZ BUDŽETA/PRORAČUNA FEDERACIJE

1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu

1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu.
Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog poziva i traje zaključno do 20. 3 2020. godine.  
Najniži iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po

5. javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za korištenje sredstava Challenge fonda

Za potencijalne korisnike iz kategorije startup-a, koji su registrovani najmanje šest mjeseci, predviđen je maksimalni iznos granta od 10.000 EUR, dok korisnici iz kategorije zrelih privrednih subjekata do 250 zaposlenih, koji obavljaju djelatnost duže od dvije godine, mogu računati na podršku u maksimalnom iznosu do 30.000 EUR. Aplikanti moraju obezbijediti i minimalno vlastito učešće od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta,

Javni pozivi - Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavilo je tri javna poziva: 

Javni poziv za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta 2020.
Javni poziv za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije 2020.
Javni poziv – zaštita nacionalnih spomenika 2020.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog poziva u „Službenim novinama Federacije BiH“.  Opširnije na linku http://fmpu.gov.ba/transferi

Javni poziv za učešće jedinica lokalne samouprave u BiH - podrška marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa - Poziv III

Javni poziv je otvoren svim jedinicama lokalne samouprave koje su u mogućnosti osigurati sredstva u jednakom iznosu koji traži od USAID/PPMG-a, s tim da je iznos vlastitog učešća, odnosno iznos koji traži od USAID/PPMG-a najmanje 25.000 KM, a najviše 50.000 KM i primjeniti model podrške koji će biti razvijen u saradnji s USAID/PPMG-om.

Opširnije na linku http://ppmg.ba/ba/grantovi/otvoreni-pozivi.

Poziv za dostavljanje aplikacije za sufinanciranje zapošljavanja

Na osnovu sporazuma između IFAD-a i Bosne i Hercegovine, te Projektnog sporazuma između IFAD-a i Federacije BiH o finansiranju, Ured za koordinciju projekata (PCU) je zadužen za provođenje Projekta razvoja ruralne konkurentnosti (RCDP) u Federaciji BiH, u njenim ruralnim područjima. Osnovni cilj Projekta je smanjenje siromaštva, a dio sredstava namijenjen je podršci u zapošljavanju mladih i žena kako bi se

Javni poziv za učešće u programu obuke za pripremu i ocjenu poslovnih planova u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u okviru projekta EU4Business

Kako bi se efikasno realizirale mjere podrške, projekat EU4Business planira održati radionicu savjetodavcima u poljoprivredno - prehrambenoj industriji i konsultantima koji se bave izradom poslovnih planova za projekte. Svrha obuke je stvaranje mreže savjetodavaca i konsultanata koja će biti dostupna poljoprivrednim proizvođačima, zadrugama i prerađivačima kako bi se podržali potencijalni korisnici u procesu pripreme i izrade poslovnih planova, te podnošenja prijave

Javni poziv za financiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u proračunu Federacije BiH po osnovi naknada za priređivanje igara na sreću

Javni poziv za financiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u proračunu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovi naknada za priređivanje igara na sreću.Opširnije na linku

http://www.fmon.gov.ba/Obavjest/Pregled/522

Sredstva se usmjeravaju  za financiranje projekata i programa koje predlažu  UDRUGE GRAĐANA I HUMANITARNE ORGANIZACIJE sa sjedištem na teritoriju FBiH. 

Poziv za dostavljanje trogodišnjih i godišnjih planova potencijalni projekata JPP za period od 2020. do 2022. godine

Pozivamo sva Javna tijela sa područja Srednjobosanskog kantona da u skladu sa članom 13. Zakona o javno - privatnom partnerstvu SBK ("Službene novine Srednjobosanskog kantona", broj: 3/18) i članovima 3. i 4. Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata Javno - privatnog partnerstva SBK ("Službene novine Srednjobosanskog kantona", broj: 7/18) identifikuju potencijalne projekte javno - privatnog partnerstva iz

Javni natječaj za kreditna sredstva u 2019. godini

Na osnovi Odluke o odobravanju utroška sredstava s pozicije – ostala domaća pozajmljivanja, proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“ broj 30/19) i Odluke o realizaciji Programa „Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“ u 2019. godini broj 01-14-166/19 od 09.05.2019. godine - Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje:

Javni poziv za prijem osoba za stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa, u kantonalne organe uprave

Na osnovu člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 26/16), Vlada Srednjobosanskog kantona objavljuje

J A V N I P O Z I V
za prijem lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalne organe uprave

I. Radi stručnog osposobljavanja za samostalni rad, bez zasnivanja radnog odnosa, na period najdulje godinu dana, Vlada Srednjobosanskog

Poziv pripadnicima iseljeništva da popune upitnik o turizmu u BiH

Porast migracija, olakšana komunikacija i jeftin transport doveli su do razvoja novog vida turizma u svijetu. Dijaspore širom svijeta stvorile su novu granu u turizmu – turizam dijaspore ili iseljenički turizam koji podrazumijeva posjete zemlji porijekla uz turističke obilaske, kulturni, zdravstveni, vjerski, eko i etno turizam, kao i druge vidove turizma. Turizam dijaspore može podstaći dodatna ulaganja u sektor turizma

IZBOR ZA NAJBOLJE DVORIŠTE

colorful-flower-garden_1373-544.jpg

JAVNI OGLASI I NATJEČAJI

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Srpanj 2020
N P U S Č P S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png