info@kresevo.ba +387 (0) 30 806 602

Nadležnosti ove službe su:

 • priprema, izrađuje i predlaže prijedlog proračuna općine za tekuću fiskalnu godinu, završni račun i druge dokumente i odluke sukladno važećim zakonskim propisima,
 • vodi financijsko-materijalno knjigovodstvo i obavlja sve druge računovodstvene poslove za potrebe općinskih službi za upravu,
 • obavlja upravne i stručne poslove iz oblasti školstva, zdravstva, sporta, kulture, radno-pravnog statusa državnih službenika i namještenika,
 • vodi poslove matičnog ureda, prijemne kancelarije, pisarnice, arhive i registriranja birača
 • obavlja i druge poslove koje odredi Općinski načelnik sukladno važećim zakonskim propisima

Rukovoditelj službe

Ankica Tvrtković – Pomoćnica općinskog Načelnika

Tel: 806-619

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Financije

U nadležnosti financija spadaju sljedeći poslovi:

 • vrši provođenje i izvršenje zakona, odluka i drugih propisa, te općih i pojedinačnih akata iz oblasti financija
 • vrši izradu i prati izvršenje proračuna, te izradu godišnjih, periodičnih i operativnih financijskih izvješća
 • vrši ažurno evidentiranje svih proračunskih transakcija u okviru prihoda i rashoda u glavnoj i pomoćnim knjigama
 • vrši ažurno knjiženje svih financijskih dokumenata u glavnoj i pomoćnim knjigama
 • vrši blagovremeno zaključivanje knjiženja po periodičnim i završnom računu
 • vrši izradu tabelarnih izvještaja i informacija za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika
 • izrađuje odluke, zaključke i naredbe  u vezi sa isplatama i prijenosom, odnosno preraspodjeli proračunskih sredstava
 • vrši plaćanja i prijenos sredstava sa transakcijskog računa
 • vrši praćenje realizacije izvršenja proračuna po vrstama prihoda i rashoda po korisnicima i poduzima mjere da se ta realizacija pravilno vrši
 • vrši izradu dinamičkih planova i odliva proračunskih sredstava
 • vrši rješavanje po zahtjevima iz oblasti financija
 • vrši vođenje propisanih službenih evidencija i izdaje uvjerenja o činjenicama na temelju službenih evidencija
 • vrši arhiviranje i čuvanje računovodstvene dokumentacije

 

Društvena djelatnost

U nadležnosti društvenih djelatnosti spadaju sljedeći poslovi:

 • vrši provođenje zakona i drugih propisa i općih akata iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, omladinskih i nevladinih organizacija
 • ostvaruje suradnju sa javnim ustanovama, organizacijama i udruženjima iz oblasti predškolskog odgoja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture i sporta
 • radi na poboljšanju prostornih i materijalnih uvjeta rada škola na području OPĆINE
 • sudjeluje u organiziranju javnih i kulturnih manifestacija škola, posebno iz djelokruga kulture i sporta 
 • učestvuje u pripremanju, organiziranju i provođenju sportskih manifestacija kulturno-zabavnog karaktera povodom obilježavanja dana općine i drugih značajnijih datuma i događaja na području općine
 • izrađuje izvještaje, informacije i druge materijale o pitanjima iz nadležnosti društvenih djelatnosti
 • obavlja poslove iz djelokruga općine koje se odnose na mjesne zajednice i koordinira rad istih

 

Opća uprava

U nadležnosti opće uprave spajaju sljedeći poslovi:

 • vrši provođenje zakona, propisa i drugih općih akata koji se odnose na opću upravu
 • vrši rješavanje u upravnim stvarima koji se odnose na oblast opće uprave
 • vrši izradu pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa i obavlja i druge
 • vrši normativno-pravne poslove u vezi donošenja općih akata iz djelokruga ove oblasti
 • iz oblasti građanskih stanja vrši vođenje matičnih knjiga, izdavanje izvoda i uvjerenja istih
 • iz oblasti pisarnice vrši kancelarijsko i arhivsko poslovanje za potrebe jedinstvenog organa uprave i općinsko vijeće, koje obuhvata: primanje, pregledanje i raspoređivanje pošte, odnosno akata, zavođenje akata, dostavljanje predmeta i akata u rad, rad sa aktima, zavođenje predmeta i akata i otpremanje pošte
 • vrši ovjeru potpisa, prijepisa i rukopisa i o istom vodi propisanu evidenciju

 

Kontakt

Općina Kreševo

FRA GRGE MATIĆA 49,
71260 KREŠEVO
 

RUKOVODITELJ SLUŽBE

ANKICA TVRTKOVIĆ

Pomoćnica općinskog Načelnika

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO I PRORAČUN

BOJANA  BOŠNJAK

tel. 806-619

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

VIŠI REFERENT ZA POSLOVE BLAGAJNE, ISPLATE PLAĆA, POSLOVE LIKVIDATURE, NABAVKE I IZDAVANJA MATERIJALA

ANDREA STANIĆ

Tel: 806-619

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA STRUČNE POSLOVE OPĆINSKOG NAČELNIKA, PERSONALNE POSLOVE TE ODNOSE S JAVNOŠĆU

ZORKA VIDOVIĆ

Tel: 806-602, 806-622 lok.106

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

VIŠI REFERENT ZA TELEFONSKU CENTRALU – TEHNIČKA TAJNICA

IVANKA RAJIĆ

Tel: 806-602, 806-622

VIŠI REFERENT ZA PRIJEMNU KANCELARIJU, PROTOKOL I BIRAČKE POPISE

MONIKA KVESIĆ

Tel: 806-602, 806-622 lok.103

VIŠI REFERENT ZA GRAĐANSKA STANJA I ARHIVU

JELENA KARLOVIĆ

Tel: 806-885, 806-602, 806-622 lok.103

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Najnovije na portalu

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Općina Kreševo

Fra Grge Martića 62, 71260 Kreševo

telefon: +387 (0) 30 806 602

opcina@kresevo.ba

Sva prava pridržana - 2007-2024 Općina Kreševo
Design and development SIK computers

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje.

Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića