opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Nadležnost  urbanizma  je:

  • vršenje  uviđaja  na  licu  mjesta  i  utvrđivanje  da  li  je  tražena  izgradnja  u  skladu  s  planskim  dokumentima  i  drugim  uvjetima (odstojanje  od  susjeda, položaj  u  odnosu  na  prometnice  i  dr.)
  • blagovremeno  izvršavanje  i  osiguravanje  izvršavanja  zakona, drugih  propisa  i  općih  akata  iz  oblasti  urbanizma, građenja  i  prostornog  uređenja 
  • utvrđivanje  urbanističko-tehničkih  uvjeta  na  osnovu  kojih  se  izrađuje  tehnička  dokumentacija  za  radove  na  izgradnji
  • pribavljanje  stručnih  mišljenja  nadležnih  kantonalnih  i  federalnih  organa  i  institucija  potrebnih  za  utvrđivanje  mogućnosti  izgradnje  i  određivanje  urbanističko-tehničkih  uvjeta  za  izgradnju  objekata
  • priprema  i  praćenje  izrade  i  provođenja  prostorno-planske  i  urbanističko-tehničke  dokumentacije
  • priprema  nacrta  propisa  o  korištenju  zemljišta  uključujući  zoniranje
  • izdavanje  urbanističke  suglasnosti, priprema  urbanističke  dokumentacije, izdavanje  odobrenja  za  građenje  i  dozvole  za  upotrebu  građevine

Formulari

ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA PRIPREMU I IZRADU URBANISTIČKO-TEHNIČKE DOKUMETA

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA GRAĐENJE

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE SUGLASNOSTI

ZAHTJEV ZA TEHNIČKI PRIJEM OBJEKTA I DOBIVANJE UPORABNE DOZVOLE

ZAHTJEV ZA DONOŠENJE RJEŠENJA O NAKNADNOM ODOBRENJU ZA GRAĐENJE

ZAHTJEV ZA ISKOLCENJE

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OKOLIŠNE DOZVOLE

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA ZA STEPEN OŠTEĆENJA GRAĐEVINE I DODJELU DONACIJA

ZAHTJEV ZA IZMJENU ODOBRENJA ZA GRAĐENJE

ZAHTJEV ZA IZMJENU URBANISTIČKE SUGLASNOSTI

ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE ODOBRENJA ZA GRAĐENJE

ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE URBANISTIČKE SUGLASNOSTI

ZAHTJEV ZA PROKOPAVANJE JAVNE POVRSINE

ZAHTJEV ZA TEHNIČK PREGLED GASNIH INSTALACIJA

ZAHTJEV ZA UKLANJANJE OBJEKTA

Služba za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17