opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

U nadležnosti financija spadaju sljedeći poslovi:

 • vrši provođenje i izvršenje zakona, odluka i drugih propisa, te općih i pojedinačnih akata iz oblasti financija
 • vrši izradu i prati izvršenje proračuna, te izradu godišnjih, periodičnih i operativnih financijskih izvješća
 • vrši ažurno evidentiranje svih proračunskih transakcija u okviru prihoda i rashoda u glavnoj i pomoćnim knjigama
 • vrši ažurno knjiženje svih financijskih dokumenata u glavnoj i pomoćnim knjigama
 • vrši blagovremeno zaključivanje knjiženja po periodičnim i završnom računu
 • vrši izradu tabelarnih izvještaja i informacija za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika
 • izrađuje odluke, zaključke i naredbe  u vezi sa isplatama i prijenosom, odnosno preraspodjeli proračunskih sredstava
 • vrši plaćanja i prijenos sredstava sa transakcijskog računa
 • vrši praćenje realizacije izvršenja proračuna po vrstama prihoda i rashoda po korisnicima i poduzima mjere da se ta realizacija pravilno vrši
 • vrši izradu dinamičkih planova i odliva proračunskih sredstava
 • vrši rješavanje po zahtjevima iz oblasti financija
 • vrši vođenje propisanih službenih evidencija i izdaje uvjerenja o činjenicama na temelju službenih evidencija
 • vrši arhiviranje i čuvanje računovodstvene dokumentacije

Služba za financije, opću upravu i društvene djelatnosti

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17