opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

U nadležnosti opće uprave spajaju sljedeći poslovi:

  • vrši provođenje zakona, propisa i drugih općih akata koji se odnose na opću upravu
  • vrši rješavanje u upravnim stvarima koji se odnose na oblast opće uprave
  • vrši izradu pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa i obavlja i druge
  • vrši normativno-pravne poslove u vezi donošenja općih akata iz djelokruga ove oblasti
  • iz oblasti građanskih stanja vrši vođenje matičnih knjiga, izdavanje izvoda i uvjerenja istih
  • iz oblasti pisarnice vrši kancelarijsko i arhivsko poslovanje za potrebe jedinstvenog organa uprave i općinsko vijeće, koje obuhvata: primanje, pregledanje i raspoređivanje pošte, odnosno akata, zavođenje akata, dostavljanje predmeta i akata u rad, rad sa aktima, zavođenje predmeta i akata i otpremanje pošte
  • vrši ovjeru potpisa, prijepisa i rukopisa i o istom vodi propisanu evidenciju

Služba za financije, opću upravu i društvene djelatnosti

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17