• PODSTRANICE

Opća uprava

U nadležnosti opće uprave spajaju sljedeći poslovi:

  • vrši provođenje zakona, propisa i drugih općih akata koji se odnose na opću upravu
  • vrši rješavanje u upravnim stvarima koji se odnose na oblast opće uprave
  • vrši izradu pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa i obavlja i druge
  • vrši normativno-pravne poslove u vezi donošenja općih akata iz djelokruga ove oblasti
  • iz oblasti građanskih stanja vrši vođenje matičnih knjiga, izdavanje izvoda i uvjerenja istih
  • iz oblasti pisarnice vrši kancelarijsko i arhivsko poslovanje za potrebe jedinstvenog organa uprave i općinsko vijeće, koje obuhvata: primanje, pregledanje i raspoređivanje pošte, odnosno akata, zavođenje akata, dostavljanje predmeta i akata u rad, rad sa aktima, zavođenje predmeta i akata i otpremanje pošte
  • vrši ovjeru potpisa, prijepisa i rukopisa i o istom vodi propisanu evidenciju

ADVENT 2019

PLAKAT 1avent19

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Prosinac 2018
N P U S Č P S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png