opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Inspektor  obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona; poduzima preventivne upravne i kaznene mjere iz oblasti inspekcije, po izvršenom uviđaju sačinjava zapisnik i poduzima odgovarajuće mjere i o tome obavještava stranku; donosi rješenja kojima nalaže uklanjanje  utvrđenih nepravilnosti, te vodi evidenciju o svim izvršenim inspekcijskim pregledima i poduzetim upravnim mjerama, u slučaju povrede zakona i drugih propisa, podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka; svoja ovlaštenja  ostvaruje  sukladno Zakonu, vršeći neposredni inspekcijski nadzor u oblasti  zaštite okoliša, lokalnih putova i komunalnih poslova. Državni službenik  sa posebnim ovlaštenjima za svoj rad  neposredno je odgovoran Općinskom načelniku.

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17