opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

 

U periodu nakon Drugog svjetskog rata razvoj općine Kreševo tekao je svojim karakterističnim intenzitetom, niti prebrzo, niti presporo.

Tako je s vremenom tradicionalni kovački zanat prerastao u industrijsku proizvodnju osnivanjem poduzeća Čelik iz kovačke zadruge. Pored Čelika ostali su kovači i drugi metaloprerađivači koji su se udružili u zanatsku zadrugu Unikov. Stare kovačnice su se s vremenom gasile, a one koje su danas ostale i koje su se modernizirale danas svjedoče o bogatoj i dugoj tradiciji ovog zanata.

I u rudarstvu je ostvaren velik napredak, prvenstveno osnivanjem poduzeća za proizvodnju i preradu mineralnih sirovina Barit koji se isključivo bavi preradom rude Barita koja ima veliku primjenu u industriji boja.
U tekstilnoj industriji nastavljena je tradicija iz davnina, prvenstveno osnivanjem Autoopreme kao nasljednika Ćilimare koja je osnovana u vrijeme Austro-Ugarske vladavine. Danas, na žalost, tekstilna industrija nema svog većeg predstavnika.

Nakon posljednjeg rata zbog loše sprovedene privatizacije, izgubljenog tržišta, tehnološke zaostalosti, niske produktivnosti došlo je do smanjenja aktivnosti na ovim sektorima.

Privatni sektor se proširio na druge proizvodne djelatnosti kao što su proizvodnja mesa i mesnih prerađevina, proizvodnja stiropora, proizvodnja spužve, proizvodnja suhe žbuke, proizvodnja namještaja, a pored starih povećao se broj metaloprerađivača, te prerađivača drveta.

Trenutno na općini postoji 70 gospodarskih društava, a obrtnika, trgovinskih i turističko-ugostiteljskih uslužnih djelatnosti ima oko 130 s tim da i proizvodni kao i uslužni sektor ima stalnu tendenciju rasta razvojem postojećih i otvaranjem novih kapaciteta.

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17