• PODSTRANICE

Imovinsko-pravni poslovi

Nadležnost imovinsko-pravnih  poslova je:

 • izvršavanje i osiguravanje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima imovinsko-pravnih odnosa,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvostupanjskom upravnom postupku u oblastima i pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • provođenje postupka preuzimanja i dodjela zemljišta u svrhu planirane izgradnje,
 • provođenje postupka izvlaštenja (eksproprijacija) i uzurpacije,
 • provođenje postupka utvrđivanja prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu i utvrđivanja prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi građenja,
 • provođenje postupka uređenja međa na gradskom građevinskom zemljištu koje je privedeno namjeni u skladu sa regulacijskim planom,
 • provođenje postupka gubitka prava korištenja zemljišta radi građenja,
 • provođenje postupka utvrđivanja prava ranijih vlasnika nacionaliziranog gradskog građevinskog zemljišta, utvrđivanja stvarnih služnosti i privremenog zauzimanja građevinskog zemljišta,
 • vršenje određenih poslova u postupku privatizacije
 • vršenje  administrativno-tehničkih  poslova  u  postupku  dodjeljivanja  građevinskog  zemljišta
 • vođenje  evidencije  o  građevinskom  zemljištu  u  državnoj  svojini
 • vođenje  evidencije  o  poslovnim  prostorima  i  stanovima  u  vlasništvu  Općine

Izdaju se sljedeći dokumenti :

 • Rješenje o izuzimanju  građevinskog  zemljišta
 • Rješenje o dodjeli  gradskog  građevinskog  zemljišta
 • Rješenje o izvlaštenju (eksproprijaciji)
 • Rješenje o uzurpaciji
 • Rješenje o korištenju  javne  površine
 • Rješenje o odricanju  prava  vlasništva  u  korist  državne  svojine
 • Rješenje o utvrđivanju  površine  zemljišta  za  redovitu  upotrebu  zgrade
 • Rješenje o naknadi  za  korištenje  građevnog  zemljišta  za  izgrađenu  korisnu  površinu  poslovnog  prostora
 • Rješenje o promjeni  kulture  zemljišta
 • Rješenje o ispravci-izmjeni
 • Rješenje o zakupu  zemljišta

Dokumenti koji se prilažu da bi se dobilo određeno rješenje  su:

 • Zahtjev
 • Kopija  katastarskog  plana
 • Zemljišno  knjižni  izvadak

IZBOR ZA NAJBOLJE DVORIŠTE

colorful-flower-garden_1373-544.jpg

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Listopad 2020
N P U S Č P S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png