• PODSTRANICE

Prekogranični program BiH - Crna Gora, javni poziv za podnošenje prijedloga projekata

Objavljen prvi poziv za dostavljanje projektnih prijedloga IPA Prekogranični program Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.

Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za podnošenje prijedloga projekata za „Program prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020, Prvi poziv za projekte“, koji se financira iz sredstava Predpristupne pomoći za ovaj program za 2014, 2015. i 2016.

Ministarstvo gospodarstva ŽSB - javni natječaj

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA

Ministarstvo gospodarstva

 

Na osnovi člana 9. Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave (Službene novine Županije Središnja Bosna broj: 8/03 i 14/03) te na osnovi člana 6. Odluke Vlade Županije Središnja Bosna o usvajanju programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije Transfer za sufinanciranje istraživačkih radova

Javni poziv Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavio je javni poziv za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje programa/projekata razvoja privrednih društava i zaštitnih radionica, programa/projekata održivosti postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom i programa/projekata profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2016. godini.
Opširnije...

Tekst javnog poziva može se preuzeti na linku http://fprzoi.ba/wp-content/uploads/2016/09/Javni-poziv-Programi-projekti-septembar-2016.pdf

Javni poziv ostaje otvoren do 29.10. ove godine.

Objavljen 2. javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2016. godinu.

U cilju promicanje veza i jačanje suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja hrvatskog identiteta i promicanja hrvatskog jezika, kulture i tradicije te jačanja položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, kao i pomoći ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za prijavu posebnih potreba i

Natječaj - Podrška ruralnoj ekonomiji

Caritas Bosne i Hercegovine u sklopu projekta „Podrška ruralnoj ekonomiji  u Centralnoj Bosni kroz razvoj  poljoprivrede i ruralnog turizma, financiranom od strane Caritasa Francuske/Secours Catholique, raspisuje natječaj za programe razvoja poljoprivrede i ruralnog/seoskog turizma.  Pomoć u vidu grantova namijenjena je socijalno ugroženim obiteljima iz ruralnih područja središnje Bosne.

Aplicirati se može za:

  1. Razvoj poljoprivrede  - sa maksimalnim iznosom do

Javni poziv za financiranje/sufinanciranje projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja iz Proračuna Federacije BiH u 2016. godini

Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti raspisuje Javni poziv za financiranje/ sufinanciranje projekata iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za sljedeće programe:

1. „Potpora projektima poboljšanja inkluzivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja“
2. „Potpora stručnom usavršavanju i cjeloživotnom učenju prosvjetnih radnika u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju“

UPUTA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI POZIV

• Zahtjev za financiranje/sufinanciranje projekta treba

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta - javni natječaj za stipendiranje učenika

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo je javni natječaj za stipendiranje učenika.
Opširnije...
Natječaj se odnosi na učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te za tradicionalne i stare obrte.
Tekst natječaja te uputstvo i zahtjev za uključivanje u projekt, kao i ostali bitni podaci, mogu se vidjeti na službenoj stranici spomenutog ministarstva, na linku http://www.fmrpo.gov.ba/javni-jatjecaj-stipendiranje-ucenika/.

Objavljeni natječaji fondacija koje djeluju pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta

Federalno ministarstvo kulture i sporta obavještava sve zainteresirane da su objavljeni Fondacije za izdavaštvo, Fondacije za bibliotečku djelatnost, Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti i Fondacije za kinematografiju za 2016. godinu.

Natječaji ostaju otvoreni do 30.9.2016. godine uz napomenu da natječaj za izbor predsjednika i članova žirija za vrjednovanje filmskih projekata i scenarija, prispjelih na natječaj za izbor korisnika

Objavljen natječaj Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2016. godinu

Upravni odbor Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti raspisao je natječaj za izbor korisnika sredstava Fondacije za 2016. godinu.


Opširnije...
Izbor korisnika sredstava vršit će se u sljedećim oblastima:

- projekti, programi i manifestacije muzičke umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine

- projekti, programi i manifestacije scenske umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno vrijeme u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH

Broj: 1-02-12-34-2-3430-1/16

Mostar, 21.07.2016.godine

Na osnovu člana  8. stav 2.  Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), člana 7. i 8.  Pravilnika o radu u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 1-12-02-2-4224/15 od 21.10.2015. godine i broj: 1-12-02-2-4224-1/15 od 26.10.2015.godine, sukladno odredbama

Javni oglas za prijem kandidata za polaznike temeljne policijske obuke prve i druge razine u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

Na temelju članka 49. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 7/12), članka 6. Pravilnika o postupku izbora i zapošljavanja kandidata za polaznike temeljne policijske obuke prve i druge razine u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine broj 20-07/1-02-2-388-1/13 od 07.05.2013. godine, Odluke o pokretanju

Javni oglas za prijem kadeta Granične policije BiH 2016. godine

Broj:    17-06-2-34-11-170-16/15.                                                                          

Sarajevo,  01.8.2016. godine

 

Na osnovi člana 49. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 27/04, 63/04, 5/06, 33/06 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 7/12), Odluke o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija Bosne i Hercegovine u 2016.godini („Službeni glasnik BiH“, broj 29/16) i tačke II Odluke direktora

Javni natječaj za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu

Na osnovu člana 27. stav 1., člana 32. stav 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine(„Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/03), člana 7., člana 33. stav 1., člana 34. stav 1., člana 36. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br: 33/06), člana 2. i 5.Pravilnika

Odluka o izboru najpovoljnije prihvaćene ponude u postupku po Javnom natječaju o prodaji nekretnine – zemljišta u vlasništvu Općine Kreševo putem javnog nadmetanja

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA KREŠEVO

OPĆINSKI  NAČELNIK

Broj: 02-31-490/16-4

Kreševo, 20.7.2016.godine

Na temelju članka 363. stavak (1) Zakona o stvarnim pravima (Sl. novine FBiH br. 66/13, 100/13), članka 13. stavak (2) i članka 24. stavak (1)   Pravilnika  o postupku Javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona,

Javni poziv za dodjelu potpore programima i projektima institucija znanosti i kulture od značaja za BiH u 2016. godini

                                               JAVNI POZIV

za dodjelu potpore programima i projektima institucija znanosti i kulture od značaja za BiH u 2016. godini

 

Sredstva za financiranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava transfera za institucije znanosti i kulture od značaja za BiH utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnog

Danas objavljen Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH

Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti strateški je interes Republike Hrvatske. U tom cilju, nastavljajući pružati potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske raspisao je 7. lipnja 2016. Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa

Javni natječaj - kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta 2016.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo je javni natječaj za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“ za 2016.godinu.

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava, iz sredstava koja su na računu namjenskog depozita Vlade Federacije BiH.
Detaljnije informacije i pripadajući obrasci mogu se naći na linku spomenutog ministarstva, na linku http://www.fmrpo.gov.ba/javni-natjecaj-kreditni-poticaj-razvoja-poduzetnistva-i-obrta-2016/

Javni natječaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za 2016. godinu

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera, utvrđenih u razdjelu 50. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. 
Detaljne informacije, kao i pripadajući obrasci potrebni za natječaj, mogu se naći na web-stranici spomenutog ministarstva, na linku http://www.fmrpo.gov.ba/javni-natjecaj-grant-2016-godine/

IZBOR ZA NAJBOLJE DVORIŠTE

colorful-flower-garden_1373-544.jpg

JAVNI OGLASI I NATJEČAJI

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Kolovoz 2020
N P U S Č P S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png