• PODSTRANICE

Javni oglas za prijem kandidata za polaznike temeljne policijske obuke prve i druge razine u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

Na temelju članka 49. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 7/12), članka 6. Pravilnika o postupku izbora i zapošljavanja kandidata za polaznike temeljne policijske obuke prve i druge razine u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine broj 20-07/1-02-2-388-1/13 od 07.05.2013. godine, Odluke o pokretanju

Javni oglas za prijem kadeta Granične policije BiH 2016. godine

Broj:    17-06-2-34-11-170-16/15.                                                                          

Sarajevo,  01.8.2016. godine

 

Na osnovi člana 49. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 27/04, 63/04, 5/06, 33/06 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 7/12), Odluke o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija Bosne i Hercegovine u 2016.godini („Službeni glasnik BiH“, broj 29/16) i tačke II Odluke direktora

Javni natječaj za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu

Na osnovu člana 27. stav 1., člana 32. stav 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine(„Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/03), člana 7., člana 33. stav 1., člana 34. stav 1., člana 36. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br: 33/06), člana 2. i 5.Pravilnika

Odluka o izboru najpovoljnije prihvaćene ponude u postupku po Javnom natječaju o prodaji nekretnine – zemljišta u vlasništvu Općine Kreševo putem javnog nadmetanja

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA KREŠEVO

OPĆINSKI  NAČELNIK

Broj: 02-31-490/16-4

Kreševo, 20.7.2016.godine

Na temelju članka 363. stavak (1) Zakona o stvarnim pravima (Sl. novine FBiH br. 66/13, 100/13), članka 13. stavak (2) i članka 24. stavak (1)   Pravilnika  o postupku Javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona,

Javni poziv za dodjelu potpore programima i projektima institucija znanosti i kulture od značaja za BiH u 2016. godini

                                               JAVNI POZIV

za dodjelu potpore programima i projektima institucija znanosti i kulture od značaja za BiH u 2016. godini

 

Sredstva za financiranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava transfera za institucije znanosti i kulture od značaja za BiH utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnog

Danas objavljen Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH

Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti strateški je interes Republike Hrvatske. U tom cilju, nastavljajući pružati potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske raspisao je 7. lipnja 2016. Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa

Javni natječaj - kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta 2016.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo je javni natječaj za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“ za 2016.godinu.

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava, iz sredstava koja su na računu namjenskog depozita Vlade Federacije BiH.
Detaljnije informacije i pripadajući obrasci mogu se naći na linku spomenutog ministarstva, na linku http://www.fmrpo.gov.ba/javni-natjecaj-kreditni-poticaj-razvoja-poduzetnistva-i-obrta-2016/

Javni natječaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za 2016. godinu

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera, utvrđenih u razdjelu 50. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. 
Detaljne informacije, kao i pripadajući obrasci potrebni za natječaj, mogu se naći na web-stranici spomenutog ministarstva, na linku http://www.fmrpo.gov.ba/javni-natjecaj-grant-2016-godine/

Raiffaisen bank - Konkurs za dodjelu sponzorstava i donacija

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina raspisuje Konkurs za dodjelu sponzorstava i donacija u 2016. godini na teritoriji Bosne i Hercegovine za projekte namijenjene pomoći osobama starosti do 18 godina i osobama pod starateljstvom, te u vezi jednog od sljedećih navedenih područja:

1. Obrazovanje
2. Kultura
3. Humanitarno djelovanje
4. Sport
5. Okoliš

KONKURS ZA DODJELU SPONZORSTAVA I DONACIJA

Vrijeme trajanja

 

  • 4.4-20.5.2016.

Još jedan Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske

U cilju promicanje veza i jačanje suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja hrvatskog identiteta i promicanja hrvatskog jezika, kulture i tradicije te jačanja položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, kao i pomoći ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za prijavu posebnih potreba i

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2015./16.

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske – za akademsku godinu 2015./16.
Opširnije...
Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelit će studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan RH - 450 stipendija za akademsku godinu 2015./16., od čega 100 stipendija za studij u Republici Hrvatskoj

Tri javna poziva Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je tri javna poziva.
Opširnije...

Radi se o Javnom pozivu za financiranje/sufinanciranje programa i projekata u oblasti nauke, Javnom pozivu za financiranje/sufinanciranje projekata iz oblasti proširenog studentskog standarda te Javnom pozivu za financiranje/sufinanciranje projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Cjeloviti tekstovi natječaja i sve ostale informacije mogu se naći na web stranici Ministarstva, na linku http://www.fmon.gov.ba/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=51&Itemid=58

Dva javna poziva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavio je Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2016. godini za novo zapošljavanje osoba sa invalkiditetom te Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata razvoja privrednih društava i zaštitnih radionica, programa/projekata održivosti postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom i programa/projekata profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2016.

Objavljen Natječaj Državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2015./16.

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske – za akademsku godinu 2015./16.
Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelit će studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan RH - 450 stipendija za akademsku godinu 2015./16., od čega 100 stipendija za studij u Republici Hrvatskoj

Četiri natječaja Ministarstva civilnih poslova BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH objavilo je četiri javna natječaja.
Opširnije...

Natječaji se odnose na 1) na dodjelu sredstava u okviru podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini, 2) na dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2016. godine, 3) na sufinanciranje projekata u okviru međunarodne kulturne suradnje za 2016.

Natječaj Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH objavio je 9.III.2016. godine  „Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu – JP 2016/1“.

Prijaviti se mogu: U skladu sa vrstom programske aktivnosti na koju apliciraju, pravo učešća imaju: organi i tijela federalne uprave, kantoni/županije, jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), javne ustanove i privredna društva.

IZBOR ZA NAJBOLJE DVORIŠTE

izborzanajdvoriste

JAVNI OGLASI I NATJEČAJI

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Srpanj 2019
N P U S Č P S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png