• PODSTRANICE

Javni poziv za financiranje/sufinanciranje programa i projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2017. godini

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisuje Javni poziv za financiranje/sufinanciranje projekata iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za sljedeće programe:

- „Podrška projektima poboljšanja inkluzivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja“

- „Podrška projektima koji doprinose razvoju ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kod djece predškolskog uzrasta, učenika osnovnih i srednjih škola“

- „Podrška projektima angažiranja Rom medijatora/asistenta radi povećanja

Javni poziv za financiranje projekata iz oblasti kulture

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 8/03 i 14/03), te člana 33. Zakona o kulturi („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj:13/06) i na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih budžetom Srednjobosanskog kantona za 2017.godinu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Javni poziv za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta 2017.

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/17 od 15.03.2017. godine), i Odluke o raspisivanju Javnog poziva Federalnog ministarstva prostornog uređenja

Javni poziv za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije 2017.

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije”  utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/17 od 29.03.2017.  godine), i Odluke o raspisivanju Javnog poziva Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj:

Javni poziv za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

Iz  dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine  po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata i programa koji se odnose na:

1. zaštitu prava djeteta koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja,

2. učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv

Javni natječaj za odabir korisnika sredstava "Transfer za sufinanciranje istraživačkih radova o domeni mineralnih sirovina" za 2017. godinu

Na osnovi člana 9. Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave (Službene novine Županije Središnja Bosna broj: 8/03 i 14/03) te na osnovi člana 6. Odluke Vlade Županije Središnja Bosna o usvajanju programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije Transfer za sufinanciranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina Proračuna Županije Središnja Bosna za 2017. godinu broj:

Javni natječaj o prodaji nekretnina - zemljišta u vlasništvu Općine Kreševo putem javnog nadmetanja

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton

Općina Kreševo

Općinski načelnik

Broj: 02-31-601/17-1

Kreševo, 28.3.2017.godine

Na temelju članka 363., stavak 1. i 2. Zakona o stvarnim pravima (Sl. novine FBiH br. 66/13, 100/13), članka 5. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Sl. Novine

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz proračuna Županije Središnja Bosna za 2017. godine

Na osnovi člana  9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj:8/03 i 14/03), te člana 9. i 58.Zakona o sportu („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj 8/05 i 3/10) i na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona, o donošenju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za sport za 2017.godinu, broj:01-02-82/17 od 24.2.2017. godine, Ministarstvo obrazovanja,

Javni poziv općinama za sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata i terena

Na osnovi člana  9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Srednjobosanskog Kantona“, broj:8/03 i 14/03), te člana 9. i 58.Zakona o sportu („Službene novine Srednjobosanskog Kantona“, broj 8/05 i 3/10) a na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog Kantona, o donošenju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za sport za 2017.godinu, broj: 01-02.82/17 od 24.2.2017.godine, Ministarstvo obrazovanja,

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata energijske efikasnosti za 2017. godinu

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisuje otvoreni javni konkurs za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za financiranje projekata energijske efikasnosti za 2017. godinu.

Zahtjevi se primaju do utroška finansijskih sredstava, a najkasnije do 14.7.2017. godine

I. PREDMET OTVORENOG JAVNOG KONKURSA

Predmet Otvorenog Javnog konkursa 1 je prikupljanje prijava za dodjelu sredstava iz Revolving fonda putem kredita za

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta - Natječaj za dodjelu sponzorstava i donacija u 2017. godini

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2017. godinu.
Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava za 2017. godinu.

 

Javni natječaj - Grant 2017 - tekst


PROJEKT BR. 1: IZGRADNJA PODUZETNIČKIH ZONA

Dokumentacija:


Smjernice za uključivanje u Projekt

Obrazac-projektnog-prijedloga

Prilog I - Plan-aktivnosti

Prilog II -

Natječaj za dodjelu sponzorstava i donacija u 2017. godini

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina raspisuje Natječaj za dodjelu sponzorstava i donacija u 2017. godini na teritoriji Bosne i Hercegovine za projekte namijenjene pomoći osobama starosti do 18 godina i osobama pod starateljstvom, te u vezi jednog od sljedećih navedenih područja:

  1. Obrazovanje
  2. Kultura
  3. Humanitarno djelovanje
  4. Sport
  5. Okoliš

Vrijeme trajanja

6.03. - 14.04.2017. godine

Sve prijave na Natječaj

Poziv na javnu raspravu - istraživanje i eksploatacija žilnog kvarca na lokalitetu Šeina stijena

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna /SBK

Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb                                                     

Kreševo, 28.02.2017                                
                

                                                              P O Z I V

                                                na javnu raspravu  za istraživanje

Objavljen novi Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske

U cilju promicanja veza i jačanje suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja hrvatskog identiteta i promicanja hrvatskog jezika, kulture i tradicije te jačanja položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za prijavu posebnih potreba

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida Domovinskog / Odbrambeno-oslobodilačkog rata - javni pozivi

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida Domovinskog / Odbrambeno-oslobodilačkog rata objavilo je ovih dana nekoliko javnih poziva.

Radi se o Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za pomoć u liječenju, Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva i programa za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava proračuna - tekući transfer neprofitnim organizacijama - udruge proistekle iz Domovinskog

Konkurs za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za akademsku 2016./2017. godinu

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

                                           

Kantonalna uprava za branioce/Kantonalna uprava za branitelje

Adresa: Travnik, Stanična 43, telefon: 030/518-605, 512-556, 503-195, fax, 030/516-601

Na osnovu člana 33. Zakona o dopunskim pravima branilaca (Službene novine SBK broj 7/16) i člana 2 Pravilnika o ostvarivanju prava na stipendiju, Kantonalna uprava za branioce/Kantonalna uprava za branitelje raspisuje:

 

 

KONKURS
za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za

Javni poziv za sudjelovanje u radu povjerenstva za tehnički pregled građevina i zahvata iz nadležnosti Općine Kreševo

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KSB/SBK

OPĆINA KREŠEVO

Služba za civilnu zaštitu, urbanizam,

imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Broj: 06-23-72

Kreševo;16.1.2017.

Na temelju  članka 60. Zakona o gradnji („Sl. Novine KSB/SBK“ broj 10/14), i Pravilnika o tehničkom pregledu („Službene novine FbiH“, br. 58/14), Služba za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina objavljuje

                                     

Objavljen Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2016./2017.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelit će studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske - 500 stipendija za akademsku godinu 2016./2017., od čega 100 stipendija za studij u Republici Hrvatskoj i 400 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini.
Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 10 mjeseci u mjesečnom iznosu od 700,00 kuna.
Pravo

Poziv za dodjelu malih grantova za manja online sredstva informisanja i pojedince

Pozivaju se manja online sredstva informisanja, davaoci usluga i pojedinci (uključujući i blogere i pojedince koji redovno objavljuju na društvenim mrežama) da dostave prijedloge za dodjelu malih grantova.
Opširnije...

Program malih grantova za manja online sredstva informisanja i pojedince će financirati najviše osam (8) inicijativa sa po 5.000 USD, a ukupna raspoloživa sredstva iznose 40.000 USD.

U zavisnosti od

Javni poziv za dodjelu grant sredstava crkvama i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu

Na osnovi člana 10. stav (2) Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 101/15) i člana 5. Odluke o kriterijima  za dodjelu grant sredstava crkvama i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, koju je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 65. sjednici održanoj

Poziv na javnu raspravu - "Metalos"

Bosna i Hercegovina

Federacija BiH

KSB/SBK

Općina Kreševo

Služba za civilnu zaštitu, urbanizam

imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Broj: 06-23-121

Kreševo:25.10.2016.

Na temelju članka br.147. Zakona o upravnom postupku (Sl. Novine FBiH 2/98) i na temelju članka br. 34. i članka br. 40. Zakona o zaštiti okoliša (Sl. Novine KSB/SBK 4/05), u predmetu izdavanja OKOLIŠNE DOZVOLE ZA POSTOJEĆE

IZBOR ZA NAJBOLJE DVORIŠTE

colorful-flower-garden_1373-544.jpg

JAVNI OGLASI I NATJEČAJI

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Kolovoz 2020
N P U S Č P S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png