• PODSTRANICE

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta - Natječaj za dodjelu sponzorstava i donacija u 2017. godini

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2017. godinu.
Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava za 2017. godinu.

 

Javni natječaj - Grant 2017 - tekst


PROJEKT BR. 1: IZGRADNJA PODUZETNIČKIH ZONA

Dokumentacija:


Smjernice za uključivanje u Projekt

Obrazac-projektnog-prijedloga

Prilog I - Plan-aktivnosti

Prilog II -

Natječaj za dodjelu sponzorstava i donacija u 2017. godini

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina raspisuje Natječaj za dodjelu sponzorstava i donacija u 2017. godini na teritoriji Bosne i Hercegovine za projekte namijenjene pomoći osobama starosti do 18 godina i osobama pod starateljstvom, te u vezi jednog od sljedećih navedenih područja:

  1. Obrazovanje
  2. Kultura
  3. Humanitarno djelovanje
  4. Sport
  5. Okoliš

Vrijeme trajanja

6.03. - 14.04.2017. godine

Sve prijave na Natječaj

Poziv na javnu raspravu - istraživanje i eksploatacija žilnog kvarca na lokalitetu Šeina stijena

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna /SBK

Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb                                                     

Kreševo, 28.02.2017                                
                

                                                              P O Z I V

                                                na javnu raspravu  za istraživanje

Objavljen novi Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske

U cilju promicanja veza i jačanje suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja hrvatskog identiteta i promicanja hrvatskog jezika, kulture i tradicije te jačanja položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za prijavu posebnih potreba

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida Domovinskog / Odbrambeno-oslobodilačkog rata - javni pozivi

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida Domovinskog / Odbrambeno-oslobodilačkog rata objavilo je ovih dana nekoliko javnih poziva.

Radi se o Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za pomoć u liječenju, Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva i programa za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava proračuna - tekući transfer neprofitnim organizacijama - udruge proistekle iz Domovinskog

Konkurs za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za akademsku 2016./2017. godinu

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

                                           

Kantonalna uprava za branioce/Kantonalna uprava za branitelje

Adresa: Travnik, Stanična 43, telefon: 030/518-605, 512-556, 503-195, fax, 030/516-601

Na osnovu člana 33. Zakona o dopunskim pravima branilaca (Službene novine SBK broj 7/16) i člana 2 Pravilnika o ostvarivanju prava na stipendiju, Kantonalna uprava za branioce/Kantonalna uprava za branitelje raspisuje:

 

 

KONKURS
za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za

Javni poziv za sudjelovanje u radu povjerenstva za tehnički pregled građevina i zahvata iz nadležnosti Općine Kreševo

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KSB/SBK

OPĆINA KREŠEVO

Služba za civilnu zaštitu, urbanizam,

imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Broj: 06-23-72

Kreševo;16.1.2017.

Na temelju  članka 60. Zakona o gradnji („Sl. Novine KSB/SBK“ broj 10/14), i Pravilnika o tehničkom pregledu („Službene novine FbiH“, br. 58/14), Služba za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina objavljuje

                                     

Objavljen Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2016./2017.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelit će studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske - 500 stipendija za akademsku godinu 2016./2017., od čega 100 stipendija za studij u Republici Hrvatskoj i 400 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini.
Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 10 mjeseci u mjesečnom iznosu od 700,00 kuna.
Pravo

Poziv za dodjelu malih grantova za manja online sredstva informisanja i pojedince

Pozivaju se manja online sredstva informisanja, davaoci usluga i pojedinci (uključujući i blogere i pojedince koji redovno objavljuju na društvenim mrežama) da dostave prijedloge za dodjelu malih grantova.
Opširnije...

Program malih grantova za manja online sredstva informisanja i pojedince će financirati najviše osam (8) inicijativa sa po 5.000 USD, a ukupna raspoloživa sredstva iznose 40.000 USD.

U zavisnosti od

Javni poziv za dodjelu grant sredstava crkvama i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu

Na osnovi člana 10. stav (2) Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 101/15) i člana 5. Odluke o kriterijima  za dodjelu grant sredstava crkvama i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, koju je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 65. sjednici održanoj

Poziv na javnu raspravu - "Metalos"

Bosna i Hercegovina

Federacija BiH

KSB/SBK

Općina Kreševo

Služba za civilnu zaštitu, urbanizam

imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Broj: 06-23-121

Kreševo:25.10.2016.

Na temelju članka br.147. Zakona o upravnom postupku (Sl. Novine FBiH 2/98) i na temelju članka br. 34. i članka br. 40. Zakona o zaštiti okoliša (Sl. Novine KSB/SBK 4/05), u predmetu izdavanja OKOLIŠNE DOZVOLE ZA POSTOJEĆE

Prekogranični program BiH - Crna Gora, javni poziv za podnošenje prijedloga projekata

Objavljen prvi poziv za dostavljanje projektnih prijedloga IPA Prekogranični program Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.

Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za podnošenje prijedloga projekata za „Program prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020, Prvi poziv za projekte“, koji se financira iz sredstava Predpristupne pomoći za ovaj program za 2014, 2015. i 2016.

Ministarstvo gospodarstva ŽSB - javni natječaj

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA

Ministarstvo gospodarstva

 

Na osnovi člana 9. Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave (Službene novine Županije Središnja Bosna broj: 8/03 i 14/03) te na osnovi člana 6. Odluke Vlade Županije Središnja Bosna o usvajanju programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije Transfer za sufinanciranje istraživačkih radova

Javni poziv Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavio je javni poziv za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje programa/projekata razvoja privrednih društava i zaštitnih radionica, programa/projekata održivosti postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom i programa/projekata profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2016. godini.
Opširnije...

Tekst javnog poziva može se preuzeti na linku http://fprzoi.ba/wp-content/uploads/2016/09/Javni-poziv-Programi-projekti-septembar-2016.pdf

Javni poziv ostaje otvoren do 29.10. ove godine.

Objavljen 2. javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2016. godinu.

U cilju promicanje veza i jačanje suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja hrvatskog identiteta i promicanja hrvatskog jezika, kulture i tradicije te jačanja položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, kao i pomoći ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za prijavu posebnih potreba i

Natječaj - Podrška ruralnoj ekonomiji

Caritas Bosne i Hercegovine u sklopu projekta „Podrška ruralnoj ekonomiji  u Centralnoj Bosni kroz razvoj  poljoprivrede i ruralnog turizma, financiranom od strane Caritasa Francuske/Secours Catholique, raspisuje natječaj za programe razvoja poljoprivrede i ruralnog/seoskog turizma.  Pomoć u vidu grantova namijenjena je socijalno ugroženim obiteljima iz ruralnih područja središnje Bosne.

Aplicirati se može za:

  1. Razvoj poljoprivrede  - sa maksimalnim iznosom do

Javni poziv za financiranje/sufinanciranje projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja iz Proračuna Federacije BiH u 2016. godini

Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti raspisuje Javni poziv za financiranje/ sufinanciranje projekata iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za sljedeće programe:

1. „Potpora projektima poboljšanja inkluzivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja“
2. „Potpora stručnom usavršavanju i cjeloživotnom učenju prosvjetnih radnika u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju“

UPUTA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI POZIV

• Zahtjev za financiranje/sufinanciranje projekta treba

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta - javni natječaj za stipendiranje učenika

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo je javni natječaj za stipendiranje učenika.
Opširnije...
Natječaj se odnosi na učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te za tradicionalne i stare obrte.
Tekst natječaja te uputstvo i zahtjev za uključivanje u projekt, kao i ostali bitni podaci, mogu se vidjeti na službenoj stranici spomenutog ministarstva, na linku http://www.fmrpo.gov.ba/javni-jatjecaj-stipendiranje-ucenika/.

Objavljeni natječaji fondacija koje djeluju pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta

Federalno ministarstvo kulture i sporta obavještava sve zainteresirane da su objavljeni Fondacije za izdavaštvo, Fondacije za bibliotečku djelatnost, Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti i Fondacije za kinematografiju za 2016. godinu.

Natječaji ostaju otvoreni do 30.9.2016. godine uz napomenu da natječaj za izbor predsjednika i članova žirija za vrjednovanje filmskih projekata i scenarija, prispjelih na natječaj za izbor korisnika

Objavljen natječaj Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2016. godinu

Upravni odbor Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti raspisao je natječaj za izbor korisnika sredstava Fondacije za 2016. godinu.


Opširnije...
Izbor korisnika sredstava vršit će se u sljedećim oblastima:

- projekti, programi i manifestacije muzičke umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine

- projekti, programi i manifestacije scenske umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu

IZBOR ZA NAJBOLJE DVORIŠTE

izborzanajdvoriste

JAVNI OGLASI I NATJEČAJI

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Rujan 2019
N P U S Č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png