• PODSTRANICE

Javni natječaj za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinanciranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2017. godinu

Na temelju članka 10. stavak (1) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 94/16) i članka 2. stavak (2) i članka 8. stavak (1)  Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinanciranje projekata institucija  kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2017. godinu, VM broj 144/17 od

Javni natječaj za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna suradnja“ za 2017. godinu

Na temelju članka 10. stavak (1) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 94/16) i članka 2. stavak (2) i članka 9. stavak (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna suradnja“ za 2017.  godinu, VM broj 141/17 od 6. lipnja 2017. godine,  Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu sredstava

Javni natječaj za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Potpora tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2017. godinu

Na temelju članka 10. stavak (1) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 94/16) i članka 2. stavak (2) i članka 8. stavak (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Potpora tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2017. godinu, VM broj143/17 od 6.6.2017. godine, Ministarstvo civilnih poslova

Javni natječaj Ministarstva civilnih poslova BiH za sufinanciranje sportskih manifestacija

Na temelju članka 8. Odluke o kriterijima za raspored sredstava namjenjenih za tekući grant „Sufinanciranje sportskih manifestacija“ za 2017. godinu, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA DODJELU SREDSTAVA NAMJENJENIH ZA TEKUĆI GRANT “SUFINANCIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA”

ZA 2017. GODINU 

I Predmet Javnog natječaja

Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava namjenjenih za tekući grant „Sufinanciranje sportskih manifestacija“ za 2017. godinu.

II  Korisnici

Objavljeni natječaji za autore iz oblasti glazbene, scenske i likovne umjetnosti, te za izdavačku i bibliotečku djelatnost

Tri fondacije koje djeluju pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta objavile su natječaje za 2017. godinu.
Tekst natječaja za izbor korisnika sredtava Fondacije za glazbene, scenske i likovne umjetnosti može se naći na linku http://fmslu.ba/index.php/aktuelno-85
Tekst natječaja Fondacije za bibliotečku djelatnost može se naći na linku http://www.fondacijabiblioteka.ba/web/index.php/aktuelno
Tekst natječaja za izbor korisnika sredstava Fondacije za izdavaštvo može se naći na linku http://www.fondacijaizdavastvo.ba/web/index.php/aktuelno-85

Objavljen Javni natječaj za prijavu programa i projekata nakladničke djelatnosti organizacija hrvatskog iseljeništva

S ciljem podupiranja programa/projekata nakladničke djelatnosti kojima se želi očuvati hrvatski jezik, kultura i identitet ali i razvijati suradnja sa hrvatskim iseljenicima i njihovim udrugama, zakladama, ustanovama i ostalim organizacijama, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je 3. srpnja 2017. godine Javni natječaj za prijavu programa i projekata organizacija hrvatskog iseljeništva vezanih uz nakladničku djelatnost, izdavanje časopisa,

Javni oglas za dodjelu donacija JP „BH pošta“ d.o.o. Sarajevo

Javni oglas za dodjelu donacija JP „BH pošta“ d.o.o. Sarajevo

Na osnovu člana 4. i 5. Zakona o donacijama preduzeća u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine Federacije BiH“, broj:13/03), člana 36. stav (1) tačke 22.i 23. Statuta JP „Bhpošta“ d.o.o. Sarajevo, broj: S.D.-1.3-7572/09, od 16.06.2009. godine, Odluka o izmjenama i dopunama

Program sufinanciranja zaposljavanja djece šehida i poginulih boraca/branitelja u 2017. godini

Temeljem članka 13. Odluke o osnutku Službe za zapošljavanje Županije Središnja Bosna («Službene novine KSB/SBK broj: 2/02, 2/04, 16/04, 15/12, 12/15, 7/16 i 13/16») i članka 14. Statuta Službe za zapošljavanje broj: 5/02, 3/05, 9/13, 14,15 i 3/17 Županije Središnja Bosna, te članka 3., 9. i 22. Pravilnika o stručnoj obuci, prekvalifikaciji i drugim mjerama za poticaj zapošljavanja, Služba za

Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu

BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

Broj: 01-14-3300/17 
Sarajevo, 14. 06. 2017. godine

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za transfere:

TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG

Javni poziv za dodjelu podrške programima i projektima institucija nauke i kulture od značaja za BiH u 2017. godini

  JAVNI POZIV

za dodjelu potpore programima i projektima institucija znanosti i kulture od značaja za BiH u 2017. godini

 

Sredstva za financiranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava transfera za institucije znanosti i kulture od značaja za BiH utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnog

Javni poziv socijalno ugroženim osobama - rekonstrukcija stambenih objekata

Opširnije...Opširnije...

Opširnije...

 

 

 

 

 

 

JAVNI POZIV

 

Udruženje „Alterural“, u suradnji s Općinom Kreševo,  u okviru projekta „Poboljšanje stanovanja socijalno ugroženih osoba u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine“, financiranom od strane Fondacije „Abbe Pierre“ iz Francuske, raspisuje natječaj za rekonstrukciju stambenih objekata  za socijalno ugrožene obitelji.

Cilj projekta je borba protiv loših i nezdravih stambenih uvjeta u ruralnim područjima

Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH

Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti strateški je interes Republike Hrvatske. U tom cilju, nastavljajući pružati potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske raspisao je 28. travnja 2017. Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od

Javni natječaj – podrška za tehničku kulturu i inovacije

Na temelju članka 7 Zakona o igrama na sreću (“Službene novine Federacije BiH, broj 48/15 i 60/15) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, broj 89/15 i 11/17) Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa i projekata

Prvi javni poziv za dodjelu grant sredstava iz Challenge fonda za inovativne poslovne ideje

Načelnik Općine Kreševo Renato Pejak u četvrtak, 27.4., nazočio je svečanoj promociji programa Challenge to change, koji će grant sredstvima podržati inovativne kompanije iz BiH. Zahvaljujući sredstvima Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)/Ambasade  Švedske, ovaj program je uspostavljen i u BiH.

Opširnije...Grant sredstva Challenge programa bit će dostupna gospodarskim subjektima iz cijele BiH, ali i Švedske,

Javni natječaj – Grant shema za jačanje konkurentnosti MSP

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje Javni natječaj za odabir korisnika grant sheme - "Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća" za 2017. godinu.

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sheme za 2017. godinu.

Svi potrebni podaci i obrasci za natječaj mogu se naći na stranici Ministarstva, na linku http://www.fmrpo.gov.ba/javni-natjecaj-grant-shema-za-jacanje-konkurentnosti-msp/

Javni poziv za financiranje/sufinanciranje programa i projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2017. godini

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisuje Javni poziv za financiranje/sufinanciranje projekata iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za sljedeće programe:

- „Podrška projektima poboljšanja inkluzivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja“

- „Podrška projektima koji doprinose razvoju ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kod djece predškolskog uzrasta, učenika osnovnih i srednjih škola“

- „Podrška projektima angažiranja Rom medijatora/asistenta radi povećanja

Javni poziv za financiranje projekata iz oblasti kulture

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 8/03 i 14/03), te člana 33. Zakona o kulturi („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj:13/06) i na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih budžetom Srednjobosanskog kantona za 2017.godinu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Javni poziv za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta 2017.

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/17 od 15.03.2017. godine), i Odluke o raspisivanju Javnog poziva Federalnog ministarstva prostornog uređenja

Javni poziv za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije 2017.

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije”  utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/17 od 29.03.2017.  godine), i Odluke o raspisivanju Javnog poziva Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj:

Javni poziv za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

Iz  dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine  po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata i programa koji se odnose na:

1. zaštitu prava djeteta koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja,

2. učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv

Javni natječaj za odabir korisnika sredstava "Transfer za sufinanciranje istraživačkih radova o domeni mineralnih sirovina" za 2017. godinu

Na osnovi člana 9. Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave (Službene novine Županije Središnja Bosna broj: 8/03 i 14/03) te na osnovi člana 6. Odluke Vlade Županije Središnja Bosna o usvajanju programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije Transfer za sufinanciranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina Proračuna Županije Središnja Bosna za 2017. godinu broj:

Javni natječaj o prodaji nekretnina - zemljišta u vlasništvu Općine Kreševo putem javnog nadmetanja

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton

Općina Kreševo

Općinski načelnik

Broj: 02-31-601/17-1

Kreševo, 28.3.2017.godine

Na temelju članka 363., stavak 1. i 2. Zakona o stvarnim pravima (Sl. novine FBiH br. 66/13, 100/13), članka 5. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Sl. Novine

IZBOR ZA NAJBOLJE DVORIŠTE

izborzanajdvoriste

JAVNI OGLASI I NATJEČAJI

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Studeni 2019
N P U S Č P S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png