• PODSTRANICE

Javni poziv za ostvarivanje prava na oslobađanje plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite-plaćanje markica

Na osnovi člana 10. Pravilnika o oslobođanju plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite, na koji je Vlada KSB na sjednici broj. 80., održanoj dana 5.3.2018. godine dala suglasnost, Kantonalna uprava za branitelje dana 16.3.2018. godine raspisuje Javni poziv za ostvarivanje prava na oslobađanje plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite-plaćanje markica.

Više detalja na linku http://sbk-ksb.gov.ba/bs/novosti/javni-poziv-za-ostvarivanje-prava-na-oslobadanje-placanja-dijela-troskova-zdravstvene-zastite-placanje-markica-2.html

Javni poziv za financiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u proračunu FBiH po osnovi naknada za priređivanje igara na sreću 2018. godine

Iz dijela prihoda ostvarenih u proračunu FBiH po osnovi naknada za priređivanje igara na sreću, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava u svrhu financiranja/sufinanciranja projekata i programa koji se odnose na:

1. zaštitu prava djeteta koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja,
2. sudjelovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi,

Javni oglas za podnošenje prijava projekata za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku za projekte u 2018. godini

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Kantona Središnja Bosna objavilo je Javni oglas za podnošenje prijava projekata za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku za projekte u 2018. godini. 

Opširnije...


Tekst oglasa može se naći na linku http://sbk-ksb.gov.ba/bs/novosti/javni-oglas-za-podnosenje-prijava-projekata-za-poticaj-povratku-prognanih,-obnovi-i-razvitku-za-projekte-u-2018-godini.html

Javni oglas za podnošenje prijava za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2018. godini iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Kantona Središnja Bosna objavilo je Javni oglas za podnošenje prijava za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2018. godini iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB. 

Opširnije...

Tekst oglasa može se naći na linku http://sbk-ksb.gov.ba/bs/novosti/javni-oglas-za-podnosenje-prijava-za-projekte-namijenjene-za-zastitu-okolisa-u-2018-godini.html

Javni oglas za podnošenje prijava za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2018. godini iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Kantona Središnja Bosna objavilo je Javni oglas za podnošenje prijava za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2018. godini iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB.

Opširnije...

Tekst oglasa može se vidjeti na linku http://sbk-ksb.gov.ba/bs/novosti/javni-oglas-za-podnosenje-prijava-za-projekte-namijenjene-za-zastitu-okolisa-u-2018-godini.html

Objavljen natječaj Federalnog ministarstva kulture i sporta

Na osnovu članka 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 89/15 i 11/17), Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA

Objavljen 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2018. godinu

Objavljen je 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2018. godinu.
Opširnije...
U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja hrvatskog identiteta i promicanja hrvatskog jezika, kulture i tradicije te jačanja položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, kao i

Javni poziv za prijam osoba za stručno osposobljavanje 2018.

Na temelju odredbi članka 34. Zakona o radu (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 26/16) i Zaključka Vlade Kantona Središnja Bosna broj:01-05-939/17-52 od 10.11.2017.g, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna danas je objavilo javni poziv za prijam osoba za stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna.
Tekst natječaja može se naći na linku http://www.mozks-ksb.ba/clanak-detalji/2768/javni-poziv-za-prijam-osoba-za-strucno-osposobljavanje

Još jedan javni poziv Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavilo je javni poziv za podnošenje prijava za programe  pomoći održivog povratka „Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka  na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu 2018. i 2019 godine.
Tekst javnog poziva i potrebni obrasci mogu se naći na stranici spomenutog ministarstva, na linku http://fmroi.gov.ba/v2/stranica.php?idstranica=16

Objavljen Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu financijske potpore projektima za poticanje povratka Hrvata i stvaranje održivih uvjeta života u BiH za 2017.

Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske ( Klasa: 022-03/17-07/64, Urbroj: 50301-29/09-17-39 od 9.studenog 2017., Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje raspisao je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu financijske potpore projektima za poticanje povratka Hrvata i stvaranje održivih uvjeta života u BiH za 2017.godinu. 

Više informacija i pripadajući obrasci mogu se naći na linku http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr/natjecaj/172/objavljen-javni-poziv-za-prikupljanje-zahtjeva-za-dodjelu-financijske-potpore-projektima-za-poticanje-povratka-hrvata-i-stvaranje-odrzivih-uvjeta-zivota-u-bih-za-2017

Javni poziv za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije BiH i RS 2017.godine

Federalno minisatarstvo raseljenih osoba i izbjeglica raspisalo je javni poziv za podnošenje prijava za obnovu  i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije BiH i RS 2017.godine (Objava 27.11.2017.)

i javni oglas za prevoz učenika

Javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalne organe uprave

Na osnovu člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 26/16), Vlada Srednjobosanskog kantona objavljuje
JAVNI POZIV
za prijem lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalne organe uprave

I.Radi stručnog osposobljavanja za samostalani rad, bez zasnivanja radnog odnosa, naperiod najdulje godinu dana, Vlada Srednjobosanskog kantona objavljuje Javni poziv za prijem osobasa završenom VŠS – VI. stepen,

Poziv na javnu raspravu - Nacrt Zakona o javno pravnom partnerstvu

Bosna i Hercegovina
Federacija BiH
Kanton Središnja Bosna
Općina Kreševo
Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb
Broj: 03-02-2311/17
Datum: 10.11.2017. godine

 

P O Z I V

na javnu raspravu o Nacrtu Zakona o javno-pravnom partnerstvu (JPP) KSB/SBK

Sabor Kantona Središnja Bosna je na sjednici održanoj 24.10. ove godine prihvatio Nacrt Zakona o Javno-privatnom partnerstvu KSB/SBK. Na istoj sjednici  zaduženo je Ministarstvo gospodarstva/privrede, odnosno

Javni natječaj za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“

Na osnovi Odluke o odobravanju utroška sredstava s pozicije – ostala domaća pozajmljivanja, proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017.godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“ broj 16/17) i Odluke o realizaciji Programa „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ u 2017. godini broj 01-14-86/17-1 od 8.III.2017. godine Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje

Otvoren poziv za koncept note u okviru IPA programa SRB – BiH

Otvoren je poziv za dostavu koncept note za projekte u okviru IPA programa prekogranične suradnje između Srbije i Bosne i Hercegovine. U okviru ovog programa na raspolaganju je 5,4 miliona eura, koji će se dodijeliti kroz grantove minimalne vrijednosti 120.000 eura do max. vrijednosti od milijun eura.
Prioritetna područja poziva su:

- poboljšanje održivog planiranja zaštite životne sredine i promocija biodiverziteta, i
- jačanje kulturnog identiteta

2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2017. godinu

U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja hrvatskog identiteta i promicanja hrvatskog jezika, kulture i tradicije te jačanja položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za prijavu posebnih potreba

Javni natječaj za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu – JP2017/1

Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH objavio je javni natječaj za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu – JP2017/1.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 30.X. ove godine do 16 sati, a sve potrebne informacije te pripadajući obrasci mogu se naći na linku http://www.fzofbih.org.ba/userfiles/file/konkurs/nabavke/tekst_JP2017-1-novi.pdf

Novi javni pozivi Federalnog zavoda za zapošljavanje

Federalni zavod za zapošljavanje će u ponedjeljak, 16.X., na svojoj internet stranici (www.fzzz.ba) objaviti javne pozive za sudjelovanje u Programu sufinanciranja zapošljavanja 2017 PLUS (Prvo radno iskustvo – Jačanje konkurentnosti na tržištu rada 2017 PLUS, Vaučer za posao 2017 PLUS, Javni radovi 2017 PLUS i Periodično zapošljavanje 2017 PLUS) i Programu sufinanciranja samozapošljavanja Start up 2017 PLUS.

Tekstovi programā dostupni su na linku http://fzzz.ba/vijesti/o-b-a-v-i-j-e-s-t-9

Ministarstvo za civilne poslove i izbjeglice objavilo pet javnih poziva

Na službenoj stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH objavljeno je pet javnih poziva:

Javni poziv za dodjelu grant sredstava organizacijama za ljudska prava u svrhu promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu,

Javni poziv za dodjelu grant sredstava udruženjima porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu,

Javni poziv za dodjelu grant sredstava

Poziv na javnu raspravu - Nacrt Strategije razvoja općine Kreševo 2018.-2022. godine

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/SBK

OPĆINA KREŠEVO

Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb

Kreševo, 18.09.2017.

Građanima općine Kreševo, općinskim vijećnicima, izvršnim tijelima Općine, javnim poduzećima i javnim ustanovama, gospodarskim društvima, fizičkim osobama koja obavljaju gospodarsku djelatnost, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim koji su zainteresirani da sudjeluju

IZBOR ZA NAJBOLJE DVORIŠTE

colorful-flower-garden_1373-544.jpg

JAVNI OGLASI I NATJEČAJI

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Kolovoz 2020
N P U S Č P S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png