• PODSTRANICE

Javni natječaj za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Potpora tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2017. godinu

Na temelju članka 10. stavak (1) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 94/16) i članka 2. stavak (2) i članka 8. stavak (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Potpora tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2017. godinu, VM broj143/17 od 6.6.2017. godine, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Potpora tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“  za 2017. godinu

 Predmet javnog natječaj 

Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Potpora tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“  za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka o kriterijima) (Privitak 8) utvrđeni su kriteriji i druga pitanja vezana za dodjelu sredstava iz  tekućeg granta „Potpora tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2017. godinu, koja je objavljena na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Sredstva

Sredstva za tekući grant „Potpora tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini„ za 2017. godinu u iznosu od 117.000,00 KM predviđena su u proračunu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za 2017. godinu.

Najmani iznos sredstava koji se može dodjeliti iz ovog granta iznosi 2.000,00 KM a maksimalni do 25.000,00 KM.

Pravo na podnošenje projekata

Pravo na podnošenje projekata, na temelju objavljenog natječaja za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Potpora tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“  za 2017. godinu imaju;

  1. registrirani savezi i udruge inovatora,
  2. sekcije i organizacije tehničke kulture,
  3. registrirane znanstveno-istraživačke organizacije,
  4. inovacijski centri, te
  5. inovatori-fizičke osobe koje su državljani Bosne i Hercegovine sa prijavljenim  prebivalištem u Bosni i Hercegovini.

Subjekti koji su dobili sredstva za projekte u okviru  natječaja za 2015. i 2016. godinu i čiji su projekti u tijeku, mogu aplicirati na javni natječaj za 2017. godinu ukoliko izvršavaju obveze iz zaključenog ugovora sa Ministarstvom.

Subjekti koji imaju pravo da apliciraju mogu aplicirati samo sa jednim projektom u okviru ovog granta.

Izuzeće

Ukoliko je podnositelj zahtjeva u razdoblju do 2017. godine dobio sredstva od Ministarstva, a nije izvršio svoje obveze na temelju zaključenog ugovora sa Ministarstvom, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na temelju natječaja za 2017. godinu neće se uzimati u razmatranje.

Izuzeće se odnosi i na ovlaštenu osobu koja je zaključila ugovor sa Ministarstvom,  te se neće razmatrati zahtjev drugog pravnog subjekta koji aplicira za sredstva na temelju objavljenog  natječaja ukoliko se ta osoba javi kao ovlaštena osoba.

Namjena sredstava

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom odlukom dodjeljuje sredstva iz tekućeg granta za sufinanciranje projekata koji daju doprinos razvoju tehničke kulture i inovatorstva u Bosni i Hercegovini, te doprinose implementaciji srateških dokumenta u području znanosti i inovacija i to kroz:

  1. potporu redovitom radu i programskim aktivnostima udruge i saveza inovatora i tehničke kulture u Bosni i Hercegovini;

b)      potporu aktivnostima koje doprinose promociji inovatorstva i tehničke kulutre u Bosni i Hercegovini;

c)      potporu aktivnostima koje doprinose promociji domaćih inovacija na međunarodnom planu i učešće na međunarodnim događajima iz područja inovatorstva;

  1. potporu inovatorima-pojedincima za rad na inovacijama, zaštiti inovacija, te ispitivanjima i izradi  prototipa;
  2. potporu aktivnostima koje doprinose primjeni inovacija u gospodarstvu.

Troškovi reprezentacije koji se odnose na ishrane i piće ne mogu biti veći od 5% od ukupno odobrenog iznosa sredstava, dok troškovi taksi usluga, goriva, te mobilnih telefona, nisu prihvatljivi.

Fizičke osobe-inovatori iz odobrenih sredstava ne mogu sebi isplaćivati plaće, honorare, niti plaćati poreze i doprinose na temelju osobnih primanja.

Sredstva se dodjeljuju namjenski korisniku sredstava za konkretan projekt i nije moguće vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava, niti promjenu samog projekta (npr. umjesto izabranog predložiti drugi projekt odnosno vršiti prenamjenu dodjeljenih sredstava).
Kompletan tekst natječaja s pripadajućim obrascima može se naći na linku http://www.mcp.gov.ba/vijesti/default.aspx?id=8286&langTag=hr-HR

BRUCELOZA VREBA

br

IZDVOJENI JAVNI NATJEČAJI

JAVNI OGLASI I NATJEČAJI

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Srpanj 2018
N P U S Č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png