• PODSTRANICE

Projekt Općine Kreševo za utopljavanje sportske dvorane prošao na natječaju

Nedavno smo pisali o tome da je projekt Općine Kreševo "Utopljavanje gradske športske dvorane" ušao u uži krug na natječaju pod nazivom "Energetska učinkovitost u udruženjima općina".
Opširnije...
Tehnički tim (GIZ ORF, GIZ, SOGFBiH) je nakon evaluacije i verifikacije dostavljene dokumentacije donio konačnu listu odabranih općina/gradova, a na njoj se našla i naša općina.
Uz projekt Općine Kreševo, na konačnoj listi

Natječaj za najljepše uređeno dvorište, balkon i naseljeno mjesto

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/SBK
Općina Kreševo
Općinski načelnik
Broj: 02-49-603
Datum: 31.03.2015. godine
NATJEČAJ ZA NAJLJEPŠE UREĐENO DVORIŠTE, BALKON I NASELJENO MJESTO
Općinski načelnik Općine Kreševo raspisuje Natječaj za najljepše uređeno dvorište, balkon i naseljeno mjesto u 2015. godini.
Pravo natjecanja imaju svi građani na području općine Kreševo, odnosno za naseljena mjesta predsjednici mjesnih zajednica ili povjerenici iz svakog

HKD "Napredak" - poziv za sudjelovanje u radu folklorne sekcije

HKD „Napredak“ – podružnica Kreševo poziva sve zainteresirane za rad u folklornoj sekciji na sastanak u srijedu, 25.III. u 17 sati  na konačni dogovor s voditeljem/koregrafom Ivanom Križanovićem iz Busovače. Za manji uzrast poželjan je i dolazak jednog od roditelja.
Opširnije...

Novi Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske

U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te očuvanja hrvatskog identiteta, odnosno promicanja hrvatskog jezika, kulture, tradicije i jačanja položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u 2015. godini objavio je Javni poziv za prijavu

JKP "Kostajnica" - natječaj za radno mjesto vodoinstalater

JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo
ID broj: 4236581600001
Fra Grge Martića 143
Tel. 030/806-233
Broj: 40-02/15
Kreševo, 16.1.2015. godine.
Na temelju članka 32. Statuta javnog komunalnog poduzeća „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo, broj: 01-02-1161 od 20.06.2013.god. JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo  Direktor objavljuje:
                                  NATJEČAJ

I
Raspisuje se javni natječaj za popunjavanje slijedećih radnih mjesta:
1.    vodoinstalater
 (na određeno vrijeme -

Natječaj Državnog ureda za Hrvate izvan RH za studentske stipendije

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske – za akademsku godinu 2014./15.
Opširnije...
Bit će dodijeljeno će se 450 stipendija: 250 stipendija za studij u Republici Hrvatskoj i 200 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini.
Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 10 mjeseci u

Javni natječaj za članove Povjerenstva za javno-privatno partnerstvo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BIH
KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SBK
OPĆINA KREŠEVO
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:02-05-2269/14.
Kreševo, 26.11.2014.godine
Na temelju članka 8.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH («Sl. novine Federacije BiH» br.12/03, 34/03 i 65/13), a u svezi sa člankom 24. Zakona o javno-privatnom partnerstvu (Sl. novine Kantona Središnja Bosna broj 13/13.) i Odluke Općinskog vijeća Kreševo broj 01-02-882/14 od 19.4.2014. u

Javni natječaj za imenovanje dva člana Općinskog izbornog povjerenstva

Na temelju članka 2.12. točka 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/2, 25/02, 4/04, 20/04, 25/04, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 i 18/13), Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 9/10

Poziv Veleposlanstva Republike Hrvatske u BiH na registraciju birača

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini objavljuje
POZIV NA PRETHODNU/AKTIVNU REGISTRACIJU BIRAČA ZA GLASOVANJE U INOZEMSTVU ZA IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
Izbori za predsjednika Republike Hrvatske održat će se u nedjelju 28. prosinca 2014. godine, a eventualno ponovljeni izbori održat će se u nedjelju 11. siječnja 2015. godine.
Izborna mjesta u Bosni i Hercegovini bit će otvorena u:
- Veleposlanstvu Republike Hrvatske

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Odluke o komunalnom redu

U četvrtak, 27.XI., s početkom u 18 sati, u prostorijama Osnovne škole „Dr. Boris Ćorić“ u Kreševu bit će, organizaciji Mjesne zajednice Kreševo, održana usmena javna rasprava o Nacrtu Odluke o komunalnom redu.
U raspravi mogu sudjelovati svi stanovnici Mjesne zajednice Kreševo, a obvezno bi trebali biti nazočni predsjednici podružnica (Kojsina, Vranci, Kreševski Kamenik, Lipa i Deževice), kao i predstavnici nevladinih organizacija koje djeluju na području Mjesne zajednice.

Caritas - natječaj za potporu seoskim gospodarstvima

Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, u sklopu projekta »Podrška ruralnoj ekonomiji u centralnoj Bosni kroz razvoj obiteljske poljoprivrede i ruralnog turizma«, financiranom od strane Caritasa Francuske/Secours Catholique, raspisuje natječaj za programe razvoja poljoprivrede i ruralnog/seoskog turizma. Ukupan iznos koji je predviđen za dodjelu ovih grantova je 10.000 eura. Pomoć u vidu grantova namijenjena je socijalno ugroženim obiteljima iz ruralnih

Poziv na javnu raspravu

U srijedu, 12.XI, s početkom u 18 sati, u zgradi osnovne škole u Crnićima bit će održana usmena javna rasprava o Nacrtu odluke o komunalnom redu. Javnu raspravu organizira Mjesna zajednica Crnići.
Raspravi mogu nazočiti i sudjelovati u njoj svi stanovnici Mjesne zajednice Crnići, a poželjno bi bilo da obvezno dođu predsjednici podružnica Rakova Noga, Ratkovići, Bjelovići, Crnićki Kamenik

Objavljen Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske

U cilju promicanja veza i jačanje suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te očuvanje hrvatskog identiteta, odnosno promicanje hrvatskog jezika, kulture, tradicije i jačanje položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Opširnije...

JKP "Kostajnica" - natječaj za izbor kandidata u Odbor za reviziju

JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo
ID broj:4236581600001
Fra. Grge Martića 143.

Broj: 122-AB/14
Kreševo, 27.10.2014.godine
Na temelju članka 19. i 62. Statuta javnog komunalnog poduzeća „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo, broj: 01-02-1161 od 20.06.2013.god. , Nadzorni odbor JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo dana 23.10.2014.godine, donio je Odluku broj: 121-AB/14 na osnovu koje se raspisuje:

Natječaj za istraživačke radove u domeni mineralnih sirovina

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 8/03 i 14/03) te na osnovu člana 6. Odluke o usvajanju programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije Transfer za sufinansiranje istraživačkih radova u domenu mineralnih sirovina Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2014. godinu, Ministarstvo privrede objavljuje,

JAVNI KONKURS ZA ODABIR KORISNIKA

JKP "Kostajnica" - natječaj za izbor direktora

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE
„KOSTAJNICA“ d.o.o.,Kreševo
NADZORNI ODBOR
Ul. fra Grge Martića b.b., Kreševo
Temeljem članka  19. I 26. Statuta Javnog komunalnog poduzeća „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo, na temelju Odluke Nadzornog odbora broj 94-AB/14, sa sjednice od 09.IX.2014.godine, raspisuje:
N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog poduzeća „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo

Javni oglas za prijem kadeta u Graničnu policiju BiH

Granična policija Bosne i Hercegovine vrši prijem 100 (stotinu) kadeta VII. klase sa najmanje završenim IV. stupnjem školske spreme za prvu razinu pristupanja u činu „policajac“ i 20 (dvadeset) kadeta sa najmanje završenim VI. stupnjem školske spreme za drugu razinu pristupanja u činu „mlađi inspektor“. Više detalja u Javnom oglasu u privitku.

Privitci:
DatotekaOpisVeličina datoteke
Preuzmite ovu datoteku (OGLAS_KADETI2014_konacan granicna policija.pdf)OGLAS_KADETI2014_konacan granicna policija.pdf 539 kB

Poziv za prijem prve generacije studenata preddplomskog studija glazbene umjetnosti

SVEUČILISTE U MOSTARU
FAKUTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH I ODGOJNIH ZNANOSTI
Dislocirani studij glazbene umjetnosti u Kreševu
objavljuje
P O Z I V
za prijem prve generacije studenata preddiplomskog studija za sljedeće smjerove:
- glazbena kultura (opći smjer)
- crkvena glazba (orgulje i cembalo)
        prof. Nikola Buble te asistenti Frano Martinčević (orgulje) i Amela Plosko (čembalo)
- harmonika (instrumentalni smjer)
        prof. Zoran Rakić
Prijave za upis primaju se svakim

Javni natječaj za izbor korisnika sredstava - poticaji privredi

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Srednjobosanskog kantona («Službene novine Srednjobosanskog kantona», broj: 8/03 i 14/03) te na osnovu tačke I Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije «Transfer - poticaji privredi» Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2014. godinu broj: 01-02-389/14 od 11.07.2014. godine, Ministarstvo privrede

Javni oglas za dodjelu donacija Dioničkog društva BH Telecom

I Predmet oglasa/natječaja
Opširnije...
Predmet Javnog oglasa/natječaja je dodjela donacija za 2014. godini u iznosu od 191.810 KM koje Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) dodjeljuje pravnim licima, kao po¬dršku za finansiranje programa ili projekata ili aktivnosti na području Federacije BiH i/ili Bosne i Her¬cegovine iz oblasti:
• SPORTA,
• KULTURE,
Preostala sredstva za dodjelu donacija za oblasti socijalne pomoći i

Natječaj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH

Na osnovu člana 22. i 23. Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 23/99, 21/03 i 33/03)  i Odluke o okvirnom rasporedu sredstava po namjenama i iznosima sredstava za 2014. godinu broj 01-16-2382/14 od 30.7.2014. godine Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje   

JAVNI POZIV
za dostavu  prijava u

JKP "Kostajnica" - natječaj

JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo
ID broj:4236581600001
Fra Grge Martića 133

Broj: 75-AB/14
Kreševo, 18.VII.2014. godine.

Na temelju članka 19. i 62. Statuta Javnog komunalnog poduzeća „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo, broj: 01-02-1161 od 20.VI.2013.godine Nadzorni odbor JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo dana 15.VII.2014. godine donio je Odluku broj 74-AB/14, na osnovi koje se raspisuje:

 NATJEČAJ
ZA

Novi natječaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta

Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta raspisalo je natječaj za dodjelu grant sredstava za 2014. godinu. Natječaj se odnosi na sljedeće kategorije:
1. POTICAJI INOVATORIMA - POJEDINCIMA
2. STIPENDIRANJE UČENIKA KOJI SE OBRAZUJU ZA TRADICIONALNE I STARE OBRTE
3. POTICAJI UDRUŽENJIMA I KOMORAMA
4. POTICAJ OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA
5. POTICAJ PROJEKITMA KOJE FINANCIRAJU EU I DRUGI INOZEMNI DONATORI
6. TEHNIČKO USKLAĐIVANJE

Novi natječaj Federalnog ministarstva okoliša i turizma

Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH  o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava  „Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH-Transfer za razvoj turizma“,  utvrđenih  Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014 .godinu Federalnom  ministarstvu okoliša i turizma, V.broj 1202/14 od 12.2014 godine, (,,Službene novine Federacije BIH”, broj: 53/14) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva federalne ministrice okoliša i turizma,

Federalno ministarstvo okoliša i turizma uputilo javni poziv za odabir korisnika sredstava za 2014. godinu

Na osnovu Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Akcioni plan Startegije okoliša” utvrđenog u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu okliša i turizma (“Službene novine Federacije BIH”, broj: 50/14 od 25.06.2014.g) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva federalne ministrice okoliša i turizma broj: 04-23-280/14-I od 02.07.2014.godine, federalna ministrica okoliša i turizma, raspisuje

IZBOR ZA NAJBOLJE DVORIŠTE

izborzanajdvoriste

JAVNI OGLASI I NATJEČAJI

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Studeni 2019
N P U S Č P S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png