• PODSTRANICE

Javni natječaj za dodjelu stipendija

Bosna i Hercegovina
F BIH
KSB/SBK
OPĆINA KREŠEVO
K R E Š E V O
Broj:02-38-1326
Kreševo, 18. lipnja 2014. godine  
Na temelju članka 39. Statuta Općine Kreševo broj 01-02-670/08 od 08.V.2008. godine, načelnik Općine Kreševo raspisuje
 
JAVNI   NATJEČAJ
za dodijelu stipendija studentima  II., III., IV. i V. godine studija Bolonjskog sustava studiranja te studentima magistarskog i doktorskog studija sa područja općine Kreševo u akademskoj

Natječaj "Raiffeisen bank" za dodjelu sponzorstava/donacija

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina raspisuje Konkurs za dodjelu sponzorstava/donacija u 2014. godini na teritoriji Bosne i Hercegovine za projekte namijenjene pomoći osobama starosti do 18 godina i osobama pod starateljstvom, te vezane uz jedno od navedenih područja:
1. Obrazovanje
2. Kultura
3. Humanitarno djelovanje
4. Sport
5. Okoliš
Opširnije...

Natječaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta

Na temelju Zaključka Vlade Federacije BiH V. broj 1389/2013 od 28.11.2013. godine, o aktiviranju sredstava koja su na depozitnim računima kod Razvojne banke Federacije BiH, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje:
J A V N I   N A T J E Č A J
za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu
„Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“

I.   PREDMET NATJEČAJA
Predmet

Natječaj za izbor i imenovanje direktora JKP "Kostajnica"

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE
„KOSTAJNICA“ d.o.o.,Kreševo
NADZORNI ODBOR
Ul. fra Grge Martića b.b., Kreševo
Temeljem članka  19. i 26. Statuta Javnog komunalnog poduzeća „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo i Odluke Nadzornog odbora broj 46-AB/14, sa sjednice od 29.V.2014. godine, raspisuje:
N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog poduzeća „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo

Poziv za slanje radova na 2. OUTDOOR FOTO&FILM FESTIVAL KREŠEVO 3FOK

Direkcija Festivala poziva sve planinare, alpiniste, speleologe, bouldere, turne skijaše, brdske bicikliste, paraglajdere, avanturiste, biologe, ekologe i sve druge zaljubljenike u planine i planinsku prirodu koji imaju fotografski aparat ili filmsku ili video kameru i služe se njima profesionalno ili amaterski da svoje radove pošalju na 2. OUTDOOR FOTO&FILM FESTIVAL KREŠEVO 3FOK koji će biti održan u Kreševu od 31.VII.

JAVNI POZIV – APLIKACIJE NA PROGRAM MALIH GRANTOVA (PMG) za programsku oblast „Inicijative za razvoj zajednice“

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u periodu od 2013. do 2015. godine realizuje dvogodišnji projekat pod nazivom „Budi promjena!“ sa osnovnim ciljem podsticanja i osnaživanja građana/ki širom BIH sa naglaskom na organizacije civilnog društva (OCD) i neformalne grupe građana/ki (NGG) da aktivnim djelovanjem i radom postanu stvarni nosioci promjena u lokalnim zajednicama u kojima žive i rade. U okviru

Javni poziv za odabir programa/projekata iz oblasti kulture koji će biti financirani iz proračuna KSB

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna objavilo je javni poziv za dodjelu sredstava za odabir programa/projekata iz oblasti kulture koji će se financirati iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2014. godinu.
    I. PREDMET
    Predmet javnoga poziva je prikupljanje programa/projekata za raspodjelu sredstva sa stavke "Transfer za kulturu i znanost" Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa

Javni poziv za dodjelu sredstava za šport iz proračuna KSB

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna objavilo je javni poziv za dodjelu sredstava za šport iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2014. godinu

I.
Raspisuje  se Javni poziv za dostavu prijava za dodjelu sredstava iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2014. godinu (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 1/14), a sukladno Odluci, Vlade  Kantona Središnja Bosna, o donošenju

Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2014.

Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti strateški je interes Republike Hrvatske. Jedan od načina ostvarenja tog cilja je i financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih , zdravstvenih i ostalih programa i projekata koji su od interesa za hrvatski narod u BiH.
Opširnije...

Objavljen javni poziv federalnog Ministarstva kulture i sporta

Federalno Ministarstvo kulture i sporta objavilo je javni poziv za za odabir programa i projekata koji će biti sufinancirani iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo kulture i športa
Broj: 01-14-2074/14
Sarajevo, 29.04.2014. godine
OBAVJEŠTENJE
Obavještavamo sve zainteresovane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni

Javni poziv Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke uputilo je danas nekoliko javnih poziva, a jedan od njih je i poziv za financiranje/sufinanciranje programa i projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja.
Opširnije...

JAVNI OGLAS ZA PRUŽANJE POMOĆI U RJEŠAVANJU STAMBENIH PITANJA PRIPADNIKA BORAČKIH POPULACIJA

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN

FONDACIJA ZA PRUŽANJE POMOĆI U RJEŠAVANJU

STAMBENIH PITANJA PRIPADNIKA BORAČKIH POPULACIJA

ul. Ismeta Mujezinovića 18, Sarajevo, tel.033/558-900

            Na osnovu člana 7. Pravilnika o uslovima, načinu, kriterijima i postupku za dodjelu sredstava za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija, a u skladu sa Odlukom o raspisivanju javnog oglasa,

JAVNI POZIV za dodjelu kredita za stambeno zbrinjavanje branitelja

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA

                                           

Kantonalna uprava za branioce/Kantonalna uprava za branitelje

 

Adresa: Travnik, Stanična 43, telefon: 030/518-605, 512-556,

503-195, fax, 030/516-601,  Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Na osnovu člana 5. Programa i kriterija za dodjelu kredita za stambeno zbrinjavanje branilaca, koji je usvojen na sjednici

Raspisan natječaj za stipendije

Na osnovu člana 2 Programa i kriterija utroška sredstava sa transfera za stipendije, koji je usvojen na 67. sjednici Vlade SBK/KSB održanoj dana 20.02.2014. godine, Kantonalna uprava za branioce/Kantonalna uprava za branitelje raspisuje:

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za akademsku 2013/2014 godinu

 I . Pravo na dodjelu stipendije

Kantonalna uprava za branioce/Kantonalna uprava za branitelje raspisuje konkurs za dodjelu

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU DIJELA SREDSTAVA OSTVARENOG PROMETA LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2013. GODINI

Izvor: Dnevni Avaz, 22.2.2014.

 

Na osnovu člana 17. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, broj 1/02 i 40/10) i člana 6. stav 1. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu sredstava ostvarenog programa Lutrije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 13/11, 21/11, 41/11, 37/12 i 107/12), Federalno ministarstvo finansija, raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA RASPODJELU

Javni oglas

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/SBK

Općina Kreševo

Služba za gospodarstvo, braniteljsko invalidsku i socijalnu skrb

 

                                         Obavijest

Obavještavamo Vas da je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica raspisalo javni oglas za podnošenje prijava 

Javni poziv za sudjelovanje u Programu jačanja konkurentnosti na tržištu rada "Prvo radno iskustvo"

Javni poziv za sudjelovanje u Programu jačanja konkurentnosti na tržištu rada Prvo radno iskustvo 2013 

 

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 22/05 i 9/08), Strategijom zapošljavanja u Bosni i Hercegovini 2010-2014, Strategijom zapošljavanja Federacije BiH 2009-2013 i Akcionim planom zapošljavanja za period 2010-2013. godina, te ciljevima

Javni oglas za prijem volontera u kantonalnim ministarstvima KSB - SBK

Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji uprave u Federaciji BiH (“Službene novine FBIH” broj: 35/05) I Zaključka Vlade o prijemu volontera u kantonalnim ministarstvima, Vlada Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna, r a s p i s u j e:

 

J A V N I  O G L A S

Za prijem volontera u kantonalnim ministarstvima KSB - SBK

OGLAS O PRODAJI BENZINSKE CRPKE U VLASNIŠTVU OPĆINE KREŠEVO, PUTEM SLOBODNE POGODBE

Opširnije...

Na temelju članka 19. Zakona o prometu nepokretnosti («Sl.list SR BiH» br.38/78), članka 3. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti («Sl.list SR BiH» br.28/79)  i Odluke OV-a Kreševo br.01-02-1160 od 10.6.2013. g. i članka 39. Statuta općine Kreševo broj:01-02-670/08 od 08.05.2008. g. Načelnik općine Kreševo raspisuje:

PREDMET PRODAJE:

1.

PONOVNI JAVNI OGLAS O PRODAJI BENZINSKE CRPKE U VLASNIŠTVU OPĆINE KREŠEVO

Opširnije...

PREDMET PRODAJE:

I. Benzinska crpka na Trosci, Kreševu sagrađena na zemljištu označenom kao k.p. 296 ZID, poslovna zgrada u privredi površine 23 m2 sa pripadajućim zemljištem za redovitu uporabu istog k.p. broj 296 ZID u površini od 1201 m2; te k.p. 295 ZID pašnjak 3. klase u površini od 1360 m2 sve upisano u zk.ul.192 K.O.Mratinići.

JAVNI OGLAS O PRODAJI BENZINSKE CRPKE U VLASNIŠTVU OPĆINE KREŠEVO

Opširnije...

Na temelju članka 19. Zakona o prometu nepokretnosti («Sl.list SR BiH»br.38/78), i Odluke OV-a Kreševo br.01-02-1160 od 10.6.2013.g. i članka 39. Statuta općine Kreševo broj:01-02-670/08 od 08.05.2008.g. Načelnik općine Kreševo raspisuje:

PREDMET PRODAJE:

I. Benzinska crpka na Trosci, Kreševu sagrađena na zemljištu označenom kao k.p. 296 ZID, poslovna zgrada u privredi

Poziv sportskim klubovima i udrugama

Opširnije...Nedavno smo pisali o tome da su u toku aktivnosti na oživljavanju rada Sportskog saveza općine Kreševo, a uskoro bi trebala biti održana i sjednica Skupštine Saveza. 

Pošto su aktivnost na pripremi održavanja sjednice Skupštine također u toku, Sportski savez poziva sve članice, kao i klubove te udruženja koja žele sudjelovati u radu Saveza, da dostave 

1. odluku o

Ponovni javni oglas za prodaju vozila

Opširnije...BOSNA I HERCEGOVINA / FEDERACIJA BiH / KSB/SBK
OPĆINA KREŠEVO / OPĆINSKI NAČELNIK

Broj, 02-05-1788-4 / Kreševo,14.XII.2012. g.


Na temelju članka 39.Statuta Općine Kreševo broj 01-02-670/08 od 08.V.2008. g., Načelnik Općine Kreševo raspisuje:

PONOVNI JAVNI OGLAS ZA PRODAJU OSOBNOG VOZILA „OPEL FRONTERA“ I RADNO VATROGASNO VOZILO, PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA LICITACIJA

Oglas za prodaju vozila

Opširnije...BOSNA I HERCEGOVINA / FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE / KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SBK
OPĆINA KREŠEVO / NAČELNIK  OPĆINE

Broj:02-05-1788-2/12 / Kreševo, 03.12.2012. godine

Na temelju članka 39. Statuta Općine Kreševo, broj  01-02-670/08  od 08.05.2008. godine, Načelnik Općine Kreševo,

raspisuje JAVNI OGLAS 

IZBOR ZA NAJBOLJE DVORIŠTE

izborzanajdvoriste

JAVNI OGLASI I NATJEČAJI

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Studeni 2019
N P U S Č P S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png