• PODSTRANICE

Javni natječaj za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinanciranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2017. godinu

Na temelju članka 10. stavak (1) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 94/16) i članka 2. stavak (2) i članka 8. stavak (1)  Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinanciranje projekata institucija  kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2017. godinu, VM broj 144/17 od 6. lipnja 2017. godine,  Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinanciranje projekata institucija  kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2017. godinu

I Predmet javnog natječaja

Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinanciranje projekata institucija  kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka o kriterijima) utvrđeni se kriteriji i druga pitanja vezana uz dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinanciranje projekata institucija  kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2017. godinu. Odluka o kriterijima je objavljena na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

II Sredstva

Sredstva za tekući grant „Sufinanciranje projekata institucija  kulture u Bosni i Hercegovini“, u iznosu od 3.097.000,00 KM predviđena su u proračunu Ministarstva za 2017. godinu na poziciji „Tekući transferi i grantovi“.

Sredstva se dodjeljuju za sufinanciranje projekata iz područja kulture putem  javnоg natječaja i u skladu s kriterijima definiranim Odlukom o kriterijima.

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM a maksimalni do 500.000,00 KM.

III Pravo na podnošenje projekata

Pravo na podnošenje projekata na temelju objavljenog javnog natječaja za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinanciranje projekata institucija  kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2017. godinu imaju sljedeći pravni subjekti u Bosni i Hercegovini:

  1. muzeji, knjižnice, kinoteke, galerije, kazališta, kulturni centri, domovi kulture, arhivi, orkestri, filharmonije, zavodi za zaštitu kulturne baštine, akademije znanosti i umjetnosti, likovne i glazbene akademije, akademije scenskih umjetnosti;
  2. instituti, udruge i fondacije čija je jedna od djelatnosti u području kulture;
  3. vjerske zajednice za projekte koji se odnose na očuvanje kulturne i povijesne baštine u Bosni i Hercegovini.

Subjekti koji su dobili sredstva za projekte u okviru javnog natječaja za  2015. i 2016. godinu i čiji su projekti u tijeku, mogu aplicirati na javni natječaj za 2017. godinu ukoliko izvršavaju obveze iz zaključenog ugovora sa Ministarstvom.

Subjekti koji imaju pravo aplicirati,  mogu aplicirati samo sa jednim projektom u okviru ovog granta.
Kompletan tekst natječaja s pripadajućim obrascima može se naći na linku http://www.mcp.gov.ba/vijesti/default.aspx?id=8250&langTag=hr-HR

BRUCELOZA VREBA

br

IZDVOJENI JAVNI NATJEČAJI

JAVNI OGLASI I NATJEČAJI

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Srpanj 2018
N P U S Č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png