• PODSTRANICE

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima na kojima žive raseljene osobe i povratnici

Broj:01-41-6-1991-1/17

Sarajevo, 28.07.2017. godine

Na temelju članka 21. i 23. Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 23/99, 21/03 i 33/03), Odluke o raspoređivanju sredstava za 2016. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 16/17), Odluke o preusmjeravanju i rasporedu neutrošenih sredstava preostalim po projektima odobrenim u periodu 2004-2015.godina

broj K-8-41-1-1304-11/17 od 19.6.2017. godine i Odluke o načinu i procedurama odobravanja sredstava udruženih u Fond za povratak BiH namijenjenih za realizaciju prava iz Aneksa VII. Daytonskog mirovnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj 63/16), Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje   

 

JAVNI POZIV

 

za dostavu projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne i

socijalne infrastrukture na prostorima na kojima žive raseljene osobe i povratnici

 

Financijska sredstva

Odlukom o raspoređivanju sredstava za 2016. godinu i Odlukom o preusmjeravanju i rasporedu neutrošenih sredstava preostalim po projektima odobrenim u periodu 2004-2015.godina, za projekte obnove i izgradnje kumunalne i socijalne infrastrukture na prostorima na kojima žive raseljene osobe i povratnici raspoređena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.956.516,53 KM.

Pravo za dostavu projektnih prijedloga

Pravo za dostavu projektnih prijedloga Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)  imaju općine, gradovi u BiH i Brčko Distrikt BiH. Javne ustanove, nevladine organizacije i vjerske zajednice mogu se prijaviti posredstvom općina, gradova i Brčko Distrikta BiH.

 

Ranije dostavljeni projektni prijedlozi, zahtjevi, informacije o potrebama u obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture, prijavni obrasci i slično ne mogu biti predmetom razmatranja.

Predmet projektnih prijedloga

Predmet projektnih prijedloga može biti obnova i izgradnja:

-       putne infrastrukture,

-       vodoopskrbe i kanalizacije i

-       socijalne infrastrukture (ambulante, škole, domovi kulture i vjerski objekti).

Izrada i način dostave projektnih prijedloga

Projektni prijedlog čini na propisani način popunjen i ovjeren prijavni obrazac za iskazivanje potreba u obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima na kojima žive raseljene osobe i povratnici (prijavni obrazac).

Za svaki navedeni predmet pomoći izrađen je prijavni obrazac koji je dostupan na internetskoj stranici Ministarstva: www.mhrr.gov.ba, a može se preuzeti i u regionalnim centrima Ministarstva, na sljedećim adresama:  

-Regionalni centar Sarajevo, Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo, tel. 033/714-207,

-Regionalni centar Banja Luka, Vidovdanska bb, Banja Luka, tel. 051/223-580,

-Regionalni centar Mostar,  Mladena Balorde 77,  Mostar, tel. 036/555-841 i

-Regionalni centar Tuzla, Kralja Tvrtka 2, Tuzla, tel. 035/253-603.

Projektni prijedlog (na propisani način popunjen i ovjeren prijavni obrazac) kuvertira se i poštom dostavlja na adresu: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH broj 3,

71 000 Sarajevo, s oznakom JAVNI POZIV – dostava projektnih prijedloga obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture.

Financijska vrijednost projektnog prijedloga

-       za projekte sanacije putne infrastrukture, vodoopskrbe i kanalizacije najviše 100.000,00 KM

-       za projekte socijalne infrastrukture najviše 50.000,00 KM.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 21 dan od dana objave Javnog poziva.

 

Kriteriji za odabir prioritetnih projektnih prijedloga

-          broj izravnih korisnika (obitelji povratnika i raseljenih osoba)

-          iznos traženih sredstava po projektnom prijedlogu

-          financijska vrijednost po korisniku projekta (po obitelji povratnika ili raseljenih osoba)

-          sufinanciranje projektnog prijedloga.

Procedura odabira i realizacije projektnih prijedloga

-       Ministarstvo zaprima projektne prijedloge, evidentira i sistematizira dostavljene podatke i izrađuje izvješće o rezultatima Javnog poziva.

-       Po potrebi, Ministarstvo putem svojih regionalnih centara obavlja terensku kontrolu podataka predočenih projektnim prijedlozima.

-       U svrhu izrade prijedloga liste prioritetnih projektnih prijedloga, Ministarstvo imenuje članove Povjerenstva za odabir prioritetnih projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture.

-       Na temelju kriterija iz Javnog poziva, Povjerenstvo za odabir prioritetnih projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture izrađuje bodovnu listu kriterija i, sukladno njoj, vrednuje projektne prijedloge.

-       Nakon vrednovanja projektnih prijedloga, Povjerenstvo za odabir prioritetnih projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture izrađuje prijedlog liste prioritetnih projektnih prijedloga i dostavlja ga Povjerenstvu za izbjeglice i raseljene osobe BiH.

-       Povjerenstvo za izbjeglice i raseljene osobe BiH donosi odluku o odabiru i financiranju projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture.

-       Odabrane projektne prijedloge realiziraju općine (podnositelji projektnih prijedloga).

-       U skladu s procedurama, Ministarstvo nadzire realiziranje odabranih projekata.

-       Fond za povratak BiH financijski realizira odabrane projekte, sukladno svojim procedurama.

Nepotpuni i nepravovremeno dostavljeni projektni prijedlozi neće biti razmatrani.

Sve dodatne informacije u vezi s Javnim pozivom mogu se dobiti na telefonski broj:

033/703-950 ili telefonske brojeve regionalnih centara. 

                                                                      

                                                                                                                      M I N I S T R I C A

                                                                                                                        Semiha Borovac

Privitci:
DatotekaOpisVeličina datoteke
Preuzmite ovu datoteku (Javni poziv  OP-17- H.doc)Javni poziv OP-17- H.doc 90 kB

BRUCELOZA VREBA

br

IZDVOJENI JAVNI NATJEČAJI

JAVNI OGLASI I NATJEČAJI

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Srpanj 2018
N P U S Č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png