• PODSTRANICE

Dva javna poziva Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH raspisalo je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga u svrhu elektrificiranja stambenih jedinica povratnika i raseljenih osoba iz sredstava za 2017. godinu te Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima na kojima žive raseljena lica i povratnici iz sredstava za 2017. godinu

Tekstovi natječaja dostupni su na linku http://www.mhrr.gov.ba/default.aspx?langTag=bs-BA&template_id=127&pageIndex=1

Javni poziv za odabir programa/projekata koji će se financirati iz proračuna Kantona Središnja Bosna za oblast kulture u 2018. godini

Na osnovi člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 8/03 i 14/03) te člana 33. Zakona o kulturi („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj:13/06) i na osnovi Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih proračunom Kantona Središnja Bosna za 2018.godinu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i

Javni pozivi Federalnog ministarstva okoliša i turizma

Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavilo je dva javna poziva. Radi se o prijavama kandidata za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, odnosno za voditelja poslovnice.

Tekstovi natječaja s pripadajućim obrascima dostupni su na linkovima http://www.fmoit.gov.ba/ba/clanak/1689/objava-javnog-poziva-za-prijavu-kandidata-struni-ispit-za-turistike-vodiehttp://www.fmoit.gov.ba/ba/clanak/1692/objava-javnog-poziva-za-prijavu-kandidata-struni-ispit-za-voditelje-poslovnice


Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo - dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu

Na osnovi člana 9. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH”, br. 19/03, 38/05, 2/06 i 8/06), odredaba Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu, („Službene novine Federacije BiH”, broj 23/18),

Javni poziv općinama za dostavljanje prijava za sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja športskih objekata i terena sa transfera za šport

Temeljem članka  9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj:8/03 i 14/03), te članka 9. i 58.Zakona o športu („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj 8/05 i 3/10) a temeljem Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna, o donošenju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za šport za 2018.godinu, broj: 01-02-126/18 od 06.03.2018.godine, Ministarstvo

Javni poziv za ostvarivanje prava na oslobađanje plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite-plaćanje markica

Na osnovi člana 10. Pravilnika o oslobođanju plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite, na koji je Vlada KSB na sjednici broj. 80., održanoj dana 5.3.2018. godine dala suglasnost, Kantonalna uprava za branitelje dana 16.3.2018. godine raspisuje Javni poziv za ostvarivanje prava na oslobađanje plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite-plaćanje markica.

Više detalja na linku http://sbk-ksb.gov.ba/bs/novosti/javni-poziv-za-ostvarivanje-prava-na-oslobadanje-placanja-dijela-troskova-zdravstvene-zastite-placanje-markica-2.html

Javni poziv za financiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u proračunu FBiH po osnovi naknada za priređivanje igara na sreću 2018. godine

Iz dijela prihoda ostvarenih u proračunu FBiH po osnovi naknada za priređivanje igara na sreću, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava u svrhu financiranja/sufinanciranja projekata i programa koji se odnose na:

1. zaštitu prava djeteta koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja,
2. sudjelovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi,

Javni oglas za podnošenje prijava projekata za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku za projekte u 2018. godini

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Kantona Središnja Bosna objavilo je Javni oglas za podnošenje prijava projekata za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku za projekte u 2018. godini. 

Opširnije...


Tekst oglasa može se naći na linku http://sbk-ksb.gov.ba/bs/novosti/javni-oglas-za-podnosenje-prijava-projekata-za-poticaj-povratku-prognanih,-obnovi-i-razvitku-za-projekte-u-2018-godini.html

Javni oglas za podnošenje prijava za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2018. godini iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Kantona Središnja Bosna objavilo je Javni oglas za podnošenje prijava za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2018. godini iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB. 

Opširnije...

Tekst oglasa može se naći na linku http://sbk-ksb.gov.ba/bs/novosti/javni-oglas-za-podnosenje-prijava-za-projekte-namijenjene-za-zastitu-okolisa-u-2018-godini.html

Javni oglas za podnošenje prijava za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2018. godini iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Kantona Središnja Bosna objavilo je Javni oglas za podnošenje prijava za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2018. godini iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB.

Opširnije...

Tekst oglasa može se vidjeti na linku http://sbk-ksb.gov.ba/bs/novosti/javni-oglas-za-podnosenje-prijava-za-projekte-namijenjene-za-zastitu-okolisa-u-2018-godini.html

Objavljen natječaj Federalnog ministarstva kulture i sporta

Na osnovu članka 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 89/15 i 11/17), Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA

Objavljen 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2018. godinu

Objavljen je 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2018. godinu.
Opširnije...
U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja hrvatskog identiteta i promicanja hrvatskog jezika, kulture i tradicije te jačanja položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, kao i

Javni poziv za prijam osoba za stručno osposobljavanje 2018.

Na temelju odredbi članka 34. Zakona o radu (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 26/16) i Zaključka Vlade Kantona Središnja Bosna broj:01-05-939/17-52 od 10.11.2017.g, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna danas je objavilo javni poziv za prijam osoba za stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna.
Tekst natječaja može se naći na linku http://www.mozks-ksb.ba/clanak-detalji/2768/javni-poziv-za-prijam-osoba-za-strucno-osposobljavanje

Još jedan javni poziv Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavilo je javni poziv za podnošenje prijava za programe  pomoći održivog povratka „Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka  na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu 2018. i 2019 godine.
Tekst javnog poziva i potrebni obrasci mogu se naći na stranici spomenutog ministarstva, na linku http://fmroi.gov.ba/v2/stranica.php?idstranica=16

IZBOR ZA NAJBOLJE DVORIŠTE

izborzanajdvoriste

JAVNI OGLASI I NATJEČAJI

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Srpanj 2019
N P U S Č P S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png