• PODSTRANICE

V. REDOVITA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Grb kresevo

Dana 10. IV.2013.god. u uredu Općinskog načelnika održan je sastanak Kolegija Općinskog vijeća, na kome je utvrđen datum održavanja i dnevni red sjednice.

Sjednica će se održati u petak, 19.IV.2013. god. s početkom u 16 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Kreševo,

2. Izvješće o radu Policijske stanice Kreševo za 2012. godinu,

3. Izvješće o radu i financijskom poslovanju JKP „Komunalno“ Kreševo za 2012. godinu,

4.Razmatranje ostavke Silve Ivičević na dužnost člana Nadzornog odbora JKP „Komunalno“ Kreševo,

5.Izvješće o radu i financijskom poslovanju J.U. „Ljekarna“ Kreševo za 2012. godinu,

6.Izvješće o radu i financijskom poslovanju J.U. „Dom zdravlja“ Kreševo za 2012. godinu,

7.Prijedlog Odluke o godišnjem obračunu Proračuna općine Kreševo za 2012.godinu,

8.Prijedlog Odluke o reguliranju odnosa između javnog i nevladinog sektora,

9.Zahtjev za poništenje zaključka o davanju suglasnosti poduzeću „Nevra“ doo Kreševo broj:01-02-390/13 od 20.02.2013.godine,

10.Prijedlog Odluke o utvrđivanju općeg interesa za izmještanje postojećeg trafoa, te postavljanje čelično-rešetkaste trafostanice /ČRTS/ zbog pristupanja nepotpunom izvlaštenju ustanovljenjem služnosti,

11.Prijedlog Rješenja o izuzimanju građevnog zemljišta za izgradnju Športske dvorane,

12.a) Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra na k.p. 1797 K.O. Mratinići,

     b) Prijedlog Rješenja o dodjeli građevnog zemljišta J.P.Hrvatske telekomunikacije   d.d. Mostar radi izgradnje telekomunikacijskog objekta,

13.Prijedlog odluke o prosječnoj konačnoj građevnoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine općine Kreševo za 2012.godinu,

14.Prijedlog Odluke o osnivanju poduzetničkih zona u Resniku, Kreševo,

15.Prijedlog Odluke o odobravanju provedbe postupka prodaje Benziske crpke na Trosci, Kreševo, putem licitacije – javnog nadmetanja, 

16.Vijećnička pitanja.

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      PREDSJEDATELJ

                                                                                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                    Mirsad Beganović v.r.

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Listopad 2017
N P U S Č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png