opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna / Srednjobosanski kanton

OPĆINA KREŠEVO

Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb

Broj: 03-24-12 /16

Kreševo, 17.3.2016. godine

Na temelju Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata („Službene novine F BiH“, broj: 42/08.), ova služba objavljuje

                                              P  O Z  I  V

svim nositeljima gospodarstava koji su upisani u (RPG i RK) Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata Federalnog ministarstva poljoprivrede,  vodoprivrede i šumarstva u proteklim godinama.

Pozivaju se nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava da sukladno navedenom Pravilniku izvrše ažuriranje, odnosno podnesu nastale promjene na gospodarstvu, kao što su brojno stanje stoke, planirane površine za sjetvu, zasijane površine, promjena bankovnog računa i druge promjene vezane za registar.                                                                                                

Svojom prijavom-ažuriranjem podataka  zadržavaju  pravo na ostvarenje potpore-poticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji: animalnoj i biljnoj, u investicijskim projektima i ruralnom razvitku, kao i ostalim potporama iz programa  FMPVŠ Sarajevo.

Rok za obveznu prijavu promjena je 31.3.2016. godine.

Gospodarstva koja nisu izvršila upis u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata, a imaju uvjete za ostvarenje potpore u tekućoj godini, mogu izvršiti isti.

Sve navedene radnje mogu se izvršiti u uredu broj 3 zgrade Općine.

                                                                      pomoćnica općinskog načelnika

                                                                           Anita Uskoković, dipl. iur.

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17