opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Općina Kreševo i poduzeće „Ibis“ iz Zavidovića zaključili su ugovor o izradi Elaborata sanitarne zaštite deset izvorišta na području općine Kreševo.
545

Ugovor se odnosi na izvorišta Bjelovoda (Volujak), Jasenovica (Vranci), Zdravo Vrelo (Deževice), Mliječ (Gunjani), Slatko Vrelo (Inač), Sedra (Mratinići), Sedra (Popina), Tisovik (Botunja), Perutac (Ramići) i Kozinova bara (Jagoda), a potpisali su ga načelnik Općine Renato Pejak i direktor „Ibisa“ Ibrahim Isić.

Izrada elaborata će, prema ugovoru, stajati 10.650 KM bez PDV-a odnosno 12.460,50 KM s PDV-om. Sredstva su zajednički osigurali  Općina Kreševo i Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Služba za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17