opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Na području općine započeli su radovi na nekoliko projekata putne infrastrukture.

Najvažnijim se čine aktivnosti na budućem regionalnom putnom pravcu R 443a Resnik-Polje-Volujak. O toj cesti se govori godinama, a napokon je došlo vrijeme za konkretne aktivnosti na realizaciji projekta. Put će biti dug 1560 metara, a aktivnosti su započele izvlaštenjem parcela kojima će put prolaziti. Izvlaštenje obavljaju nadležne općinske službe, a radi se o 34 parcele. Kompletan projekt vodi županijska Direkcija za ceste.

Na istom pravcu završeni su i radovi na izgradnji mosta raspona 12 metara, za što je županijska Direkcija za ceste izdvojila oko 50.000 KM, a u sklopu tog projekta bit će asfaltirano i 50 metara ceste oko mosta.

Općina je raspisala natječaj za asfaltiranje 1000 metara puta Kreševo-Tarčin. Put je prije dva mjeseca proglašen magistralnim, a Vlada Federacije je za asfaltiranje iz sredstava dobivenih od GSM licenci odobrila 400.000 KM. Na cesti Kreševo-Kiseljak grade se i dva autobusna stajališta, na Resniku i u Tomićima, a izgradnju financira županijska Direkcija za ceste.

Uza sve navedno, u tijeku je i saniranje udarnih rupa na svim putnim pravcima, uključujući i lokalne, a na pravcima prema Botunji i Pirinu bit će obavljeno nasipanje puteva. Sve radove obavlja poduzeće „Ceste company“ iz Kiseljaka.

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17