opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Odlukom Rektorata, Senata i Upravnog vijeća Sveučilišta u Mostaru, u Kreševu će od jeseni 2014. godine s radom započeti Dislocirani studij glazbene umjetnosti pri Fakultetu prirodno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Na studiju se pokreću tri smjera: glazbena umjetnost (glazbena teorija, pedagogija i etnomuzikologija), crkvena glazba (sa klasičnim orguljama i čembalom kao obvezatnim predmetima/instrumentima) i  harmonika (sa gitarom kao drugim izbornim instrumentom).

Prijave za upis na preddiplomski studij u prvom ispitnom roku primaju se svakim radnim danom od 16. do 27.VI. Uz prijavu je potrebno dostaviti sljedeće dokumente:

a) izvadak iz matične knjige rođenih,
b) svjedodžbu o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbe svih razreda odgovarajuće srednje škole u četverogodišnjem trajanju. Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o istovrsnosti svjedodžbe,
c) potvrdu o prebivalištu ili boravištu,
d) dokaz o uplati razredbenog postupka koji iznosi 50 KM. Troškovi se uplaćuju na žiro račun Fakulteta: 154 921 200 51 750-71 kod Intesa Sanpaolo banka d.d.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom na adresu:

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
Sveučilišta u Mostaru
Matice hrvatske b.b.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Sa naznakom: za upis na Studij glazbena umjetnost, Kreševo
 
Razredbeni postupak će se održati 3.VII.2014. godine s početkom u 12 sati u Kreševu. Detaljnije informacije o mjestu održavanja razredbenog postupka bit će naknadno objavljene na web stranici Feakulteta. Kandidati koji pošalju dokumente putem pošte obvezni su na razredbeni postupak donijeti potvrdu o istom.

Iza projekta utemeljenja Studija će, kao suosnivač, stajati i Općina Kreševo, a bit će osnovana i posebna zaklada koja će nastojati sakupiti dodatna sredstva za kvalitetan rad. Dio sredstava bit će upotrebljen za sanaciju objekata u kojima će stanovati budući studenti, a dio, ako se za to ukaže mogućnost, za stipendiranje talentiranih studenata ili pomoć onima koji zbog slabih materijalnih mogućnosti nisu u stanju sami financirati svoj studij.Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17