opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

U Sarajevu je jučer upriličeno potpisivanje ugovora između predstavnika županijskih i lokalnih zajednica te federalnog Ministarstva prostornog uređenja kao sufinancijera za projekte zaštite nacionalnih spomenika i projekte utopljavanja zgrada radi uštede energije.

Predstavljene su aplikacije u pet kategorija i to: Zaštita islamskih sakralnih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenikom BiH, Zaštita katoličkih sakralnih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenikom BiH, Zaštita pravoslavnih sakralnih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenikom BiH, Zaštita javnih objekata te Promocija i prezentacija nacionalnih spomenika, a prioritet je dat prijavljenima s poplavljenih područja.

Za projekt ''Izvođenje radova na zaštiti i očuvanju nacionalnog spomenika - nastavak izgradnje zgrade muzeja Franjevačkog samostana Kreševo'', aplikanta Općine Kreševo, odobreno je 50.000 KM, kao i za realizaciju projekta ''Zidanje munare od klesanih kamenih blokova od kote osam do 19,90 metra Alibegove džamije u Žepču'', aplikanta Medžlisa IZ Žepče, te za projekt Medžlisa IZ Stolac ''Dovršetak obnove i tekuće održavanje Careve džamije u Stocu'', projekt ''Nastavak urgentne sanacije hrama sv. Vasilija Velikog u Konjicu'', koji je podnijela Srpska pravoslavna opština Konjic.

U kategoriji Zaštita javnih objekata odobrena su sredstva za pet projekta po 40.000 KM. Općina Odžak je aplicirala s Projektom ''Rekonstrukcija i revitalizacija Male Vijećnice 'Beledija' u Odžaku'', J.U. Muzej ''Bitka za ranjenike na neretvi'' Jablanica prošla je s Projektom ''Sanacija ravnog krova Muzeja faza IV, a sredstva su odobrena i za Projekt ''Izrada glavnog projekta rekonstrukcije i sanacije Južne kule i južnih bedema starog grada u Maglaju'', aplikanta Općine Maglaj, te za projekte općina Ilijaš i Srebrenik ''Obavljanje prethodnih radova istražnog karaktera na nacionalnom spomeniku Graditeljska cjelina Stari grad Dubrovnik'' i ''Izrada glavnog projekta revitalizacije šireg kompleksa Starog grada Srebrenik''.

Za promociju i prezentaciju nacionalnih spomenika odobrena su sredstva za tri projekta. Za Projekt ''Škola u prirodi - Gorišić polje'', Općine Goražde odobreno je 20.000 KM, a isto toliko novca odobreno je za Projekt ''Mostar Seminar 03-14-Povijesni urbani pejzaž: Mostar 2014. - 10 godina poslije'' Ministarstva Graditeljstva i prostornog uređenja HNŽ i ''Očuvanje spomenika ''Kuća Mare Popović'' kroz održivo korištenje i promociju bosanskohercegovačke tradicije'' Općine Gračanica. Odobrena su i sredstva za pet projekata po 30.000 KM koje su podnijeli općine Bihać, Maglaj, Novi Grad, Hadžići i Ustikolina.

Ugovor s predstavnicima ministarstva u ime Općine Kreševo potpisao je općinski načelnik Radoje Vidović.

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17