opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima - Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 46/23) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za raspodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima - Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize, broj: 05-11/13-1964/23 od 16.10.2023. godine, federalni ministar rada i socijalne politike

OBAVJEŠTAVA
zainteresirane osobe iz kategorije energetski siromašnih domaćinstava/kućanstava da je raspisan Javni poziv za dodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima - Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize. Integralni tekst predmetnog Javnog poziva, zajedno s pripadajućim Prijavnim obracem, može se u elektronskom obliku besplatno preuzeti na službenoj web stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (www.fmrsp.gov.ba).
Napominje se da se prijave podnose jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) prema mjestu prebivališta domaćinstva/kućanstva u periodu od 23.10.2023. godine do zaključno s 10.11.2023. godine.

Zainteresirane osobe iz Kreševu svoje prijave podnose u Općinu Kreševo u ured broj 4.

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.

Detalje Javnog poziva možete pročitati OVDJE.

 

Pod uvjetima utvrđenim ovim Javnim pozivom pravo na dodjelu sredstava mogu ostvariti sljedeće
kategorije energetski siromašnih domaćinstava/kućanstava:

a) Kategorija 1: Domaćinstva/kućanstva u kojima žive materijalno neosigurane i za rad
nesposobne odrasle osobe koje nemaju prijeko potrebnih sredstava za izdržavanje,
nesposobne su za rad i ne mogu osigurati sredstva za život po nekom drugom osnovu, a kojima
je u 12. mjesecu 2022. godine isplaćeno pravo na stalnu novčanu pomoć prema propisima iz
oblasti socijalne zaštite.

b) Kategorija 2: Domaćinstva/kućanstva u kojima žive djeca koja su, zaključno s 31.05.2023.
godine, ostvarila pravo na dječji dodatak po osnovu Zakona o materijalnoj podršci obiteljima s
djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 52/22).

c) Kategorija 3: Domaćinstva/kućanstva u kojima su najviše dva člana korisnici prava na mirovinu
po propisima o mirovinsko-invalidskom osiguranju u iznosu koji nije viši od iznosa zajamčene
mirovine za 12. mjesec 2022. godine prema podacima Federalnog zavoda za mirovinskoinvalidsko osiguranje i to pod uvjetom da nisu korisnici razmjerne mirovine s inozemstvom i da
nijedan odrasli član domaćinstva/kućanstva tijekom 2022. godine nije ostvarivao dodatna
primanja po osnovu radnog odnosa.

d) Kategorija 4: Domaćinstva/kućanstva u kojima su tijekom prethodne kalendarske godine jedno
ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo
jednim roditeljem koji u tom razdoblju nije ostvarivao prihode koji se oporezuju po propisima o
porezu na dohodak ili nije ostvarivao primanja po osnovu radnog odnosa u iznosu višem od
iznosa najniže plaće u Federaciji u 2022. godini (543,00 KM).

 

bih-eu-zastave.jpg

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17