opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Ministarstvo gospodarstva Srednjobosanskog kantona objavljuje javne pozive za odabir korisnika sredstava sa pozicija Proračuna Ministarstva gospodarstva u 2023.godini:1. Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za poticaj gospodarstvu“ za 2023.godinu2. Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za podršku razvoju poduzetničkih zona“ za 2023.godinu.3. Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za javno-privatno partnerstvo“ za 2023.godinu.4. Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - poticaji gospodarstvu (potpora poduzećima u završetku implementacije međunarodno priznatih standarda kvaliteta).“

 

1. Javni poziv “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za poticaj gospodarstvu” (preuzimanje dokumentacije

- Obrazac Zahtjeva Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za poticaj gospodarstvu (preuzimanje dokumentacije)- Izjava o namjenskom korištenju sredstava (preuzimanje dokumentacije)(preuzimanje dokumentacije)

 

2.Javni poziv Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za podršku razvoju poduzetničkih zona (preuzimanje dokumentacije)

- Obrazac Zahtjeva Tekući transferi za poduzetničke zone (preuzimanje dokumentacije)- Izjava o namjenskom korištenju sredstava (preuzimanje dokumentacije)

 

3.Javni poziv Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za javno-privatno partnerstvo (preuzimanje dokumentacije)

- Obrazac Zahtjev Tekući transferi za javno-privatno partnerstvo (preuzimanje dokumentacije)- Izjava o namjenskom korištenju sredstava (preuzimanje dokumentacije)

 

4. Javni poziv međunarodni standardi (preuzimanje dokumentacije)

- Obrazac Zahtjeva međunarodni standardi (preuzimanje dokumentacije)- Izjava o namjenskom korištenju sredstava (preuzimanje dokumentacije)

 

 

6c1875692ee284a3e70531dc4f845189_M.jpg

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17