opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Broj: 02-11-2426/22-4

Datum: 19.12.2022. god.

 

Temeljem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za financijsku potporu (sufinanciranje troškova prijevoza) učenika srednjih škola s područja Općine Kreševo koji pohađaju nastavu izvan mjesta prebivališta za 2022./2023. školsku godinu br. 02-11-2426/22 od dana  11.10.2022. godine i Rješenja o imenovanju povjerenstva za provođenje javnog poziva za financijsku potporu (sufinanciranje troškova prijevoza) učenika srednjih škola s područja Općine Kreševo koji pohađaju nastavu izvan mjesta prebivališta za 2022./2023. školsku godinu                                 br. 02-11-2426/22-2, Povjerenstvo za provođenje javnog poziva utvrdilo je Nacrt liste reda prvenstva za podnosioce prijava:

N A C R T   L I S T E

kandidata za financijsku potporu (sufinanciranje troškova prijevoza) učenika srednjih škola s područja Općine Kreševo koji pohađaju nastavu izvan mjesta prebivališta za 2022./2023. školsku godinu

I

Nacrtom liste kandidata za financijsku potporu, utvrđuje se lista prijedloga kandidata za sufinanciranje cijene mjesečne karte učenika srednjih škola s područja Općine Kreševo koji pohađaju nastavu izvan mjesta prebivališta za 2022./2023. školsku godinu (od 1. rujna 2022.godine do 31. prosinca 2022.godine).

II

Nacrt liste kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva je kako slijedi:

R.B.

PREZIME (ime oca/majke) IME

 

1.

Armin (Emir ) Ramić

2.

Ana (Mladen) Stanić

3.

Elena (Bruno) Trogrlić

4.

Mateo (Mirela) Ivičević

5.

Tarik (Namir) Beganović

6.

Magdalena (Franjo) Grabovac

7.

Selma (Nermin) Handžić

8.

Lea (Jozo) Kuliš

9.

Ema (Stjepan) Pravdić

10.

Anesa (Almir) Kardaš

11.

Sara (Žarko) Bešlić

12.

Karlo (Darko) Ban

13.

Sebastijan (Radovan) Medić

14.

Nikolina (Ivo) Dreno

15.

Laura (Radomir) Šimić

16.

Adnan (Senad) Neradin

17.

Dejan (Marijo) Marković

18.

Ena (Nataša) Puljić

19.

Dženisa (Mahir) Lušija

20.

Lorena (Goran) Anđić

21.

Ibrahim (Almin) Ramić

22.

Almina (Alija) Fatić

23.

Adna (Nusmir) Bejtić

24.

Leonarda (Rade) Grbeša

25.

Dario (Ivan) Lovrić

26.

Nina (Miro) Semunović

27.

Florian (Anto) Stanić

28.

Filip (Marina) Močiljanin

29.

Dora (Josip) Marić

30.

Ivan (Željo) Tolo

31.

Jakov (Eugen) Jukić

32.

Maja (Vjeko) Miličević

33.

Omer (Mubera) Ramić

34.

Saša (Perica) Sičanica

35.

Kristina (Josip) Lukić

36.

Gabrijel (Milena) Tomić

37.

Una (Goran) Ban

38.

Paola (Mihajlo) Puškadija

39.

Erna (Muris) Beganović

40.

Andrea (Marijo) Puljič

41.

Nikolina (Hrvoje) Tvrtković

42.

Sandi (Davor) Trogrlić

43.

Petra (Mladen) Tolo

44.

Lana (Zoran) Šitum

0

Faris (Enes) Bejtić

46.

Ines (Dražen) Lalić

47.

Semina (Senada) Neradin

48.

Luka (Dragan) Čelan

49.

Martina (Zoran) Kraljević

50.

Muamera (Šemso) Hasić

51.

Irma (Samir) Hasić

52.

Nina (Nikola) Ivičević

53.

Nerma (Mirsad) Beganović

54.

Luka (Feliks) Vidović

55.

Gabrijela (Petar) Tavra

56.

Karlo (Zoran) Buzuk

57.

Anđela (Denis) Tadić

58.

Marija (Snježana) Miletić

59.

David (Željko) Drljo

60.

Leona (Niko) Barešić

61.

Sara ( Marko) Komšić

62.

Ivana (Ivica) Topić

63.

Patricija (Slavko) Puljić

64.

Ajdin (Nihad) Beganović

65.

Viktorija (Ivana) Pejak

66.

Sumea (Muamer) Mušanović

67.

Laura (Mladen) Šitum

68.

Sumeja (Admir) Ramić

69.

Luka (Vlado) Kuliš

70.

Luka (Nikolina) Tomić

71.

Emela (Venid) Vučić

72.

Antonela ( Ivica) Bilić

73.

Petra (Igor) Jurić

74.

Tea (Ivana) Tomić

 

O b r a z l o ž e nj e

Općina Kreševo objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financijsku potporu (sufinanciranje troškova prijevoza) učenika srednjih škola s područja Općine Kreševo koji pohađaju nastavu izvan mjesta prebivališta za 2022./2023. školsku godinu br. 02-11-2426/22 od dana 11.10.2022. godine a temeljem Zaključka Općinskog vijeća Kreševo br. 01-02-548/22 od dana 03.03.2022. godine. Na osnovu pristiglih prijava Povjerenstvo je po utvrđenim Procedurama za izbor kandidata za financijsku potporu, izvršilo pregled pristiglih prijava po Javnom pozivu razmatrajući podneseni zahtjev, cijeneći opravdanost istog i značaj pružanja financijske potpore učenicima  srednjih škola s područja Općine Kreševo koji pohađaju nastavu izvan mjesta prebivališta te sačinila prijedlog liste kandidata koji ispunjavaju uvjete tražene predmetnim Javnim pozivom.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

   Na nacrt liste reda prvenstva za financijsku potporu (sufinanciranje troškova prijevoza) učenika srednjih škola s područja Općine Kreševo koji pohađaju nastavu izvan mjesta prebivališta za 2022./2023. školsku godinu, podnosilac prijave može u roku od   7 (sedam)  dana od dana objavljivanja liste reda prvenstva učenika za financijsku potporu (sufinanciranje troškova prijevoza) učenika srednjih škola s područja Općine Kreševo koji pohađaju nastavu izvan mjesta prebivališta za 2022./2023. školsku godinu, izjaviti prigovor Općinskom načelniku općine Kreševo.

Prigovori se dostavljaju na adresu: Općina Kreševo – fra Grge Martića br. 49. 71260 Kreševo.

   Konačnu listu reda prvenstva za financijsku potporu (sufinanciranje troškova prijevoza) učenika srednjih škola s područja Općine Kreševo koji pohađaju nastavu izvan mjesta prebivališta za 2022./2023. školsku godinu utvrđuje  Općinski načelnik općine Kreševo i istu objavljuje na oglasnoj ploči općine Kreševo te na službenoj web stranici Općine Kreševo https://www.kresevo.ba/.

 

 

                                                                        POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE

                                                                 JAVNOG POZIVA

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17