opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Federalno ministarstvo zdravstva objavljuje „Javni poziv za financiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću“...

...suglasno Zakonu o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“ br. 48/15 i 60/15) i Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 89/15 i 11/17).

Dio sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine u toku 2022. godine, bit će raspoređen za financiranje/sufinanciranje projekata i programa koji se, između ostalog, odnose i na:

  • liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih koje je jedino moguće da se provodi izvan Bosne i Hercegovine i to na temelju propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja kojima se uređuje ova oblast,
    • liječenje i rehabilitacija teško oboljele djece i mladih čije se liječenje financira iz Federalnog fonda solidarnosti, kao i na
    • organiziranje akcija dobrovoljnog darivanja krvi, odnosno promocija dobrovoljnog davalaštva krvi.

Tekst Javnog poziva, prijavni obrazac, kao i definirane kriterije s bodovnom shemom možete preuzeti ovdje:

  JAVNI POZIV (618 KB)

  PRIJAVNI OBRAZAC (75 KB)

  KRITERIJI I BODOVNA SHEMA (215 KB)

Rok za dostavljanje prijava je 21 dan od dana posljednje objave ovog Javnog poziva.

 

Fed_min_zdravstva.jpg

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17