opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Obavještavaju se porezni obveznici da je Porezna uprava Federacije BiH shodno Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica (Službene novine FBiH, br. 28/20) sačinila i na web stranici Porezne uprave Federacije BiH objavila:
Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji za subvencioniranje doprinosa,
Zahtjev za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja - Obrazac – ZSD i
Uputstvo za popunjavanje Zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja Obrazac – ZSD
Navedena Uputstva i Zahtjev se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH u dijelu Obrasci i Zakoni.
Obrazac - ZSD je objavljen u PDF formatu koji je editabilan, tako da se isti može popuniti u elektronskom obliku, odštampati, potpisati i ovjeriti pečatom obveznika ili se može popuniti i ručno, odštampati i dostaviti nadležnoj poreznoj ispostavi prema sjedištu podnosioca zahtjeva.
Obavještavamo porezne obveznike da imaju pravo na subvencioniranje doprinosa ako ispunavaju sljedeća dva uslova, i to:
- da su izmirili obaveze za doprinose i porez na dohodak uz isplaćene plaće zaključno sa februarom 2020. godine i
- da imaju pad ostvarenog prometa 20% i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine.
Skrećemo pažnju poreznim obveznicima, da je preduslov za uspješnu obradu zahtjeva tj.  Obrasca – ZSD da su plaćene obaveze po osnovu doprinosa i poreza na dohodak zaključno sa mjesecom 02/2020. godine i da su podneseni ispravni mjesečni obrasci MIP-1023, 2001/2001-A ili 2002/2002-A za mjesec za koji se traži subvencija.
Stoga pozivamo porezne obveznike koji nisu izvršili uplatu poreza i doprinosa na isplaćene plaće zaključno sa 02/2020 godine, to učine prije podnošenja zahtjeva i tako uz uslov pada prometa od 20 i više % ostvare pravo na subvenciju. Porezni obveznici koji ne izvrše uplatu doprinosa zaključno sa 02/2020. godine neće ostvariti pravo na subvenciju i ako imaju pad prihoda od 20 i više %.
Rok za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za socijalno osiguranje za 04/2020. godine je 29.05.2020. godine, a za naredne mjesece do desetog u tekućem za prethodni mjesec.
Za sva pitanja ili nedoumice koje imate na raspolaganju su vam brojevi telefona i e-mail  adrese objavljene na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, odnosno na linku: http://www.pufbih.ba/v1/kontakti i e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17