opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA KREŠEVO

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-38-937-4

Kreševo, 29.7.2016. godine


Na temelju članka 39. Statuta Općine Kreševo broj 01-02-670/08 od 8.5.2008. godine, te Zapisnika o ocjeni prijava Povjerenstva za odabir korisnika studentskih stipendija za akademsku 2015/2016 broj 02-38-937-3 od 6.6.2016. godine Općinski načelnik donosi
LISTU PRIORITETA ZA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ 2015./2016.  GODINI


Konačna rang lista :

 

 1. Vedran Drmać                                 10 bodova
 2. Ivana Kvesić                                   9 bodova
 3. Tanja Ivičević                                 9 bodova
 4. Andrea Tomić                                  9 bodova
 5. Boris Šimić                                      9 bodova
 6. Tina Grbeša                                    9 bodova
 7. Ivica Oroz                                      8 bodova
 8. Ivona Filipović                                 8 bodova
 9. Bernarda Ivičević                             7 bodova

10. Klaudija Kuliš                              7 bodova

11. Elma Agić                                  7 bodova

12. Božana Čalaga                           7 bodova

13. Ivana Tomić                              7 bodova

14. Martina Mišanović                       7 bodova

15. Matea Filipović                           7 bodova

16. Benjamin Agić                            7 bodova

17. Dario Puljić                                6 bodova

18. Jelena Kvesić                             6 bodova

19. Jozipa Barešić                            6 bodova

20. Anita Laštro                              5 bodova

21. Danijela Tomić                           5 bodova

22. Marina Tolo                               5 bodova

23. Lalić Toni                                  5 bodova

24. Danko Trogrlić                            5 bodova

25. Gabrijela Kožul                            3 boda

26. Danijela Franjčević                      2 boda

27. Toni Matić                                 2 boda                    

28. Brankica Ban                              2 boda

 

Glazbena :

 

 1. Demir Buljubašić                               6 bodova

 

 1. Nezadovoljne osobe imaju pravo prigovora na listu prioriteta za dodjelu stipendija u roku od ( 8 ) osam dana,od dana objavljivanja na službenoj stranici općine Kreševo www.kresevo.ba.
 2. Prigovor se podnosi neposredno Općinskom načelniku.
 3. Po razmatranju prigovora na listu prioriteta,utvrđuje se konačna lista za dodjelu stipendija.

                                                           općinski načelnik
                                                             Radoje Vidović

                                                           
                                                  

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17