opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Budući da su već započeli radovi na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina te na  spaljivanju korova, suhe trave i ostalog niskog raslinja, a imajući u vidu da su u posljednje vrijeme, kao i tijekom prethodnih godina, evidentirani brojni požari na otvorenim prostorima, prvenstveno šumama i poljoprivrednim površinama (radi se o požarima suhe trave i raslinja na poljoprivrednim površinama – bilo obrađenim, bilo zapuštenim), koji su izazvali velike materijalne štete, upozoravamo građane da je zabranjeno bilo kakvo loženje vatre u blizini šumskih površina ili površina pod usjevima, u blizini stambenih naselja,  vodova dalekovoda  i slično.
vpozar

Posebno podsjećamo građane na sljedeće:

 

  • da su osobe koje su izvršile spaljivanje korova ili loženje vatre na otvorenom prostoru dužne mjesto spaljivanja pregledati i ostatke u potpunosti pogasiti,
  • da je zabranjeno spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću,
  • ako se spaljivanje obavlja u prisutnosti više vlasnika odnosno korisnika zemljišta koji organizirano vrše spaljivanje na većoj poljoprivrednoj površini, da su dužni o tome obavjestiti vatrogasce.

 


U slučaju nekontroliranog širenja vatre potrebno je ODMAH o tome obavjestiti vatrogasce na tel. broj
123,  Kantonalni operativni centar Civilne zaštite na tel. broj 121 ili policiju na tel. broj 122.


Napominjemo da su u skladu sa Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10 i 42/11) predviđene sankcije (kazne zatvora i novčane kazne) ukoliko uslijed spaljivanja nastane požar koji bi kao posljedicu imao veću materijalnu štetu ili opasnost po ljudske živote.


Apeliramo na sve građane, poljoprivrednike i šumske radnike: pridržavajte se zakonskih odredbi, ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš, jer vaša mala nepažnja može imati velike posljedice!

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17