opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Povoljan prostor za rad i ulaganje

thumbnail_20210506_182307.jpg

 

Temeljni cilj ukupnog gospodarskog razvoja Općine Kreševo je održivi razvoj koji se bazira na kompatibilnosti okoliša sa ekonomskog, kulturno-socijalnog i prostornog aspekta, temeljenog na znanju, visokoj tehnologiji i inovacijama.

Angažman gospodarstvenika i lokalne vlasti usmjeren je na stvaranje ambijenta ugodnog za profitabilnu ekonomiju i ambijenta povoljnog za investiranje, ravnomjeran razvoj cijelog područja općine, podrška poduzećima u identifikaciji i prevladavanju kriznih situacija.

Poduzetnička zona Resnik se nalazi unutar obuhvata Prostornog plana Kreševo i sastoji se od dva dijela: pretežito izgrađenog dijela i pretežito neizgrađenog dijela za kojeg je utvrđena obveza izrade „Urbanističkog plana-Zoning plana uređenja poduzetničke zone Resnik“.

Poduzetnička zona ima ukupnu površinu  43,4 ha. Obuhvaćeni prostor poduzetničke zone se nalazi u katastarskim općinama Mratinići i Alagići, između naselja Stojčići –Polje ,Volujak i Resnik, neposredno uz regionalnu cestu R443 i R443a.  Prostor se proteže na zemljištu od ceste u smjeru sjeveroistok, u pojasu dužine oko 600 m i širine oko 700 m.

Namjena Poduzetničke zone Resnik je gospodarska što podrazumijeva površine namijenjene za proizvodne, obrtničke i zanatske djelatnosti i usluge, te za trgovinu i skladištenje.Pored osnovnih djelatnosti, moguće je na površinama poduzetničke zone  razviti i drugu djelatnost – prateću ili u funkciji osnovne djelatnosti, na način da ona ne ometa proces gospodarske djelatnosti. Nositelj i organizator razvoja poduzetničke zone Resnik je Općina Kreševo.

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17