• BANNER

  O KREŠEVU

  Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a
  zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

 • BANNER 1

  Vodič za investitore

  Najniže naknade za građenje u BiH, građevinska i urbanistička dozvola samo 16,00 KM/m2...
  dobar geo boložaj, susretljiva i brza administracija, visokokvalificirana radna snaga...

 • BANNER 2

  Kreševo - TURIST INFO

  Brdski biciklizam, planinarenje, speleologija, minerologija, jahanje, lov i ribolov

  Sajam minerala i fosila, Outdoor foto&film festival 3fok, vjerski turizam, muzej, kultura, sport...

NOVOSTI

Javni poziv općinama za sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata i terena

Na osnovi člana  9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Srednjobosanskog Kantona“, broj:8/03 i 14/03), te člana 9. i 58.Zakona o sportu („Službene novine Srednjobosanskog Kantona“, broj 8/05 i 3/10) a na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog Kantona, o donošenju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za sport za 2017.godinu, broj: 01-02.82/17 od 24.2.2017.godine, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta objavljuje

 

                                        J A V N I   P O Z I V - OPĆINAMA

                 za dostavljanje prijava za sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata i terena sa transfera za sport iz Budžeta Srednjobosanskog Kantona

                                             za 2017. godinu u iznosu od 100.000,00 KM    
  

I Predmet javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu finansijskih sredstava lokalnim zajednicama (u daljem tekstu: općine) za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje sportskih objekata i terena od javnog interesa u oblasti sporta na prostoru Srednjobosanskog  Kantona (u daljem tekstu: Kanton) u 2017.godini, koje podnosioci  predlažu na osnovu ovog Javnog poziva.

 


II Opći uslovi za podnošenje prijava

 

Pravo na podnošenje prijava za dodjelu finansijskih sredstava za sportske objekte i terene  imaju općine sa prostora Kantona u 2017. godini, koje ispunjavaju sljedeće uslove:

- dokaz da je objekat od javnog interesa (izjava ili potvrda)

- potvrdu da je Budžetom općine za 2017.godinu osiguran dio sredstava za realizaciju projekta (predračun radova na izgradnji, rekonstrukciji, opremanju sportskog objekta ili terena)

- garanciju od općine da nema zakonskih smetnji  za izvođenje navedenih radova

 

 

III Kriteriji za raspodjelu finansijskih sredstava

- značaj sportskog objekta za razvoj sporta i stvaranje uslova za sportsko-rekreativne aktivnosti i  vrhunski sport

- postojeće stanje objekta

- neophodnost radova (izgradnja ili rekonstrukcija svlačionica, uređenje igrališta, izgradnju ograde oko igrališta, uvođenje sistema grijanja, interventna sanacija objekta ili izgradnja novog objekta u fazama)

- izvori finansiranja radova na sportskom objektu/terenu  (dokaz o ostalim izvorima finansiranja)

- obim korištenja objekta i broj korisnika

 

 

IV Kriteriji vrednovanja prijava

 

 U skladu s navedenim, kriteriji za vrednovanje prijave su:

- kvaliteta prijedloga projekta (ekonomičnost i mogućnost realiziacije projekta),

- kvaliteta Budžeta (finansijska potpora iz drugih izvora te realan plan osiguranja sredstava za realizaciju projekta),

- doprinos razvoju sporta na prostoru Kantona,

- doprinos radu s mladima u sportu,

- doprinos poboljšanju uslova za treniranje i takmičenje,

- doprinos provođenju sportske rekreacije i poduke,

- da doprinose podizanju cjelokupne kvalitete života stanovništva na prostoru općine i Kantona


V Odlučivanje o prijavama

 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) osnovat će Komisiju za sprovođenje Javnog poziva za dodjelu sredstava za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje sportskih objekata i terena za 2017. godinu. Komisija će razmatrati podnesene prijave projekata te izvršiti vrednovanje i odabir istih po navedenim kriterijima te pripremit prijedlog dodjele sredstava. Odluku o odobrenju sredstava donijet će Vlada Kantona na osnovu prethodno navedenog prijedloga Komisije. Odluka o dodjeli sredstava bit će objavljena u Službenim novinama Kantona i na web stranici Ministarstva (www.mozks-ksb.ba).

Jedna općina može prijaviti najviše dva projekta, a za svaki projekat treba dostaviti Obrazac za prijavu projekta i dokumentaciju navedenu u članu II i III.


VI Korištenje odobrenih sredstava

 

S korisnikom sredstava zaključuje se Ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze korisnika i Ministarstva.

Odobrena sredstva korisnik je dužan namjenski utrošiti te o tome podnijeti pismeni izvještaj najkasnije do kraja mjeseca februara naredne godine, a ukoliko se ne utroše do tada, moraju se vratiti u Budžet Kantona kao i u slučaju odustajanja.


VII Postupak podnošenja prijave

 

Obrazac za prijavljivanje zainteresirani mogu preuzeti sa web stranice Ministarstva.                                                    

                                                     (www.mozks-ksb.ba)

 

Prijave na Javni poziv sa obaveznom dokumentacijom navedenom u članu II i III te popunjen Obrazac za prijavu projekta, dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom:


Javni poziv općinama za dodjelu sredstava za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje javnih sportskih objekata i terena - NE OTVARATI

 

Rok za dostavu prijava na Javni poziv počinje od dana objave na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta www.mozks-ksb.ba  i traje do 17.4.2017. (ponedjeljak).


Prijave se dostavljaju na protokol Vlade SBK/KSB ili putem pošte na adresu:

 SREDNJOBOSANSKI KANTON/ KANTON SREDIŠNJA BOSNA

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

                    

Ul. Stanična 43

                                                                     72 270 Travnik 

      

Nepotpune i zakašnjele prijave neće biti razmatrane.

IZDVOJENI JAVNI NATJEČAJI

JAVNI OGLASI I NATJEČAJI

NAČELNIK, SLUŽBE, VIJEĆE

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Rujan 2017
N P U S Č P S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png