• PODSTRANICE

Javni natječaj za kreditna sredstva u 2019. godini

Na osnovi Odluke o odobravanju utroška sredstava s pozicije – ostala domaća pozajmljivanja, proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“ broj 30/19) i Odluke o realizaciji Programa „Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“ u 2019. godini broj 01-14-166/19 od 09.05.2019. godine - Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje:

Javni poziv za prijem osoba za stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa, u kantonalne organe uprave

Na osnovu člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 26/16), Vlada Srednjobosanskog kantona objavljuje

J A V N I P O Z I V
za prijem lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalne organe uprave

I. Radi stručnog osposobljavanja za samostalni rad, bez zasnivanja radnog odnosa, na period najdulje godinu dana, Vlada Srednjobosanskog

Poziv pripadnicima iseljeništva da popune upitnik o turizmu u BiH

Porast migracija, olakšana komunikacija i jeftin transport doveli su do razvoja novog vida turizma u svijetu. Dijaspore širom svijeta stvorile su novu granu u turizmu – turizam dijaspore ili iseljenički turizam koji podrazumijeva posjete zemlji porijekla uz turističke obilaske, kulturni, zdravstveni, vjerski, eko i etno turizam, kao i druge vidove turizma. Turizam dijaspore može podstaći dodatna ulaganja u sektor turizma

Tri javna poziva Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica

JAVNI POZIV Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine
http://www.fmroi.gov.ba/userfiles/file/JP%20FBiH%202019.pdf
Javni poziv traje od 09.12.2019. godine do 17.1.2020. godine
________________________________________________________________________

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za

Javni oglas za dodjelu donacija

Raspisuje se javni oglas za dodjelu donacija iz dobiti J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) ostvarene po godišnjem obračunu za 2018. godinu.Ukupan iznos sredstava namjenjenih za donacije, shodno odluci Skupštine Društva o raspodjeli dobiti Društva ostvarene po Godišnjem obračunu za 2018. godinu, iznosi 90.000,00 KM, a visina pojedinačno dodjeljene donacije ne može preći iznos od 5.000,00 KM.

Opširnije na linku https://www.sarajevo-airport.ba/Page/Donacije-i-sponzorstva

Javni natječaj za istražne radove, eksploataciju, preradu i korištenje vode u privredne, sanitarne i tehnološke svrhe sa izvorišta "Banja"

Na osnovu člana 5.stav 1. i 2. Zakon o koncesijama (SN SBK/KSB, broj: 8/09) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, raspisuje

JAVNI KONKURS

za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije:za istražne radove, eksploataciju, preradu i korištenje vode u privredne, sanitarne i tehnološke svrhe sa izvorišta “Banja” , na lokalitetu Banja, na području općine Kreševo.
Opširnije na linku https://sbk-ksb.gov.ba/bs/novosti/javni-konkurs-3-3.html

Veleposlanstvo Republike Češke - javni poziv

Veleposlanstvo Republike Češke u Bosni i Hercegovini sa zadovoljstvom objavljuje godišnji poziv za podnošenje zahtjeva za male lokalne projekte 2020. godine. Termin za prijavu projektnih prijedloga je 18.10.2019. godine.
Podnositelj zahtjeva mora biti registrovana pravna osoba u Bosni i Hercegovini, čija osnovna djelatnost nije dobit (npr. nevladine organizacije, udruženje graana, akademske ustanove koje rade na lokalnim projektima; organizacije

Javni poziv za prijavu transformacijskih malih lokalnih projekata za 2020. godinu

Projekti su u skladu s prioritetima podrške ljudskim pravima i transformacijske suradnje u Bosni i Hercegovin i trebaju se usmjeriti na sljedeće:
- podrška civilnom društvu, uključujući branitelje ljudskih prava,
- podržava slobodu izražavanja i pristup informacijama, uključujući i slobodu medija,
- promoviranje jednakih i maksimalnih političkih i javnih sudjelovanja,
- promoviranje institucionalnoe izgradnje vladavine prava,
- promoviranje jednakosti i nediskriminacije, i
- promoviranje ljudskih prava u

Javni natječaj – Stipendiranje učenika u 2019. godini

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje Javni natječaj za odabir korisnika Grant sredstava Tekućih transfera za 2019. godinu  po projektu - Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Korisnici sredstava

Učenici koji će se u školskoj 2019./2020. godini školovati u srednjim stručnim školama za deficitarna zanimanja.
Popis deficitarnih zanimanja utvrđuje odlukom svaka jedinica lokalne uprave posebno i odluka

Federalno ministarstvo kulture i sporta - interventna sredstva

Obavještavamo sve zainteresirane da će Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa interventna sredstva dodjeljivati tokom cijele godine, odnosno, do utroška raspoloživih sredstava za svaki transfer posebno, a na osnovu pristiglih zahtjeva koji ispunjavaju potrebne uvjete. 
Federalno ministarstvo kulture i sporta će sredstva raspoređivati do 31. 12. 2019. godine ili do utroška raspoloživih sredstava.
Interventna sredstva odobravat će se

Javni poziv za odabir programa / projekata koji će se financirati iz proračuna Kantona Središnja Bosna za oblast kulture u 2019. godini

Na temelju članka 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 8/03 i 14/03), te članka 33. Zakona o kulturi („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj:13/06) i na temelju Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom Kantona Središnja Bosna za 2019. godinu Ministarstva

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2019. godinu

Na temelju članka 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj:8/03 i 14/03), te članka 9. i 58.Zakona o športu („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj 8/05 i 3/10) i na temelju Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna, o donošenju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za šport za 2019.godinu, broj:01-02-348/19 od 24.04.2019.godine,

Javni natječaj – grant sredstva u 2019. godini

OVAJ JAVNI POZIV SE ODNOSI NA PRIVREDNE SUBJEKTE I OBRTE

1.Poticaj inovatorima - pojedincima
2.Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim  institucijama
3. Unaprjeđenje institucijske poduzetničke infrastrukture
 4.Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka)
5. Poticaji opstanku starih i tradicionalnih zanata
6. Poticaji razvoju vezanih i posebnih obrta
7. Poticaj novoosnovanim subjektima MSP-a
8. Jačanje konkurentnosti  MSP

Opširnije na linku 

https://www.fmrpo.gov.ba/javni-natjecaj-grant-sredstva-u-2019-godini/ 

Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu

Javni poziv za financiranje/sufinanciranje programa i projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2019. godini

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisuje Javni poziv za financiranje/sufinanciranje projekata iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za sljedeće programe:

„Podrška projektima poboljšanja inkluzivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja“
„Podrška projektima angažiranja Rom medijatora radi povećanja obuhvata i redovnog pohađanja osnovnog obrazovanja djece romske nacionalnosti“
„Podrška programima obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja odraslih osoba s fokusom na žene radi lakše integracije

Potpora njemačkog veleposlanstva u BiH projektima iz područja kulture

Institucije i udruženja sa sjedištem u Bosni i Hercegovini mogu predati zahtjev za finansijsku podršku projekata iz oblasti kulture. Ambasada u tu svrhu ima formular na dva jezika. Ovaj formular se u potpunosti mora ispuniti, potpisuju ga dvije odgovorne osobe za projekat i zajedno sa detaljnim planom finansiranja (BAM ili EUR) u originalu dostavljaju odjelu za kulturu Njemačke ambasade. U

IZBOR ZA NAJBOLJE DVORIŠTE

colorful-flower-garden_1373-544.jpg

JAVNI OGLASI I NATJEČAJI

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Kolovoz 2020
N P U S Č P S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png