Srednja škola Kreševo

E-Uprava

Poštovani posjetitelji,
Trudili smo se na ovoj stranici približiti vam općinsku administraciju i pomoći Vam u rješavanju svakodnevnih poslova ...
 
Na ovom mjestu u narednom periodu bit će dostupne usluge e-Uprave.
 
Pokušat ćemo na svako vaše pitanje odgovoriti, udovoljiti dobronamjernoj sugestiji stoga Vas molimo da nas za sve prijedloge kontaktirate na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..
E-uprava

NATJEČAJ ZA POPUNU SLOBODNIH RADNIH MJESTA

bezimena

Ur. broj: 359-I-1-2/2013.

Kreševo, 25. srpnja 2013. godine

Temeljem članka 100. Zakona o srednjem školstvu (˝Službene novine KSB˝, broj 11/01.), Suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB/SBK broj: 03-38/13. od 22. srpnja 2013. godine, te članka 129. Statuta Srednje škole Kreševo, Školski odbor Srednje škole ˝Kreševo˝ na svojoj 30. sjednici od 08. srpnja 2013. godine raspisuje

  NATJEČAJ ZA POPUNU SLOBODNIH RADNIH MJESTA

 

1.

Profesor engleskog jezika

1 norma - na određeno vrijeme

2.

Profesor engleskog jezika

5 sati tjedno - na određeno vrijeme

3.

Profesor matematike

17 sati tjedno - na određeno vrijeme

4.

Profesor zemljopisa

6 sati tjedno -  na određeno vrijeme

5.

Profesor povijesti

10 sati tjedno -  na određeno vrijeme

6.

Profesor kemije i strukovnih sadržaja kem. struke

½ norme - na određeno vrijeme

7.

Profesor politike i gospodarstva

½ norme - na određeno vrijeme

8.

Profesor tjelesne i zdravstvene kulture

½ norme - na određeno vrijeme

9.

Profesor stručno teorijske nastave u elektrotehničkoj struci

1 norma - na određeno vrijeme

10.

Profesor stručno teorijske nastave u elektrotehničkoj struci

17 sati tjedno - na određeno vrijeme

11.

Profesor stručno teorijske nastave u cestovnom prometu

½ norme - na određeno vrijeme

12.

Profesor stručno teorijske nastave u kozmetici

½ norme - na određeno vrijeme

Uz prijavu na natječaj koja treba sadržavati broj kontakt telefona i kraći životopis kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerene preslike slijedećih dokumenata:

        -  Diplome / uvjerenje o diplomiranju

        -  Izvod iz matične knjige rođenih ( ne starije od 6 mjeseci)

        -  Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

        -  Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci)

        -  Dokaz o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na fakultetu tijekom studija

        -  Kućna lista (ako kandidat živi s obitelji u kojoj nitko nije uposlen ili nema stalni izvor prihoda)

        -  Dokaz o duljini radnog staža za navršene godine u obrazovanju nakon diplomiranja (priložiti kopije radne knjižice ili potvrda poslodavca kao dokaz o radnom stažu)

  -  Potvrdu o položenom stručnom ispitu

         -  Uvjerenje o trajanju nezaposlenosti nakon stjecanja VSS-a (bodovi se ostvaruju na temelju evidencije Zavoda za zapošljavanje)

       Također, kandidati su dužni, ukoliko ih posjeduju dostaviti i slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i bodovanju, pravilima i postupku izbora i prijama nastavnika, stručnih suradnika i suradnika u Srednjoj školi Kreševo:

- Rješenje o tehnološkom višku u školama sa područja KSB/SBK

- Za nadopunu norme- potvrdu matične škole sa područja KSB/SBK da su u stalnom radnom odnosu i broj sati koji im nedostaje

- Dokaz o eventualnoj invalidnosti i postotku iste

- Dokaz o učešću u odbrani BiH kandidata ili članova uže obitelji.

Osim općih uvjeta predviđenim Zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Zakonom o srednjem školstvu Kantona Središnja Bosna i pravilima škole.

  Izbor nastavnika, stručnih suradnika i suradnika, administrativnog, tehničkog i pomoćnog osoblja vrši se sukladno Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i bodovanju, pravilima i postupku izbora i prijama nastavnika, stručnih suradnika i suradnika u Srednjoj školi Kreševo.

Za radna mjesta na pozicijama od 1. do 12. potrebna je VSS-VII. stupanj stručne spreme ili završen II. ciklus visokog obrazovanja s najmanje 300 ECTS.

      Sa prijavljenim kandidatima će se obvezno obaviti intervju.

      Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

      Radni odnos se zasniva za sva radna mjesta na određeno vrijeme, tj. do 30. lipnja 2014. godine.

      Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objave.

      Prijavnice dostaviti osobno u Tajništvo škole od 08:00 do 12:00 sati ili poštom na adresu: 

SREDNJA ŠKOLA ˝KREŠEVO,

Troska 2 A - 71260 Kreševo.                                                                                             

                                                                                                                                Predsjednik Školskog odbora 

                                                                                                                                           Drago Bilić

UPOZNAJMO SVOJE KORIJENE!

knjige 2

Iz tiska je izašla knjige Mile Jukića Katolički rodovi župa Kreševo, Lepenica (Banbrdo), Kiseljak i Deževice 1742.-1992. godine.

Knjiga je A4 formata, u dva toma, sa ukupno 484 stranice, a u njoj su obrađeni podrijetlo i vrijeme doseljenja pojedinih rodova, njihova kretanja na navedenom području te doneseni brojni drugi podaci. Tiskana je u tvrdom i u broširanom uvezu.

Osnovu knjige čine popisi katolika u BiH biskupa fra Pavla Dragićevića (1742.) i fra Marijana Bogdanovića (1768.), podaci iz matičnih knjiga krštenih, vjenčanih i umrlih Franjevačkog samostana Kreševo od 1765.

godine do 1992. godine te matičnih knjiga župa Banbrdo, Kiseljak i Deževice od vremena njihovog osnutka do kraja obrađenog razdoblja.

Obavljena su i terenska te istraživanja dostupne literature vezane za ovu temu.

Kroz matice su obrađena imena više od 150.000 osoba rođenih, vjenčanih i umrlih od 1742. do 1992. godine, a istraženo je podrijetlo te ostali bitni podaci o više stotina prezimena/rodova koji su nekad živjeli ili i danas žive na navedenom području. U knjizi su doneseni i faksimili za većinu prezimena, uglavnom pisani latinskim jezikom. Knjiga se može kupiti kod „Foto-Stanića“, narudžbom kod izdavača, Udruge „Klepsidra“, na e-mail klepsidra.klepsidra@gmail.com, ili kod autora, narudžbom na broj 063/339-639.