Imovinsko-pravni poslovi

E-Uprava

Poštovani posjetitelji,
Trudili smo se na ovoj stranici približiti vam općinsku administraciju i pomoći Vam u rješavanju svakodnevnih poslova ...
 
Na ovom mjestu u narednom periodu bit će dostupne usluge e-Uprave.
 
Pokušat ćemo na svako vaše pitanje odgovoriti, udovoljiti dobronamjernoj sugestiji stoga Vas molimo da nas za sve prijedloge kontaktirate na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..
E-uprava

Imovinsko-pravni poslovi

Nadležnost imovinsko-pravnih  poslova je:

 • izvršavanje i osiguravanje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima imovinsko-pravnih odnosa,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvostupanjskom upravnom postupku u oblastima i pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • provođenje postupka preuzimanja i dodjela zemljišta u svrhu planirane izgradnje,
 • provođenje postupka izvlaštenja (eksproprijacija) i uzurpacije,
 • provođenje postupka utvrđivanja prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu i utvrđivanja prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi građenja,
 • provođenje postupka uređenja međa na gradskom građevinskom zemljištu koje je privedeno namjeni u skladu sa regulacijskim planom,
 • provođenje postupka gubitka prava korištenja zemljišta radi građenja,
 • provođenje postupka utvrđivanja prava ranijih vlasnika nacionaliziranog gradskog građevinskog zemljišta, utvrđivanja stvarnih služnosti i privremenog zauzimanja građevinskog zemljišta,
 • vršenje određenih poslova u postupku privatizacije
 • vršenje  administrativno-tehničkih  poslova  u  postupku  dodjeljivanja  građevinskog  zemljišta
 • vođenje  evidencije  o  građevinskom  zemljištu  u  državnoj  svojini
 • vođenje  evidencije  o  poslovnim  prostorima  i  stanovima  u  vlasništvu  Općine

 

Izdaju  se  sljedeći  dokumenti :

 • Rješenje o izuzimanju  građevinskog  zemljišta
 • Rješenje o dodjeli  gradskog  građevinskog  zemljišta
 • Rješenje o izvlaštenju (eksproprijaciji)
 • Rješenje o uzurpaciji
 • Rješenje o korištenju  javne  površine
 • Rješenje o odricanju  prava  vlasništva  u  korist  državne  svojine
 • Rješenje o utvrđivanju  površine  zemljišta  za  redovitu  upotrebu  zgrade
 • Rješenje o naknadi  za  korištenje  građevnog  zemljišta  za  izgrađenu  korisnu  površinu  poslovnog  prostora
 • Rješenje o promjeni  kulture  zemljišta
 • Rješenje o ispravci-izmjeni
 • Rješenje o zakupu  zemljišta

 

Dokumenti  koji  se  prilažu  da  bi  se  dobilo  određeno  rješenje  su:

 • Zahtjev
 • Kopija  katastarskog  plana
 • Zemljišno  knjižni  izvadak

 

 

UPOZNAJMO SVOJE KORIJENE!

knjige 2

Iz tiska je izašla knjige Mile Jukića Katolički rodovi župa Kreševo, Lepenica (Banbrdo), Kiseljak i Deževice 1742.-1992. godine.

Knjiga je A4 formata, u dva toma, sa ukupno 484 stranice, a u njoj su obrađeni podrijetlo i vrijeme doseljenja pojedinih rodova, njihova kretanja na navedenom području te doneseni brojni drugi podaci. Tiskana je u tvrdom i u broširanom uvezu.

Osnovu knjige čine popisi katolika u BiH biskupa fra Pavla Dragićevića (1742.) i fra Marijana Bogdanovića (1768.), podaci iz matičnih knjiga krštenih, vjenčanih i umrlih Franjevačkog samostana Kreševo od 1765.

godine do 1992. godine te matičnih knjiga župa Banbrdo, Kiseljak i Deževice od vremena njihovog osnutka do kraja obrađenog razdoblja.

Obavljena su i terenska te istraživanja dostupne literature vezane za ovu temu.

Kroz matice su obrađena imena više od 150.000 osoba rođenih, vjenčanih i umrlih od 1742. do 1992. godine, a istraženo je podrijetlo te ostali bitni podaci o više stotina prezimena/rodova koji su nekad živjeli ili i danas žive na navedenom području. U knjizi su doneseni i faksimili za većinu prezimena, uglavnom pisani latinskim jezikom. Knjiga se može kupiti kod „Foto-Stanića“, narudžbom kod izdavača, Udruge „Klepsidra“, na e-mail klepsidra.klepsidra@gmail.com, ili kod autora, narudžbom na broj 063/339-639.