Početna

E-Uprava

Poštovani posjetitelji,
Trudili smo se na ovoj stranici približiti vam općinsku administraciju i pomoći Vam u rješavanju svakodnevnih poslova ...
 
Na ovom mjestu u narednom periodu bit će dostupne usluge e-Uprave.
 
Pokušat ćemo na svako vaše pitanje odgovoriti, udovoljiti dobronamjernoj sugestiji stoga Vas molimo da nas za sve prijedloge kontaktirate na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..
E-uprava

Općinske službe

Načelnik odgovara

OPĆINSKI GLASNIK

Informativni portal

Javni natječaj Općine Kreševo za dodjelu stipendija

Bosna i Hercegovina
Federacija BIH
Kanton Središnja Bosna/SBK
OPĆINA KREŠEVO
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-38-865/15
Kreševo, 18.5.2015.g.  

Na temelju članka 39. Statuta Općine Kreševo broj 01-02-670/08 od 08.V.2008. godine, Općinski načelnik raspisuje
 
                             JAVNI   NATJEČAJ
                             za dodjelu stipendija

1.    studentima  II., III., IV. i V. godine studija Bolonjskog sustava studiranja sa područja općine Kreševo;
2.    studentima magistarskog i doktorskog studija sa područja općine Kreševo;
3.    studentima I. godine Dislociranog studija glazbene umjetnosti u Kreševu sa područja  BiH.
                                             I.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2014./2015. godinu i isplaćivat će se u 2 jednaka obroka.

Visina mjesečne stipendije utvrdit će se sukladno  proračunskim mogućnostima Općine Kreševo i bit će regulirana ugovorom o stipendiranju.

                                            II.

1.    Pravo prijave na natječaj za dodjelu stipendije Općine Kreševo imaju studenti  II., III., IV. i V. godine studija Bolonjskog sustava studiranja sa područja općine Kreševo koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
- da su državljani BiH,
- da imaju prebivalište na području općine Kreševo,
- da ne primaju stipendiju od drugog davatelja,
- da nisu stariji od 26 godina
- da su u statusu redovitog studenta.

2.    Pravo prijave na natječaj za dodjelu stipendije Općine Kreševo imaju studenti  magistarskog i doktorskog studija sa područja općine Kreševo koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
- da su državljani BiH,
- da imaju prebivalište na području općine Kreševo,
- da ne primaju stipendiju od drugog davatelja.

3.    Pravo prijave na natječaj za dodjelu stipendije Općine Kreševo imaju studenti I.godine Dislociranog studija glazbene umjetnosti u Kreševu koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- da su državljani BiH,
- da imaju prebivalište na području BiH,
- da ne primaju stipendiju od drugog davatelja.


                                            III.

Prioritet pri dodjeli stipendija imat će studenti koji studiraju fakultete za deficitarna zanimanja, i to:
 - zdravstvenih znanosti,
 - prirodoslovno-matematičkih znanosti (prednost ima studij matematike),
 - tehničkih znanosti.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija su:
- uspjeh u učenju,
- da nisu ponavljali godinu studija,
- socijalno-ekonomski status,
- godina studija.
                                            IV.

Uz prijavu na natječaj svi kandidati trebaju dostaviti sljedeće dokumente:

- uvjerenje o državljanstvu,
- potvrda o prebivalištu,
- uvjerenje/potvrdu fakulteta da su upisani na odgovarajuću godinu studija,
- fotokopiju indeksa,
- ovjerenu izjavu da ne primaju stipendiju od drugog davatelja,
- izvadak iz matične knjige rođenih,
- kućnu listu.

Dodatni dokazi koje trebaju dostaviti kandidati - studenti  II., III., IV. i V. godine studija Bolonjskog sustava studiranja:

- potvrdu o statusu redovitog studenta u 2014./2015.godini,
- uvjerenje visokoškolske ustanove s prijepisom ocjena iz prethodne godine studija i izračunatim prosjekom.

Dokazi o statusnim povlasticama:

- dokaz o invalidnosti roditelja ili kandidata,
- uvjerenje Centra za socijalni rad da je student iz obitelji korisnika socijalne pomoći,
- uvjerenje o statusu djeteta bez oba roditelja.

Dokaze o socijalnom statusu - obiteljski standard:

- uvjerenje ili druga isprava o prosječnoj plaći u posljednja tri mjeseca za sve uposlene članove  obiteljskog domaćinstva,
- za sve članove domaćinstva korisnike osobne ili obiteljske mirovine, ovjerena fotokopija posljednjeg odreska mirovine,
- za sve članove obiteljskog domaćinstva uvjerenje da su redoviti učenici, studenti ili se nalaze na evidenciji službe za zapošljavanje,
- potvrdu o visini dohotka. Samo za članove zajedničkog domaćinstva koji prihode ostvaruju samostalnim radom-obrt, poljoprivreda i sl. (nadležna porezna uprava),
- dokaz o drugim prihodima obiteljskog domaćinstva.

                                            V.

Rok za podnošenje prijava je 28 dana od dana objave Natječaja.

Prijave na natječaj s priloženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj kuverti, osobno, u pisarnici Općine Kreševo ili putem pošte na adresu:

Općina Kreševo, Ul. fra.Grge Martića 49, Povjerenstvo za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija, uz naznaku „prijava na natječaj - ne otvarati“
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u zgradi Općine Kreševo ili na tel. br. 806-602.
                                                                  


                                                                 OPĆINSKI  NAČELNIK
                                                                     Radoje Vidović
                                                    

UPOZNAJMO SVOJE KORIJENE!

knjige 2

Iz tiska je izašla knjige Mile Jukića Katolički rodovi župa Kreševo, Lepenica (Banbrdo), Kiseljak i Deževice 1742.-1992. godine.

Knjiga je A4 formata, u dva toma, sa ukupno 484 stranice, a u njoj su obrađeni podrijetlo i vrijeme doseljenja pojedinih rodova, njihova kretanja na navedenom području te doneseni brojni drugi podaci. Tiskana je u tvrdom i u broširanom uvezu.

Osnovu knjige čine popisi katolika u BiH biskupa fra Pavla Dragićevića (1742.) i fra Marijana Bogdanovića (1768.), podaci iz matičnih knjiga krštenih, vjenčanih i umrlih Franjevačkog samostana Kreševo od 1765.

godine do 1992. godine te matičnih knjiga župa Banbrdo, Kiseljak i Deževice od vremena njihovog osnutka do kraja obrađenog razdoblja.

Obavljena su i terenska te istraživanja dostupne literature vezane za ovu temu.

Kroz matice su obrađena imena više od 150.000 osoba rođenih, vjenčanih i umrlih od 1742. do 1992. godine, a istraženo je podrijetlo te ostali bitni podaci o više stotina prezimena/rodova koji su nekad živjeli ili i danas žive na navedenom području. U knjizi su doneseni i faksimili za većinu prezimena, uglavnom pisani latinskim jezikom. Knjiga se može kupiti kod „Foto-Stanića“, narudžbom kod izdavača, Udruge „Klepsidra“, na e-mail klepsidra.klepsidra@gmail.com, ili kod autora, narudžbom na broj 063/339-639.

Vijesti kresevo.info