• PODSTRANICE

URBANISTIČKA SUGLASNOST

Urbanistička suglasnost  je prvi korak u namjeri građenja, provjera da li je na traženom lokalitetu moguće građenje.
Urbanistička suglasnost je upravni akt, a izdaje se kada se utvrdi da je građenje u skladu sa dokumentom prostornog uređenja i drugim uvjetima utvrđenim za taj prostor, posebnim zakonom i propisima donesenim na osnovu tih zakona.

  

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE URBANISTIČKE   SUGLASNOSTI
Rješenje o urbanističkoj suglasnosti se donosi na osnovu Regulacionog  plana ili Urbanističkog  projekta.
U nedostatku  prethodno navedenih provedbenih planova prostornog uređenja, urbanistička suglasnost se donosi na osnovu stručnog mišljenja nosioca izrade  plana  ili  stručne  ocjene  povjerenstva.

  

UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE SUGLASNOSTI  PRILAŽE  SE:

  • kopija katastarskog plana
  • Z-K izvadak
  • potrebite  suglasnosti  za  lokaciju  objekta
  •  idejni projekat ili idejno rješenje ili programska skica, u zavisnosti od složenosti građenja
  • administrativna taksa

  

Urbanistička suglasnost donosi se u roku od 30 dana od dana podnošenja kompletnog zahtjeva.

Rješenjem o urbanističkoj suglasnosti propisuje se obaveza investitora da izradi i dostavi urbanističko-tehničku dokumentaciju prema urbanističko-tehničkim uslovima, te  da riješi imovinsko-pravne  odnose na predmetnom zemljištu ili objektu i da pribavi neophodne suglasnosti.


Rješenje o Urbanističkoj suglasnosti važi godinu dana od njene pravosnažnosti, izuzetno može  se produžiti, ali najviše za godinu dana, ako se nisu promijenili uslovi u skladu sa kojim je izdata.
Slijedeći korak u namjeri građenja je GRAĐEVINSKA DOZVOLA.

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Travanj 2018
N P U S Č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png