• PODSTRANICE

GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Građevinska  dozvola  je dokument (upravni akt - rješenje) na temelju kojega se može započeti gradnja građevine. Njime se utvrđuje da je glavni, odnosno idejni projekt izrađen u skladu s propisima i utvrđenim uvjetima koje mora ispunjavati građevina na određenoj lokaciji te da su ispunjeni svi potrebni preduvjeti za gradnju.

  

1. UZ ZAHTJEV ZA GRAĐEVINSKA DOZVOLA DOSTAVLJA SE:

  • ravosnažna urbanistička suglasnost,
  • izvod iz katastra za pripadajuću građevinsku parcelu,
  • dokaz o pravu građenja,
  • glavni ili izvedbeni projekat u tri  primjerka,
  • suglasnosti pribavljene na projektnu dokumentaciju,
  • administrativna  taksa.

 
2. USLOVI KOJE TREBA ZADOVOLJITI DA BI SE DOBILA GRAĐEVINSKA  DOZVOLA:
Građevinska dozvola je potrebna za: novoplaniranu građevinu, za rekonstrukciju, dogradnju, nadziđivanje, promjenu namjene građevine i konzervaciju građevine, za uklanjanje građevine ,rušenje, demontaža građevine ili dijela građevina.
Izvedbeni projekat mora biti izrađen prema urbanističkoj suglasnosti, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, tehničkim propisima, normativima i standardima koji važe za građenje, odnosno vrste građevina.
Projektovanjem građevina i drugih zahvata u prostoru može se baviti pravno ili fizičko lice, registrovano za poslove projektovanja. Projektant, dipl.ing. sa položenim stručnim ispitom koji je registrovao djelatnost projektovanja u svojstvu fizičkog lica za pružanje konsultrantskih usluga, može po osnovu sklopljenih poslovnih ugovora sa pravnim licima za poslove projektovanja, obavljati poslove projektovanja. Fizičko lice koje gradi za svoje potrebe stambenu zgradu do 150 m2, može sam projektovati i provoditi nadzor ukoliko ima najmanje SSS tehničke struke sa tri godine radnog iskustva na poslovima projektovanja i ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o građenju.
Urbanistička saglasnost i građevinska dozvola ne može se donijeti za građevine koje su planirane suprotno važećem Planu, koje su izgrađene u zaštitnim infrastrukturnim pojasevima i zaštićenim područjima koja predstavljaju rezervirane površine ili površine na kojima je utvrđena namjena od javnog interesa za prostorni razvoj kantona, grada, općine; u zaštićenom historijskom području, području graditeljskog nasljeđa i drugim područjima utvrđenim posebnim uputstvom.

 
3. PERIOD VAŽENJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE
Građevinska  dozvola  donosi se  u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, a najkasnije u roku od 60 dana.Građevinska  dozvola  prestaje da važi ako građenje ili radovi nisu započeti u roku od jedne godine od pravosnažnosti građevne suglasnosti. Rok se, izuzetno, može produžiti za još jednu godinu ako se nisu promijenili uvjeti u skladu s kojim je izdato odobrenje za građenje.

IZBOR ZA NAJBOLJE DVORIŠTE

izborzanajdvoriste

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Prosinac 2019
N P U S Č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png