opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

 

Pravo sudjelovanja na  javnom natječaju imaju udruge građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu s važećim propisima o udrugama i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 16. VIII. 2021. godine.

Opširnije na linku https://fmks.gov.ba/2015-02-22-15-05-56/financiranje/javni-pozivi-i-konkursi/javni-natjecaj-za-raspodjelu-dijela-prihoda-ostvarenih-po-osnovu-naknada-za-priredivanje-igara-na-srecu-2

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17