opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

PREDMET

Podrška Javnim tijelima (organima uprave i upravnim organizacija Kantona i jedinicama lokalne samouprave s područja Kantona, javnim ustanova i javnim preduzećima čiji je osnivač i većinski vlasnik Kanton ili jedinica lokalne samouprave uz suglasnost osnivača, nadležan za pružanje javne usluge (u daljem tekstu Javna tijela) za pripremu i implementaciju projekata javno-privatnog partnerstva i to:

a) izradu projektne dokumentacije za projekte javno-privatnog partnerstva, što obuhvata izradu tehničke dokumentacije (npr. energijski pregledi, elaborati, idejna rješenja i/ili idejni projekat, i sl.),
b) izradu studija opravdanosti za javno-privatno partnerstvo, i
c) poticanje i pružanje podrške javnim tijelima za pripremu i implementaciju infrastrukturnih i drugih projekata kao priprema za javno-privatno partnerstvo.

Opširnije na linku http://sbk-ksb.gov.ba/images/Ministarstvo_privrede/8_4_2021_3.Javni_poziv_JPP.pdf

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17