opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Prihvatljivi aplikanti mogu biti javna neprofitna tijela i organizacije uspostavljeni u Bosni i Hercegovini.
Potencijalni aplikanti mogu aplicirati za finansijska sredstva u okviru poziva koja se kreću od minimalnih 70 % do 100 % od planiranog budžeta projekta i to na sledeće iznose:

- LOT 1: 1.700.000 eura
- LOT 2: 150.000 eura
- LOT 3: 150.000 eura

Javni poziv i obrasci su na engleskom jeziku. Popunjeni obrasci šalju se na engleskom jeziku. Rok za apliciranje je 16. veljače ove godine do 12 sati. 

Opširnije na linku https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1609158387963&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170857


Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17