opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Pravo na podnošenje projekatana osnovi ovog granta imaju registrirane znanstvenoistraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, instituti, akademije znanosti i umjetnosti, inovacijski centri, tehnološki parkovi), neprofitne organizacije, odnosno druge fizičke i pravne osobe koje su uključene u istraživački rad ili širenje i upotrebu znanstvenoistraživačkih rezultata kroz apliciranje i sudjelovanje u programima HORIZON 2020, COST i EUREKA.

Opširnije na linku http://www.mcp.gov.ba/publication/read/javni-konkurs-za-dodjelu-sredstava-iz-granta-programi-za-pripremu-projekata-i-potencijalnih-kandida?pageId=97

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17