opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za transfere:
TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA
TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH
TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU
TRANSFER ZA MLADE
TRANSFER ZA INSTITUCIJE NAUKE I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, sa prijavnim obrascem može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i športa: Javni pozivi i konkursi  ili preuzeti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i športa.
Rok za dostavljanje prijava je 13. VII. 2020. godine.
Prijave je potrebno dostaviti na adresu:
Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo
http://fmks.gov.ba/stara/javni-pozivi-i-konkursi/851-javni-poziv-za-odabir-programa-i-projekata-koji-ce-se-sufinancirati-oz-aproracuna-federacije-bosne-i-hercegovine-za-2020-godinu

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17