opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Pozivamo sva Javna tijela sa područja Srednjobosanskog kantona da u skladu sa članom 13. Zakona o javno - privatnom partnerstvu SBK ("Službene novine Srednjobosanskog kantona", broj: 3/18) i članovima 3. i 4. Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata Javno - privatnog partnerstva SBK ("Službene novine Srednjobosanskog kantona", broj: 7/18) identifikuju potencijalne projekte javno - privatnog partnerstva iz svoje nadležnosti i izrade srednjoročne (trogodišnje) i godišnje planove na obrascima propisanim u Aneksu 1, Aneksu 2, i Aneksu 3, koji čine sastavni dio navedene Uredbe.
Navedeni planovi će biti osnov za izradu Kataloga potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva Srednjobosanskog kantona za period 2020. - 2022. godine.
Opširnije na linku https://sbk-ksb.gov.ba/index.php?option=com_k2&view=item&id=1251:poziv-za-dostavljanje-trogodisnjih-i-godisnjih-planova-potencijalni-projekata-jpp-za-period-od-2020-do-2022-godine&Itemid=638&lang=bs

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17