opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Bosna i Hercegovina

FBiH

KSB/SBK

Općina Kreševo

Služba za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Broj: 06-23-55

Kreševo:24.5.2017.

Na temelju članka br.147. Zakona o upravnom postupku (Sl. Novine FBiH 2/98) i na temelju članka br. 34. i članka br. 40. Zakona o zaštiti okoliša (Sl. Novine KSB/SBK 4/05), u predmetu izdavanja OKOLIŠNE DOZVOLE ZA  NOVO POSTROJENJE-PROIZVODNO SKLADIŠNI OBJEKAT- POGON ZA POVRŠINSKU OBRADU METALA u mjestu Resnik-Kreševo na k.p.br.1248/2 k.o.Mratinići investitora ŽELJKO /BRANKA/ LALIĆ iz Polja, Služba za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina zakazuje

JAVNU  RASPRAVU

Javna rasprava bit će održana 31.5.2017. (srijeda)  s početkom u 13 sati u prostorijama općinske zgrade Vijećnica u Ul. fra Grge Martića 49.

Služba za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe, nevladine eko-udruge, kao i pučanstvo koje gravitira ovom području izgradnje da sudjeluje u javnoj raspravi u postupku izdavanja OKOLIŠNE DOZVOLE ZA NOVO POSTROJENJE PROIZVODNO SKLADIŠNI OBJEKT – POGON ZA POVRŠINSKU OBRADU METALA u mjestu Resnik-Kreševo na k.p.br.1248/2 k.o.Mratinići, čiji je investitor  ŽELJKO /BRANKA/ LALIĆ iz Polja  .

Cilj javne rasprave je utvrđivanje relevantnih podataka i činjenica  neophodnih za odlučivanje u vezi pomenutog predmeta. Prijedlozi, mišljenja i sugestije, kao i sva potrebna dokumentacija dostupna je na uvid u  Službi za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Kreševo.

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17