• PODSTRANICE

ODLUKA O IZUZIMANJU VODOOPSKRBNIH OBJEKATA

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj  VIII. redovnoj sjednici  koja je održana u utorak, 17.IX.2013.godine u 16 sati  u Vijećnici  usvojilo je: Odluku.

Javni vodoopskrbni objekti „Šćona“, „Kostajnica“, „Oklop“ i „Orunj“ izuzimaju se sa dosadašnjeg korisnika JKP „Komunalno“ Kreševo.
Odluku možete preuzeti na linku ispod.
Privitci:
DatotekaOpisVeličina datoteke
Preuzmite ovu datoteku (ODLUKA O IZUZIMANJU VODOOPSKRBNIH OBJEKATA.pdf)ODLUKA O IZUZIMANJU VODOOPSKRBNIH OBJEKATA.pdf 46 kB

RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA J. U. «LJEKARNA» KREŠEVO

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj  VIII. redovnoj sjednici  koja je održana u utorak, 17.IX.2013.godine u 16 sati  u Vijećnici  usvojilo je: Rješenje.

Zbog isteka mandata predsjedniku i članovima Upravnog vijeća J.U. „Ljekarna“ Kreševo razrješuju se dužnosti sa danom 17.09.2013.godine.

Rješenje možete preuzeti na linku ispod.

RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA J. U. «DOM ZDRAVLJA» KREŠEVO

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj  VIII. redovnoj sjednici  koja je održana u utorak, 17.IX.2013.godine u 16 sati  u Vijećnici  usvojilo je: Rješenje.

Zbog isteka mandata predsjedniku i članovima Upravnog vijeća J.U. „Dom zdravlja“ Kreševo razrješuju se dužnosti:
 
Rješenje možete preuzeti na linku ispod.

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj  VIII. redovnoj sjednici  koja je održana u utorak, 17.IX.2013.godine u 16 sati  u Vijećnici  usvojilo je: Zaključak.

Da se održi tematska sjednica Općinskog vijeća u svezi problematike JKP „Komunalno“ Kreševo“ i J.U. „Ljekarna“ Kreševo, te da se od Nadzornog odbora JKP „Komunalno“ Kreševo i Upravnog vijeća J.U.„Ljekarna“ zatraži Izvješće o financijskom poslovanju.

RJEŠENJE O KONAČNOM IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA J. U. «DOM ZDRAVLJA» KREŠEVO

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj  VIII. redovnoj sjednici  koja je održana u utorak, 17.IX.2013.godine u 16 sati  u Vijećnici  usvojilo je: Rješenje.

Za članove Upravnog vijeća J.U. «Dom zdravlja» Kreševo imenuju se:
1. Denis Fatić, za člana, ispred osnivača
2 Nikolina Ban, za člana ispred osnivača
3. Ivona Koštroman, za člana, ispred osnivača . 4. Gordana Gabela, za člana

ODLUKA U O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA (2) NADZORNOG ODBORA JKP „KOSTAJNICA“D.O.O. KREŠEVO I

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj  VIII. redovnoj sjednici  koja je održana u utorak, 17.IX.2013.godine u 16 sati  u Vijećnici  usvojilo je: Odluku.

Raspisuje se Javni natječaj za izbor predsjednika i dva (2) člana Nadzornog odbora JKP «Kostajnica» d.o.o. Kreševo.
Odluku možete preuzeti na linku ispod.

RJEŠENJE O KONAČNOM IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JKP „KOMUNALNO“ KREŠEVO

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj  VIII. redovnoj sjednici  koja je održana u utorak, 17.IX.2013.godine u 16 sati  u Vijećnici  usvojilo je: Rješenje.

Za člana Nadzornog odbora JKP „Komunalno“ Kreševo imenuju se:
- Jasmin Ramić iz Crnića, Kreševo.
Odluku možete preuzeti na linku ispod.

Sadržaj programa razvoja

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj  VII. redovnoj sjednici  koja je održana u četvrtak, 20.VI.2013.godine u 16 sati  u Vijećnici  usvojilo je: Program razvoja.

 

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA OPĆINE KREŠEVO ZA PERIOD 2013 -2018. GODINE.
 

Odluku možete preuzeti na linku ispod.

Privitci:
DatotekaOpisVeličina datoteke
Preuzmite ovu datoteku (Sadržaj programa razvoja.pdf)Sadržaj programa razvoja.pdf 884 kB

Statut Kostajnica d.o.o Kreševo

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj  VII. redovnoj sjednici  koja je održana u četvrtak, 20.VI.2013.godine u 16 sati  u Vijećnici  usvojilo je: Statut.

Statut  možete preuzeti na linku ispod.

Privitci:
DatotekaOpisVeličina datoteke
Preuzmite ovu datoteku (Statut Kostajnica d.o.o Kreševo.pdf)Statut Kostajnica d.o.o Kreševo.pdf 186 kB

Odluka o imenovanju VD direktora Kostajnica d.o.o Kreševo

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj  VII. redovnoj sjednici  koja je održana u četvrtak, 20.VI.2013.godine u 16 sati  u Vijećnici  usvojilo je: Odluku.

Za vršitelja dužnosti direktora Javnog komunalnog poduzeća „Kostajnica“ d. o. o. Kreševo , imenuje se Goran Franjić iz Kreševa, do imenovanja Nadzornog odbora.

Odluku možete preuzeti na linku ispod.

Privitci:
DatotekaOpisVeličina datoteke
Preuzmite ovu datoteku (Odluka o imenovanju VD direktora Kostajnica d.o.o Kreševo .pdf)Odluka o imenovanju VD direktora Kostajnica d.o.o Kreševo .pdf 100 kB

Odluka o osnivanju - Kostajnica d.o.o Kreševo

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj  VII. redovnoj sjednici  koja je održana u četvrtak, 20.VI.2013.godine u 16 sati  u Vijećnici  usvojilo je: Odluku. 

Osnivač OPĆINSKO VIJEĆE KREŠEVO, sa danom 20.06.2013. godine osniva Društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: Društvo), radi obavljanja gospodarskih djelatnosti.

Odluku možete preuzeti na linku ispod.

Privitci:
DatotekaOpisVeličina datoteke
Preuzmite ovu datoteku (Odluka o osnivanju - Kostajnica d.o.o Kreševo.pdf)Odluka o osnivanju - Kostajnica d.o.o Kreševo.pdf 124 kB

Odluka o prioritetima IFAD - dopuna odluke

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj  VII. redovnoj sjednici  koja je održana u četvrtak, 20.VI.2013.godine u 16 sati  u Vijećnici  usvojilo je: Odluku.

Odluka o prioritetima izgradnje lokalne infrastrukture u ruralnim dijelovima općine Kreševo za 2013 godinu. 

Odluku možete preuzeti na linku ispod.

Privitci:
DatotekaOpisVeličina datoteke
Preuzmite ovu datoteku (Odluka o prioritetima IFAD-dopuna odluke.pdf)Odluka o prioritetima IFAD-dopuna odluke.pdf 264 kB

Zaključak za dodjelu zemljišta MZ Crnići

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj  VII. redovnoj sjednici  koja je održana u četvrtak, 20.VI.2013.godine u 16 sati  u Vijećnici  usvojilo je: Zaključak.

Općinsko vijeće je razmatralo Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu građevnog zemljišta na k.p.1198/1 Ogoje oranica/njiva 4.klasa u površini od 6754 m2 upisana u zk. Ul. Broj 484 KO Crnići, pravo raspolaganja Općina

Rješenje o imenovanju popisnog povjerenstva Općine Kreševo

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj  VII. redovnoj sjednici  koja je održana u četvrtak, 20.VI.2013.godine u 16 sati  u Vijećnici  usvojilo je: Rješenje.

Ovim Rješenjem imenuje se Popisno povjerenstvo općine Kreševo za Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013.godine.

Odluku možete preuzeti na linku ispod.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja Ljekarna Kreševo

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj  VII. redovnoj sjednici  koja je održana u četvrtak, 20.VI.2013.godine u 16 sati  u Vijećnici  usvojilo je: Odluku.

Raspisuje se Javni natječaj za izbor predsjednika i četri (4) člana Upravnog vijeća J.U.«Ljekarna» Kreševo i to:

- tri (3) člana ispred osnivača,

- jedan (1) član, predstavnik djelatnika J.U. „Ljekarna“ Kreševo,

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za Dom zdravlja

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj  VII. redovnoj sjednici  koja je održana u četvrtak, 20.VI.2013.godine u 16 sati  u Vijećnici  usvojilo je: Odluku.

Raspisuje se Javni natječaj za izbor predsjednika i četri (4) člana Upravnog vijeća J.U.«Dom zdravlja» Kreševo i to:

- tri (3) člana ispred osnivača,

- jedan (1) član, predstavnik djelatnika J.U. „Doma zdravlja“

Odluku o utvrđivanju općeg interesa

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj  VII. redovnoj sjednici  koja je održana u četvrtak, 20.VI.2013.godine u 16 sati  u Vijećnici  usvojilo je: Odluku.

UTVRĐUJE SE DA JE OD OPĆEG INTERESA izmještanje postojećeg elektro trafoa, te postavljanje Čelično-rešetkaste trafo stanice /ČRTS/ na zemljištu k.p. 12/1 Resnik Oranica/Njiva 2 klase 21 259 m2, Oranica/Njiva 3. Klase 7 208 m2 upisana

Zaključak za komunalno

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj  VII. redovnoj sjednici  koja je održana u četvrtak, 20.VI.2013.godine u 16 sati  u Vijećnici  usvojilo je: Zaključak.

Općinsko vijeće je razmatralo dopis JKP „Komunalno“ Kreševo – Nadzorni odbor broj:201/13 od 17.06.2013.godine te zaključilo:

- Imenovanje direktora poduzeća je u nadležnosti Nadzornog odbora, te ako na raspisani natječaj ni jedan

Odluka o utvrđivanju općeg interesa

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj  VII. redovnoj sjednici  koja je održana u četvrtak, 20.VI.2013.godine u 16 sati  u Vijećnici  usvojilo je: Odluku.

UTVRĐUJE SE DA JE OD OPĆEG INTERESA izmještanje postojećeg elektro trafoa, te postavljanje Čelično-rešetkaste trafo stanice /ČRTS/ na zemljištu k.p. 179/1 Meljine Šuma 2. Klase 673 m2 upisana u zk.ul. 201 KO Mratinići, vlasništvo BiH

Prijedlog odluke o utvrđivanju općeg interesa za potrebe BH Telekoma

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj  VII. redovnoj sjednici  koja je održana u četvrtak, 20.VI.2013.godine u 16 sati  u Vijećnici  usvojilo je: Odluku.

Daje se suglasnost poduzeću D.D. BH Telecom Sarajevo, direkcija Travnik, za prokopavanje i polaganje OSP kabla, na k.p. br., 429, k.p. br., 677, k.p. br. 671, k.p. br. 678, k.p. br. 154/1, k.p. br. 675,

Odluka o gubljenju statusa općeg dobra

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj  VII. redovnoj sjednici  koja je održana u četvrtak, 20.VI.2013.godine u 16 sati  u Vijećnici  usvojilo je: Odluku.

Utvrđuje se da više ne služi općoj upotrebi sljedeća nepokretnost:

k.p. 3799/1 Gunjani Nekategorisani put u površini 112 m2 posjednik Općina Kreševo, dobro u općoj upotrebi- putevi, upisana u zk.ul. broj 199 KO Mratinići koje

Odluka o odobravanju provedbe postupka prodaje benziske crpke

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj  VII. redovnoj sjednici  koja je održana u četvrtak, 20.VI.2013.godine u 16 sati  u Vijećnici  usvojilo je: Odluku.

Odobrava se provedba postupka prodaje gospodarskog objekta Benziska crpka na Trosci, Kreševo k.p.296 ZID poslovna zgrada u privredi 23 m2 sa pripadajućim zemljištem za redovnu upotrebu istog k.p.296 ZID u površini 1202 m2, te k.p.295

Odluka o ne davanju suglasnosti

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj  VII. redovnoj sjednici  koja je održana u četvrtak, 20.VI.2013.godine u 16 sati  u Vijećnici  usvojilo je: Odluku.

Ne daje se suglasnost za natkrivanje i zatvaranje „kose rampe“ vl. Nade Kraljević iz Troske, uz njen poslovni objekat i zgradu općine Kreševo.

Odluku možete preuzeti na linku ispod.

Privitci:
DatotekaOpisVeličina datoteke
Preuzmite ovu datoteku (Odluka o nedavnju suglasnosti.pdf)Odluka o nedavnju suglasnosti.pdf 85 kB

NATJEČAJ

Opširnije...

Na temelju članka članka 7. Zakona o javnim poduzećima u Federaciji BiH („Sl. novine Federacije BiH“ broj 8/05.), te članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima  FBiH („Sl. novine FBiH broj 12/03.“) i članka 25. Statuta općine Kreševo, broj: 01-02-670/08 od 08. 05. 2008. godine,. Općinsko vijeće Kreševo na sjednici održanoj dana 21.05.2013. godine,  d o n i

Zaključak o radu Općinskog Izbornog povjerenstva Kreševo za 2012. godinu

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj  VI. redovnoj sjednici  koja je održana u petak, 21.V.2013.godine u 16 sati  u Vijećnici  usvojilo je: Zaključak.

Usvaja se Izvješće o radu Općinskog izbornog povjerenstva Kreševo za 2012.godinu.

Odluku možete preuzeti na linku ispod.

Privitci:
DatotekaOpisVeličina datoteke
Preuzmite ovu datoteku (Zaljučak o radu Općinskog Izbornog povjerenstva Kreševo za 2012.pdf)Zaljučak o radu Općinskog Izbornog povjerenstva Kreševo za 2012.pdf 68 kB

Zaključak o radu HKD " Napredak" podružnica Kreševo za 2012. godinu

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj  VI. redovnoj sjednici  koja je održana u petak, 21.V.2013.godine u 16 sati  u Vijećnici  usvojilo je: Zaključak.

Usvaja se Izvješće o radu HKD „Napredak“ podružnica Kreševo za 2012. godinu.

Odluku možete preuzeti na linku ispod.

Privitci:
DatotekaOpisVeličina datoteke
Preuzmite ovu datoteku (Zaključak o radu HKD Napredak podružnica Kreševo za 2012.pdf)Zaključak o radu HKD Napredak podružnica Kreševo za 2012.pdf 68 kB

Zaključak o ne prihvaćanju prijedloga odluke o odobravanju provedbe prodaje Benziske crpke na Trosci

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj  VI. redovnoj sjednici  koja je održana u petak, 21.V.2013.godine u 16 sati  u Vijećnici  usvojilo je: Zaključak.

Ne prihvaća se Prijedlog odluke o odobravanju provedbe postupka prodaje Benziske crpke na Trosci, Kreševo.

Zaključak možete preuzeti na linku ispod.

Zaključak o razrješenju predsjednika i člana nadzornog odbora JKP Komunalnog Kreševo

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj  VI. redovnoj sjednici  koja je održana u petak, 21.V.2013.godine u 16 sati  u Vijećnici  usvojilo je: Zaključak. Ne prihvaća se Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i člana Nadzornog odbora JKP „Komunalno“ Kreševo.

Odluku možete preuzeti na linku ispod.

Privitci:
DatotekaOpisVeličina datoteke
Preuzmite ovu datoteku (Zaključak o razrješenju predsjednika i člana NO JKP Komunalno.pdf)Zaključak o razrješenju predsjednika i člana NO JKP Komunalno.pdf 68 kB

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Listopad 2020
N P U S Č P S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png