• PODSTRANICE

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA VIJEĆA MJESNIH ZAJEDNICA

ovilustracijaNa temelju članka 25. i 72. Statuta Općine Kreševo broj 01- 02- 670/08. od 8.V.2008. godine te članka 24. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Sl.novine Federacije BiH broj 49/06.), Općinsko vijeće Kreševo, na sjednici održanoj dana 11.XII.2012. godine, donijelo je:

  

ODLUKU

O RASPISIVANJU IZBORA ZA VIJEĆA MJESNIH ZAJEDNICA

I

Raspisuju se izbori za Vijeća Mjesnih zajednica:

  1. a) Vijeće Mjesne zajednice Kreševo,
  2. b) Vijeće Mjesne zajednice Crnići.

II

Izbori će se provesti zaključno sa 31.I.2013.godine.

III

 

U Vijeća MZ Kreševo i MZ Crnići birat će se po devet (9) članova sukladno popisu stanovništva iz 1991.godine.

Sastav Vijeća treba odgovarati etničkom sastavu stanovništva.

IV

Sazivanje zborova građana na kojima će se vršiti izbor članova vijeća mjesnih zajednica organizirat će povjerenici u mjesnoj zajednici.

Stručne i tehničke poslove vezano za aktivnosti iz predhodnog stavka vršit će Služba za financije, društvene djelatnosti i opću upravu.

V

Prava, obveze i odgovornosti vijeća MZ utvrdit će se Statutom MZ.

VI

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku općine Kreševo ili na oglasnoj ploči Općinskog vijeća Kreševo.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

OPĆINA KREŠEVO                                                                        PREDSJEDATELJ

OPĆINSKO VIJEĆE                                                                     OPĆINSKOG VIJEĆA

Broj:_______________/12.                                                           Mirsad Beganović

Kreševo, 11.XII.2012. godine

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Svibanj 2020
N P U S Č P S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png